Ny rapport fra MBL: – Færre bruker Facebook som nyhetskilde

Andelen nordmenn med tilgang til betalte nyheter vokser. Men fremdeles ville mange prioritert strømmetjenester om de måtte velge.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) offentliggjorde torsdag den fjerde rapporten i serien «Betaling for nyheter». Rapporten innholder ferske funn om nordmenns betalingsvilje for nyheter og medietrenger i befolkningen.

Brukerbetaling er i dag den viktigste inntektskilden til norske redaktørstyrte medier og mediehusenes tilbud er i stadig utvikling. Rapporten skal med dette som bakteppe gi økt innsikt i forbrukernes egne opplevelser og holdninger knyttet til avisabonnement og andre medieabonnement.

Riksdekkende aviser og NRK er folks viktigste nyhetskilder

Koronapandemien har preget nyhetsbildet siden våren 2020.

De riksdekkende avisenes rolle som nyhetsformidlere kommer tydelig frem i undersøkelsen, og også i 2021 er det de riksdekkende avisene som rangeres som folks viktigste nyhetskilde.

I tillegg søker folk til NRK, og både NRKs TV-kanaler og NRK.no er på topp tre over befolkningens viktigste nyhetskilder.

De fleste mediehusene opplevde at folk strømmet til under pandemiens tidlige fase, og årets undersøkelse viser at enkelte mediehus ser ut til å ha opprettholdt posisjonen de opparbeidet seg i 2020 bedre enn andre.

Mindre Facebook-nyheter

Bruken av nyheter på Facebook er fortsatt til stede, og høyere enn for andre sosiale medier. Nærmere 1 av 3 sier at de henter nyheter fra Facebook daglig.

Det er flest i alderen 45 til 59 år som benytter Facebook til nyheter daglig (43 %), og nettsamfunnet benyttes i omtrent like stor grad av de som har tilgang til abonnement i husstanden og ikke.

Trenden viser at det stadig er færre som bruker Facebook til nyheter, og det er svært få som mener at Facebook er deres viktigste nyhetskilde. Bare 2 prosent svarer dette i årets undersøkelse.

Stadig flere har også tilgang til betalte nyheter. Andelen som oppgir å ha tilgang til avisabonnement i husstanden, uavhengig av alder, har økt fra 63 til 69 prosent fra 2018 til 2021.

Veksten kommer først og fremst fra digitale tjenester i form av nettaviser og plussabonnement. De yngste målgruppene velger digitalt og er i stor grad med på å dra veksten. Stadig flere, og godt over halvparten av de under 30 år, oppgir nå å ha tilgang til minst ett avisabonnement i husstanden.

Strømmetjenester prioriteres over avisabonnement

Norske strømmetjenester har det siste året styrket seg i forhold til utenlandske aktører, både med en positiv abonnementsutvikling og med styrket tillit i forbindelse med deling av personopplysninger.

Undersøkelsen viser samtidig fortsatt tilvekst til strømmetjenester for musikk og lydbøker. Til sammen utgjør disse tilbudene en stadig større del av forbrukernes totale mediebudsjett.

Om brukerne ble bedt om å velge, uavhengig av type abonnement og om de selv har abonnement i dag, ville flest valgt et TV-abonnement eller en strømmetjeneste over ulike typer avisabonnement.

Èn av tre vil nå velge et strømmeabonnement, mens kun 13 prosent ville valgt et avisabonnement på papir eller digitalt.

Powered by Labrador CMS