Styreleder i LL Inntrøndelagen, Hulda Tronstad, under ankesaken i Frostating Lagmannsrett

LL Inntrøndelagen anker dom - tar konflikten med Polaris til Høyesterett

– I vår anke viser vi til at denne saken har betydning langt utenfor konsernet Trønder-Avisa i Trøndelag, sier LL Inntrøndelagens styreleder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

LL Inntrøndelagen anker dommen om Polaris sin løsningsrett til Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa til Høyesterett. Det melder selskapet i en pressemelding.

Dommen som ble avsagt fra Frostating lagmannsrett 26. november 2021, ga Polaris medhold i at de har en rett til å erverve Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa til en pris av nærmere 49,5 millioner kroner. Dette var også dommen i Inntrøndelag tingrett fra 6. mai 2021.

- Jeg bekrefter av vi anker dommen til Høyesterett. I vår anke viser vi til at denne saken har betydning langt utenfor konsernet Trønder-Avisa i Trøndelag, sier styreleder i LL Inntrøndelagen, Hulda Tronstad.

Kritisk til lagmannsrettens avgjørelse

Tronstad viser til at saken reiser prinsipielle spørsmål rundt innholdet aksjeloven § 1 -3 annet ledd, og betydningen av å skille eierskap til aksjer og innflytelse over selskapsforhold.

- Lagmannsretten legger til grunn at eierskap til 93,87 prosent av aksjene uten videre medfører kontroll over selskapet, uten å ta hensyn til begrensninger vedtektene setter, påpeker hun.

– I anken til Høyesterett argumenteres det også med at lagmannsretten la til grunn at vedtektsendringene I LL Inntrøndelagen var gjort med en omgåelseshensikt, men uten at det ble gjort noen vurdering av motivet.

Under ankesaken i lagmansretten mente Polaris at LL Inntrøndelagen, sammen med Amedia, med viten og vilje hadde forsøkt å omgå løsningsretten og aksjeloven ved å endre vedtektene da Amedia kjøpte seg opp.

LL Inntrøndelagens advokat, Hedvig Bugge Reiersen sa dette i lagmannsretten:

– Det er tydelig at betydningen av bestemmende innflytelse er om et selskap har herredømme over et annet. Og at man har ubetinget kontroll, alle beslutninger er bestemt på forhånd. Men slik er det ikke i LL Inntrøndelagen.

Mener Høyesterett bør avvise anken

Konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch sier dette om anken:

– Både tingretten og lagmannsretten har vært meget tydelige på at Polaris Media har løsningsrett til Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa.

Og fortsetter:

– Begge instanser har avgjort saken basert på en grundig og korrekt vurdering av sakens faktum og juss, og det er ikke fremlagt noen nye bevis for Høyesterett.

Konsernsjefen mener ankesaken ikke bør komme opp for Høyesterett.

– Vi kan ikke se noen grunn til at Høyesterett skal behandle denne saken, og vil nå imøtegå Inntrøndelagens anførsler på vanlig måte.

Langvarig konflikt

Trønder-Avisa AS eies i dag av AS Nord-Trøndelag (51,9 prosent), LL Inntrøndelagen (38 prosent) og Polaris Media (10,1 prosent).

Aksjonæravtalen som ble inngått i 2010 skulle sikre at for eksempel A-pressen (nå Amedia) ikke kunne komme inn fra sidelinjen gjennom at alle parter hadde løsningsrett dersom noen skulle selge.

Slaget om Trøndelag og Trønder-Avisa-konsernet har pågått i lang tid.

I 2017 uttalte daværende styreleder Jon Håvard Solum i Trønder-Avisa at hans ambisjon var å selge Trønder-Avisa til Polaris Media.

Dette var starten på en lang og vanskelig prosess som tre år senere førte til at de lokale eierne i Trønder-Avisa skrotet samarbeidet med Polaris, til fordel for en tilsvarende samarbeidsavtale med Amedia. Samtidig kjøpte Amedia seg inn i LL Inntrøndelagen.

Etter søksmålet i mars økte konfliktnivået ytterligere.

AS Nord-Trøndelag, som eier 51,8 prosent av aksjene i Trønder-Avisa, vedtok da på en ekstraordinær generalforsamling å enstemmig gjennomføre en rettet emisjon mot Amedia.

Konsernet ble invitert til å kjøpe seg opp mot 15 prosent – men med mulighet for 30 prosent eierskap gjennom at de utvider antall aksjer i selskapet.

Powered by Labrador CMS