Jon Wessel-Aas, til daglig partner og advokat i Advokatfirmaet Lund & Co og prosessfullmektig for Lovdata i denne saken. (Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)
Jon Wessel-Aas, til daglig partner og advokat i Advokatfirmaet Lund & Co og prosessfullmektig for Lovdata i denne saken. (Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Rettspraksis.no anker Lovdata-saken til Høyesterett

I desember Lovdata vant ankesaken mot Rettspraksis.no i lagmannsretten. Nå anker rettspraksis.no til Høyesterett.

Publisert

Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata til Høyesterett. Dommen i den forrige ankesaken ble avsagt i desember, og lagmannsretten da Lovdata delvis medhold. 

Påstanden i anken fra rettspraksis.no, som Medier24 har fått tilgang til er: 

1. Forføyningen oppheves.

Subsidiært: Lagmannsrettens avgjørelse oppheves.

I alle tilfelle

2. Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone tilkjennes sakens kostnader for byfogden, lagmannsretten og Høyesterett». 

Her kan du lese hele anken (.pdf).

Fikk ikke legge ut dommer

Saken har pågått i lang tid. Rettspraksis.no har siden midten av mai publisert dommer fra blant annet Høyesterett åpent på nettet, og har derfor havnet i konflikt med Lovdata, hvor de har hentet dommene fra. 

Oslo byfogdembete påla i sommer rettspraksis.no å slette alle rettsavgjørelser hentet fra Høyesterett, hentet fra Lovdata, etter at sistnevnte begjærte midlertidig forføyning. 

I en pressemelding fra rettspraksis.no fra desember skrev advokat Halvor Manshaus:

«I den opprinnelige begjæringen skulle Lovdata avskjære bruk av 182 år med Høyesterettspraksis. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at Lovdata ikke vant saken for byfogden, ved at det kun var årene 2003–2007 som ble stanset, altså bare fem år. Dermed slipper Rettspraksis.no å betale nærmere en halv million kroner i sakskostnader for byfogden. Det er en gledelig nyhet for denne dugnadsgjengen som aldri har drevet med profitt for øyet i denne saken».

Lovdata var fornøyd med å vinne igjennom i ankesaken i lagmannsretten. 

– Lovdata er svært fornøyd med at også lagmannsretten er enig med Lovdata, og at det bekreftes at Lovdata har databasevern for sine databaser over rettsavgjørelser, samt at sammendragene av rettsavgjørelsene er vernet som åndsverk, sa deres advokat, Jon Wessel-Aas til rett24.no før jul.

– Viktig for en rettsstat

– Vi ber høyesterett gjøre ei avveining mellom databaseparagrafen og åndverksloven som sier at lover og dommer skal være fritt kopierbare, sier Håkon Wium Lie i Rettspraksis.no til Medier24. 

– Hvorfor er dette viktig?

– Dette er viktig ikke bare for de to personene som er saksøkt, men det er viktig for en rettsstat.

– Skal du oppføre deg som en lovlydig borger, må du ha tilgang til de dommene som skaper presedens. Høyesterett bør være åpen og vi må kunne lese hva som kommer ut av boksen.

– Et annet argument er at når man skal finansiere noe, betyr det at skattebetalerne bør få lov til å lese det som publiseres.

Lovdatas prosessfullmektig Jon Wessel-Aas forteller til Medier24 at de ennå ikke formelt har mottatt anken når Medier24 prater med ham tirsdag ettermiddag.

– Det er ikke kontroversielt at en motpart anker en sak. Hva en eventuell anke går ut på må jeg avvente til jeg har mottatt den, sier han.    

Litt seinere på ettermiddagen har Wessel-Aas imidlertid mottatt anken, og skriver i en e-post til Medier24: 

«Lovdata noterer seg anken, og vil svare på enkelthetene i den i tilsvar til Høyesterett. Det er motpartens rett å anke nok en gang, men vi kan ikke se at anken innholdet annet enn hva de har anført tidligere uten å få medhold.

Det er ellers feilaktig fremstilt når de sier at saken nå kun dreier seg om tre årganger med høyesterettsavgjørelser. Saken dreier seg om databasevern, ikke vern av høyesterettsavgjørelser som sådanne, og det dreier seg prinsipielt om vern av hele Lovdatas online database over ca 180 års høyesterettsavgjørelser, samt vern av hele databasen over ca 180 års høyesterettsavgjørelser på DVD’er utgitt i 2005 og senere. Motparten anfører at Lovdata overhodet ikke har databasevern.»

Hentet DVD-leser i kjelleren

For Rettspraksis.no kunne det vært en like god løsning om Lovdata selv publiserte Høyesterett-dommene åpent for alle, ifølge Wium Lie. 

– De er flinke til å håndtere dokumenter, men når de velger å ta mer enn 16.000 kroner betalt i året, er det ikke oss borgere de tenker på. De kunne gjort dette åpent, men velger å tenke annerledes. . 

– Derfor må andre komme på banen. Og Rettspraksis.no tar gjerne den rollen. Men da må vi ha tilgang til grunndata, og den er det bare Lovdata som sitter på.

 Rettspraksis fikk tilgang til Lovdatas grunndata ved å gå på Nasjonalbiblioteket. Der ligger Lovdatas CD-er og DVD-er med dommer tilgjengelig.

– Man må ha med seg PC med DVD-leser. Og hvem har det i dag? Jeg fant en gammel en i kjelleren. I 2019 forventer man at disse tingene skal ligge søkbart på Internett, sier Wium Lie. 

Etter dommen i lagmannsretten måtte imidlertid Rettspraksis.no fjerne dommer hentet fra databaser som er yngre enn 15 år. 

Powered by Labrador CMS