Schibsted Medias toppsjef Raoul Grünthal - her på konsernets svenske hovedkontor i Stockholm. Bildet er tatt november 2017.

Her er Schibsteds nye mål og tiltak for flere kvinnelige ledere. Skal nå 40 prosent innen utgangen av 2020

Blant «verstingene» i konsernet er fortsatt den nye ledergruppa for mediedivisjonen. Men her blir det endringer allerede i år, lover nå direktør Raoul Grünthal.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

- Vi har jobbet med dette også før planen kom opp. Det er ikke slik at vi satt og ventet på en plan før vi kunne sette i gang arbeidet, sier Raoul Grünthal til Medier24.

Han ble i fjor høst toppsjef for Schibsted Media, konsernets divisjon for mediehus og vekstselskaper.

Og legger til:

- Men: Det er positivt at vi nå er tydeligere og mer transparente på hva vi skal oppnå, når og hvem som er ansvarlig. Da er det også mulig å følge opp på en bra måte - løpende, og i det daglige, mener han.

 

Skal nå 40/60 balanse

I fjor vår fikk nettopp Grünthal selv mye kritikk for å ha satt ned en ledergruppe med 3 kvinner og 11 menn - 20 mot 80 prosent.

Det gjør at han allerede fra start ligger langt bak det Schibsted nå har vedtatt som nye mål for hele konsernet, inkludert rubrikkdivisjonen:

Schibsted fikk mye kritikk for kjønnsbalansen i fjor. Her er konsernsjef Rolv Erik Ryssdal på vei opp til et debattmøte hos Medienettverket for kvinner i ledelse.

«The goal is to reach a gender ratio of 60:40 in Schibsted leadership by the end of 2020».

Det vil si at i løpet av tre år skal på langt nær ledernivåer og grupper ha minst 40 prosent kvinner, ifølge planen.

Denne planen ble vedtatt i vinter og er tidligere i vår kommunisert ut i organisasjonen.

Målet følges av en tiltaksplan i flere ledd, hvor konsernet beskriver hvordan målet skal nås. Blant annet får Tech og Marketplace noe andre krav til tempo - og her vil ikke kravet gjelde alle nivåer.

Det skyldes blant annet at det er mer utfordrende å få høy kvinneandel i teknologitunge miljøer i en del av de internasjonale selskapene Schibsted har - som Latin-Amerika.

 

Lover bedring allerede i år

Men for mediedivisjonen, som har virksomhet i Norge og Sverige, blir det ingen kjære mor:

Alle ledergrupper med mindre enn 40 prosent kvinner (eller menn), skal styrke balansen med minst én enkeltperson innen utløpet av 2018.

Det gjelder også den nevnte ledergruppen i Schibsted Media, med bare 20 prosent kvinner.

Raoul Grünthal tror på bedre balanse - også i hans egen gruppe.

Et punkt som innebærer at det vil bli endringer i Grünthals ledergruppe. Det bekrefter toppsjefen overfor Medier24:

- Det stemmer at det vil bli endringer, men hvilke endringer må jeg få komme tilbake til, sier han.

- Selv om det kommer én kvinne til, vil det fortsatt være langt til målet om 40 prosent innen utgangen av 2020. Er det et realistisk mål?

- Ja. Å sette mål som ikke er realistiske, er ikke særlig motiverende. Og at vi får en god kjønnsbalanse i toppledelsen av Schibsted Media, er realistisk, fastholder Grünthal.

Men: Han vil likevel ikke si at Schibsted gjorde feil da man satte ned en ledergruppe på 11 menn og 3 kvinner:

- Nei, det vil jeg ikke si. Jeg kan forstå at reaksjonene ble som de ble, men kontinuitet og speed var parametre som ble definert som styrende i forbindelse med omorganiseringen i høst.

- Målet var å skape en ledelse for mediedivisjonen basert på de ressursene vi hadde - som var og er erfarne og flinke folk av begge kjønn, som ville sikre at fokus og speed ble opprettholdt, sier Grünthal.

 

Langt bedre i mediehusene

Toppsjefen, som har bakgrunn fra konsernets svenske mediehus - hvor det har vært flere kvinnelige sjefredaktører - mener Schibsted nye plan har en betydning for arbeidet i hverdagen.

- Målet på sikt må jo være at vi ikke trenger å sette mål for dette - fordi det bare faller seg naturlig at vi har mangfold og kjønnsbalanse i ledelsen, sier Grünthal.

- Når det er sagt så synes jeg det også er viktig å se på det som allerede gjøres og har blitt gjort i Media. I dag har vi for eksempel en 60/40 fordeling av menn / kvinner på «nivå 2» i Schibsted Media, fortsetter han.

«M2» som er det interne navnet vil si ledere som rapporterer til den øverste ledergruppa. Det vil si redaktører, men også annonsedirektører, salgsdirektører og andre ledere.

Ifølge Schibsted er kjønnsbalansen her innenfor målet: 42 prosent kvinner og 56 prosent menn.

 

Skal på kurs mot forskjellsbehandling

Og nå skal altså kjønnsbalansen bli like god i toppledelsen og resten av konsernet som den er i mediehusene.

Blant tiltakene for å komme dit nevntes kursing mot forskjellsbehandling - alle som har personalansvar skal gjennomgå «unconscious bias training».

I planen heter det videre at alle ledige stillinger på «gruppe 2»-nivå skal lyses ut, minimum internt. Det skal alltid være én kvinne på «shortlist» til lederjobber.

Det vil si at for eksempel en stilling som sjefredaktør skal lyses ut, og det må være en kvinnelig kandidat i prosessen.

Konsernet skal også utvikle en strategi for talentattraktivet og employer branding.

Og Schibsted skal fortsette å støtte og finansiere kvinnenettverket i konsernet, heter det.

 

Powered by Labrador CMS