Radiolyttingen har stupt siden sommeren startet
Radiolyttingen har stupt siden sommeren startet

Elendige sommertall for radiolyttingen: Har aldri vært så lav som den er nå

Radiolyttingen stupt siden sommeren startet.

Publisert

Radiolyttingen har aldri vært så lav som den er nå. I uke 27 var det bare 51,2 prosent av befolkningen som hørte på radio hver dag. Det viser ferske PPM-tall fra Kantar TNS. Dermed har radiolyttingen stupt siden sommeren startet, i uke 25 lå den totale daglige dekningen på 59,1 prosent, i uke 24 lå den på 58,1 prosent. Deretter har det gått nedover, i uke 26 var lyttingen nede i 54, 6 prosent og nå altså bare 51, 2 prosent i uke 27. Nå er det helt normalt at lyttingen går nedover om sommeren. Sammenligner vi med 2016, altså før FM-slukkingen, lå den totale radiolyttingen på eksempelvis 69,0 prosent i uke 24 og på 61,4 prosent i uke 27. Nå i 2018 er nedgangen omtrent like stor men begynner på et mye lavere nivå. Det er verdt å merke seg at den dårligste uka sommeren 2016 var på 56,8 prosent. Får vi samme tendens i 2018 lander radiolyttingen godt ned på 40-tallet i løpet av sommeren. Når det gjelder kanalene og aktørene så er det NRK som har tapt mest sålangt i sommer, til tross for at NRK Sport har gjort det bra på grunn av fotball-VM. I uke 27 var det bare 35,3 prosent som hørte på NRK totalt, mot 40,0 prosent i uke 25. Både P4-gruppen og Bauer Media har færre lyttere, P4 har falt fra 22,8 prosent i uke 25 til 20,4 prosent i uke 27, mens Bauer har falt fra 13,5 prosent til 11,0 prosent i den samme perioden. Så Bauer taper relativt sett mest av de kommersielle, noe vi også ser på markedsandelene. PPM-tallene gjelder kun nasjonalradio. Lyttingen på lokalradio fanges ikke opp av denne målingen. 

MARKEDSANDELER i % UKE 27 (uke 26 - 25 - 24 - 23 ) 

  • NRK TOTALT: 65,3 - ( 65,3 - 65,8 - 65,7 - 64,7 )

  • P4-GRUPPEN: 25,6 - ( 24,5 - 24,2 - 24,0 - 24,1 )

  • BAUER MEDIA: 9,1 - ( 10,2 - 10,0 - 10, 2 - 11,2 ) 

Powered by Labrador CMS