Norges Høyesterett i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Norges Høyesterett i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Striden mellom Rettspraksis.no og Lovdata skal opp i Høyesterett

Ankeutvalget har besluttet at striden skal behandles i avdeling, skriver Rett24.no.

Publisert

Den langvarige striden mellom Lovdata og Rettspraksis.no skal nå behandles i avdeling i Høyesterett, skriver Rett24. 

I januar ble det klart at Rettspraksis.no anker lagmannsrettens avgjørelse knyttet til den midlertidlige forføyningen hele veien til Høyesterett. Påstanden i anken var blant annet at den midlertidige forføyningen skulle oppheves, slik at Rettspraksis.no kan fortsette sitt arbeid. 

Konflikten handler om hvorvidt Rettspraksis.no har tilgang til å legge ut Lovdatas databaser over blant annet høyesterettsdommer åpent ut på internett, eller om Lovdata har databasevern.

– Vi ber høyesterett gjøre ei avveining mellom databaseparagrafen og åndverksloven som sier at lover og dommer skal være fritt kopierbare, sa Håkon Wium Lie i Rettspraksis.no til Medier24 da det ble klart at de anket

– Hvorfor er dette viktig?

– Dette er viktig ikke bare for de to personene som er saksøkt, men det er viktig for en rettsstat, sa han videre. 

Lovdatas advokat, Jon Wessel-Aas, skrev i en epost til Medier24 at de tok anken til etteretning.

«Lovdata noterer seg anken, og vil svare på enkelthetene i den i tilsvar til Høyesterett. Det er motpartens rett å anke nok en gang, men vi kan ikke se at anken innholdet annet enn hva de har anført tidligere uten å få medhold.

Det er ellers feilaktig fremstilt når de sier at saken nå kun dreier seg om tre årganger med høyesterettsavgjørelser. Saken dreier seg om databasevern, ikke vern av høyesterettsavgjørelser som sådanne, og det dreier seg prinsipielt om vern av hele Lovdatas online database over ca 180 års høyesterettsavgjørelser, samt vern av hele databasen over ca 180 års høyesterettsavgjørelser på DVD’er utgitt i 2005 og senere. Motparten anfører at Lovdata overhodet ikke har databasevern», skrev han.

Både Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har gitt sin støtte til anken. 

Powered by Labrador CMS