Lav lønnsomhet for norske aviser

Publikum betalte mer for aviser i fjor enn noen gang tidligere, men det hjalp ikke på lønnsomheten. Annonseinntektene falt mer enn brukerinntektene økte, viser nye tall fra Medietilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Publikum betalte mer for aviser i fjor enn noen gang tidligere, men det hjalp ikke på lønnsomheten. Annonseinntektene falt mer enn brukerinntektene økte, viser nye tall fra Medietilsynet.

Målt etter lønnsomhet ble 2023 ett av de svakeste årene for norske aviser siden finanskrisen. Samlet økte driftsresultatet med 51 millioner kroner fra 2022, opp 0,4 prosentpoeng til en driftsmargin på 2,6 prosent i 2023.

Medietilsynets rapport om avisenes driftsøkonomiske utvikling i perioden 2019–2023 viser at avisene økte brukerinntektene i 2023. Til tross for prisøkning var de samlede kostnadene på samme nivå som i 2022.

– Den svake lønnsomheten for avisene samlet skyldes at nedgangen i annonseinntekter var høyere enn veksten i brukerinntekter. Avisenes lønnsomhet er dermed fortsatt under press, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Intens konkurranse mot globale aktører i annonsemarkedet

De siste årene har norske aviser hatt store utfordringer med å holde posisjonen i reklamemarkedet. I 2023 hadde de globale aktørene nær tre ganger så høye annonseinntekter som de norske redaktørstyrte avisene, og avisenes markedsandeler falt til 16 prosent, viser Medietilsynets rapport.

Sett bort fra pandemiåret 2020, hadde avisene i 2023 det største fallet i annonseinntekter siden 2017. Annonseinntektene falt med 6 prosent i fjor, til 4,1 milliarder kroner.

I fjor var inntektene fra papir- og nettutgaver for første gang like store.

– Dette er en viktig milepæl for avisenes digitalisering. Men selv om de fleste aviser får en stadig større del av inntektene sine fra digitale kilder, gir papirutgaven fortsatt viktige bidrag til avisenes driftsøkonomi, sier Velsand.

Betalingsvillige avislesere

Til tross for en svak lønnsomhet for bransjen samlet, gikk nær 80 prosent av avisene med overskudd før skatt i fjor.

– Men det er verdt å merke seg at 83 aviser unngikk underskudd på grunn av produksjonsstøtten, sier Velsand.

Norske aviser ligger i front i verden når det gjelder løsninger som gir høye digitale brukerinntekter. Det samme gjelder nordmenns betalingsvilje for digitale nyheter. Selv om opplaget gikk marginalt ned i 2023, økte avisenes brukerinntekter med 4 prosent til 7,7 milliarder kroner, ifølge Medietilsynets rapport.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS