Hvorfor er det gitt at NRK må flytte til en ny plass på Østlandet? spør Erik Waatland.

Kommentar

Nei, NRKs hoved­kvarter bør ikke ligge i Oslo. Stats­kanalen bør flyttes til Trondheim

«Hvorfor er det gitt at hele Norges NRK skal ligge i Oslo?» spør redaktør Erik Waatland.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

NRK skal flytte fra Marienlyst og har vedtatt å finne en ny lokasjon i Oslo-området.

Dette bør heller være en glimrende mulighet for å flytte definisjonsmakt, arbeidsplasser og kompetanse ut av hovedstaden. Og det gjøres best om medienorges viktigste institusjon flytter lenger bort enn Lillestrøm og Bærum, som vurderes nå.

Det er helt rett av NRK å kvitte seg med en bygningsmasse som ikke er egnet for en framtidsrettet mediebedrift, men NRK-styrets vedtak om å flytte til «Oslo-området» står i veien for en større og mer vesentlig endring – som tvinger seg fram.

Statskanalens formål er å tilby allmennkringkasting for hele Norges befolkning i radio og fjernsyn – samt på øvrige medieplattformer. Å speile hele landet i deres nasjonale dekning er en viktig demokratisk oppgave.

Dette kan gjøres fra hele landet – til hele landet, for å bruke NRKs egen retorikk. Det er nemlig ikke gitt at dette gjøres best fra Oslo.

Samtidig som prosessen om hovedkontoret pågår, er det behov for å legge flere nasjonale produksjonsområder til andre geografiske områder.

For eksempel kan Tromsø få en avgjørende rolle i NRKs innholdsstrategi hva gjelder klima, natur og forskning, for å nevne noe.

En flytting av NRKs hovedkontor må sørge for at statskanalen blir bedre – derfor er det ikke gitt av de kan være «hvor som helst», men man må finne en plass som passer opp mot hensynet til kompetanse, rekruttering, teknologi, samarbeid og en rekke andre kriterier.

Bergen kunne vært en ypperlig plass å flytte til, men landets andre største by trenger ikke mer mediemakt. De har allerede allmennkringkasteren TV 2 – og Media City Bergen (MCB), for å nevne noe.

Et vesentlig argument for å flytte NRKs hovedkontor, må være å flytte makt og gi NRKs direktører en mulighet til å få daglige impulser fra hele landet. Hovedstadsmiljøet blir daglig beskyldt for å være navlebeskuende – og være dominert av elitisme.

Og det med rette.

Vi trenger en betydelig allmennkringkastingsledelse med et nasjonalt blikk utenfor Oslo - som vet at Norge har en kystlinje på 25.148 km – og at næringslivet er mer enn Oslo Børs og konsulentselskapene i Barcode. 

Når et kommersielt selskap som TV 2 evner å dele produksjonen slik at mye havner utenfor Oslo, så bør det i alle fall være mulig for et lisensfinansiert selskap.

Hvis hensikten er å flytte mediemakt ut av konsentrerte områder, men samtidig finne en lokasjon som kan ivareta NRKs behov for kompetanse, rekruttering, teknologi osv., så er det en plass som skiller seg ut:

Trondheim.

Og det sier jeg ikke fordi jeg selv har vokst opp 200 meter fra NRK Trøndelags inngangsparti, men se her:

  • NRK har allerede en betydelig tilstedeværelse i byen med 200 årsverk.
  • NRK-huset på Tyholt i Trondheim er NRKs radiosenter.
  • NRK Trøndelag har nasjonalt ansvar for produksjon av nyheter, vitenskap og livssyn.
  • Trondheim er landets teknologihovedstad med enorme kompetansemiljøer rundt SINTEF og NTNU.
  • Det er landets største studentmiljø utenfor Oslo og dermed en solid base for rekruttering av ny kompetanse.
  • Det finnes allerede redaksjonelle miljøer både lokalt og regionalt der.

En flytting av NRKs hovedkontor må ikke sees på som en svekking av landets hovedstadsmiljø, men en styrke for hele nasjonen.

Det vil fremdeles være bruk for en solid tilstedeværelse fra NRK i hovedstaden – og det må selvfølgelig legges til rette for direktesendte debatter og politisk journalistikk innenfor ring 3.

I disse dager brer det om seg en kraftig politisk vind over landet som trolig til å øke i styrke de nærmeste årene. Sentralisering har satt sinnene i kok hos velgerne – og den viktigste politiske saken i år vil trolig være by vs. land.

En flytting av rundt 1.000 nasjonale arbeidsplasser ut av Oslo - til Trondheim - vil trolig også skape legitimitet i Innlandet, på Vestlandet og i nord.

NRK er eid av det norske folk, der alle som betaler lisens har en aksje.

Det er god forvaltningsskikk å se til politiske strømninger og tilpasse seg etter det. I dette tilfellet er lurt av NRKs ledelse å komme en kraftig politisk debatt i forkjøpet – og utrede muligheten for å flytte ut av hovedstaden – og gjerne til Trondheim.

Det vil gi et samlet NRK en helt nødvendig legitimitet i hele landet – fra Lindesnes til Nordkapp.

Powered by Labrador CMS