Leder Richard Aune i NRKJ, journalistforeningen i NRK.
Leder Richard Aune i NRKJ, journalistforeningen i NRK.

Lønnsoppgjøret for NRK-journalistene er i mål: Alle får 11.500 kroner, og de som tjener minst får litt mer

- Resultatet er akseptabelt, sier NRKJ-leder Richard Aune. Oppgjøret innebærer at journalistene trolig passerer 600.000 i snittlønn.

Publisert

Lønnsforhandlingen i NRK er i havn, ni timer på overtid.

- Etter krevende forhandlinger fikk vi 11.500 kroner til alle, en pott til utjevning innad i NRK og justering av ulempesatsene, melder klubbleder Richard Aune på vegne av de rundt 1500 organiserte i Norsk Journalistlag i NRK. 

- Vi mener oppgjøret har fått en god sosial profil, men vi er ikke fornøyd med nivået. Likevel mener vi resultatet er akseptabelt og forhandlingsutvalget mente det ikke var forsvarlig å ta organisasjonene ut i brudd på dette grunnlaget, sier Aune i meldingen. 

NRKJ har også fått gjennomslag for en pott til utjevning til de med lavest lønn; 1000 kroner per medlem - som vil si cirka 1,5 millioner kroner totalt - til fordeling blant de «som tjener minst med samme ansiennitet». Ulempesatsene øker også noe. 

Oppgjøret innebærer ifølge NJ at ingen skal ha en lavere lønnsøkning enn 2 prosent.

 

Passerer 600.000 i snittlønn

Med 11.500 i lønnsøkning får NRK-journalistene tilsynelatende en del mer enn journalistene i aviser og andre mediebedrifter, hvor resultatet forrige uke ble et generelt tillegg på 3700 kroner.

En journalist i rikskringkastingen hadde i 2016 i snitt en samlet lønn på 599.892 kroner, viser NJs lønnsstatistikk. 

NRK-oppgjøret er imidlertid i bare én runde, mens forrige ukes MBL-oppgjør består av en sentral del og en lokal forhandling. Dermed vil resultatet i avisene avhenge av de lokale forhandlingene.

Den klare målsettingen med årets oppgjør var å «ta igjen noe av gapet» mellom NRKs journalister og de 11 store mediebedriftene NJ mener det er naturlig å sammenligne seg med.

- Vi er usikre på om dette resultatet bidrar til det. Likevel mente vi altså at det ikke var grunnlag for brudd, sier Aune i meldingen fra NJ. 

 

Saken blir oppdatert. 

 

 

Powered by Labrador CMS