Derfor må TV 2 kutte 350 millioner kroner. Og lage norsk innhold som skal selge Sumo

Mediehuset skal kutte kostnader, bli mer digitale - og vil bygge suksessene på norsk innhold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tirsdag var en skjebnedag for TV 2s ledelse og ansatte i Bergen, Oslo og ellers i landet. 

Etter flere måneder med utredninger og eksterne konsulenter i dress og slips, la kanalen i dag fram retningen og strategien for prosjektet «TV 2 i 2020». 

Den peker i noen tydelige retninger: 

  • TV ‪2 tar mål av seg å bli en«fullverdig digital TV-virksomhet, der TV 2 Sumo tar en langt større plass»
  • Det vil også si å bli mindre avhengig av lineær distribusjon. Teknologi for både innhold og annonseprodukter blir desto viktigere. 
  • Mediehuset varsler også større ambisjoner for mer unikt, norsk innhold, og mindre serieproduserte Hollywood-serier. 

Kutter 350 millioner kroner

Bransjen endrer seg raskt, og fjorårets overskudd på 400 millioner kroner får vi neppe se i år, har TV 2 varslet. 

På dagens allmøte i Bergen antydet ledelsen at kanalen akkurat nå «går i null». 

For å komme på pluss-siden og samtidig på offensiven digitalt, varsler TV 2 derfor kostnadskutt på hele 350 millioner kroner fram mot 2020. 

- Vi må ha en kostnadsbase som er 350 millioner kroner lavere enn i dag. Arbeidet med dette starter nå, og vi skal jobbe godt med både organisasjonen og tillitsvalgte, sier sjefredaktør og direktør Olav Sandnes til Medier24. 

- Den tiden da ledelsen sitter på islolert og fatter beslutninger uten å rådføre seg med organisasjonen er heldigvis forbi, legger han til. 

Utelukker ikke oppsigelser

350 millioner kroner betyr nedbemanning. TV 2 varslet tirsdag at det kommer et åpent sluttpakketilbud. 

- Hvordan sluttpakkene skal se ut skal forhandles om, og vil bli avgjort i løpet av de neste to ukene, sier klubbleder Henrikke Helland til Bergens Tidende

Hun sier til samme avis at man forstår det slik at det vil bli oppsigelser, om det ikke søkes om nok sluttpakker. 

Men hvor mange dette blir, vet ingen ennå. Det skal mediehuset bruke høsten på. 

TV 2 har i dag drøyt 900 ansatte. 

- Men 350 millioner kroner betyr ikke 350 ansatte?

- Nei, hvis noen regner slik, så regner de for fort. Vi har mange kostnader til drift, produksjon og innhold. Og må bli tøffere på prioritering. Da ser vi på alle kostnadstyper, sier TV 2-sjef Sandnes til Medier24. 

- Kan det også bli kutt på nyheter?

- Vi vil se på alle avdelinger, og kommer til å skjerme noen, sier Sandnes. Han legger også til: 

- Men for TV 2 er nyheter viktig, og det skal det også være framover. 

«Tiden for gradvise endringer er slutt»

Man kan mistenke at konsulentene i dress har brukt kalkulatoren for å komme fram til tallet 350 millioner. Det er nemlig nesten nøyaktig ‪10 prosent av TV 2s driftskostnader i 2015, som var på 3,45 milliarder kroner. 

Bakgrunnen for endringene er de store endringene også TV-bransjen møter, med mer digitalt konsum - og internasjonale konkurrenter på både annonseinntekter og innhold. 

Tidligere tirsdag beskrev TV 2-sjefen situasjonen med å si at kanalen var satt opp mer for «hvordan markedet har vært, enn det markedet mediehuset er på vei inn i». 

- Det vi ser nå, er at endringene skjer hurtigere enn tidligere og i større omfang. Dette er endringer som angår seermønstre, nye plattformer og konkurranse fra globale aktører. Vi må endre oss raskere enn vi har gjort. Tiden for gradvise endringer er forbi, sier Olav Sandnes til Medier24. 

- Vi registrerer også at globale aktører møter oss i konkurranse på lokalt og nasjonalt innhold, som når Discovery går etter norsk fotball, legger han til. 

Varsler mer norsk innhold

TV 2-sjefen vil imidlertid ikke si mye i dag om hva det blir mindre av. 

Men i en tid der nordmenn like gjerne ser serier på Netflix og HBO, er det to trender som særlig påvirker TV 2s veivalg framover: 

  • På den ene siden at det er økt betalingsvilje for TV, serier og film. Som Medier24 skrev for noen uker siden, er 7 av 10 nordenn mellom 20 og 29 år kunder av Netflix
  • Samtidig gjør denne trenden at TV 2 ikke lenger kan vinne nordmenns hjerter ved å levere amerikanske serier man får andre steder. 

Og derfor varsler TV 2-sjef Olav Sandnes nå en sterkere satsing på «hjemmebane»:  

- Den viktigste endringen er at vi kommer til å satse mer på unikt, norsk innhold, som speiler den norske virkeligheten og skaper uforglemmelige øyeblikk for seerne. 

- I gamle dager markedsførte TV 2 seg som «seriemester» med Hollywood-produksjoner. Der er vi ikke lenger alene. Men vi kan differensiere oss ved å være best på norsk TV, film og serier, sier han. 

Går inn i en tofrontskrig

Det blir en travel vår, sommer og høst for TV 2. På den ene siden skal kanalen utrede og starte interne kuttprosesser, og utvikle teknologi, produkter og innhold for framtida. 

Samtidig lurer to viktige forhandlinger på hver sin kant, som også er med på bakteppet for dagens strategiske veivalg: 

  • På den ene siden staten, og en varslet utlysning av ny avtale som «kommersiell allmennkringkaster»

Her har TV 2 ytret krav om bedre motytelser for forpliktelser til nyhetsproduksjon - og hovedkontor i Bergen.

Kanalen er ikke lenger alene om å være landsdekkende og reklamefinansiert, og den historiske fordelen er ikke like mye verdt lenger.

- Siden 1992 har det vært en balanse mellom forpliktelser og motytelsene. Vi ser med spenning fram mot utlysing av en midlertidig avtale, og ikke minst venter vi nå på avklaringer fra regjeringen vedrørende en permanent ordning. Dette skal skje i høst, sier Olav Sandnes om denne saken. 

  • Samtidig er kanalen midt i nye, tøffe forhandlinger med distributører som Get og Telenor / Canal Digital. 

Det dreier seg om kompensasjon for lineær distribusjon, slik Discovery kriget med Telenor om i vinter. Men vel så mye om hvordan TV 2s tilbud kan distribueres digitalt. 

I dag kan de fleste parabol- og kabelkunder få TV-kanaler gjennom egne apper fra for eksempel Get. 

TV-huset er nå mer opptatt av et sterkere«direkte kundeforhold til de kundene som ser TV 2 sitt innhold». Med andre ord at de skal bruke TV 2s egne apper, og ikke Gets strømme-app, for eksempel. 

- Dette handler også om at dere vil bli stadig mindre avhengig av lineær TV-distribusjon - og av distributørene?

- Diskusjonene vi nå har med distributørene er viktige. Der må vi sammen finne nye løsninger for hvordan vi best kan treffe forbrukerne med nye seermønstre. Vi har dialog med distribusjonspartnerne våre for eksempel om videresalg og pakketering av Sumo. Men dette er krevende forhandlinger, erkjenner TV 2-sjef Sandnes overfor Medier24. 

-TV 2 skal bli en «fullverdig digital TV-virksomhet». Betyr det at du ser for deg kanalen uten lineær distribusjon i nær framtid?

- Nei, det tror jeg ikke. Vi ser en endring i seermønsteret, men det er ingen tvil om at lineært TVogså kommer til å være en del av strategien i lang tid framover. 

Powered by Labrador CMS