Partilederdebatt i Arendal mandag kveld. Fra venstre: Audun Lysbakken, SV, Trygve Slagsvold Vedum, Sp, Jonas Gahr Støre, Ap, Erna Solberg, Høyre, og Siv Jensen, Frp, under partilederdebatten i Arendal kultur- og rådhus mandag kveld.

SØNDAGSPOSTEN:

Hva skriver partiene om mediepolitikk? Alle elsker NRK. Aller mest Arbeiderpartiet. Og pressestøtten står ganske støtt

Nesten alle partier hegner om NRK, liker TV 2 så lenge hovedkontoret forblir i Bergen og lovpriser avisene. De fleste vil også fortsatt la det strømme penger sammen med rosen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Sprengstoffet i valgkampen ligger ikke i mediepolitikken.

Hva vil norske partier med mediene?

Det er bare nyanser i formuleringene som de enkelte partiene bruker, med unntatt for Frp, som vil fjerne lisensavgiften, selge NRK og avvikle pressestøtten.

Regjeringspartner Høyre står for en helt annen mediepolitikk, ganske samstemt med hovedretningen i norsk mediepolitikk. Riktignok ønsker Høyre å vri mediestøtten, og partiet sier at den vil ha en ordning som både er ubyråkratisk og stimulerer til kvalitetsjournalistikk.

Det skal bli interessant å se hvordan retningslinjene for denne ordningen blir seende ut.

 

Arbeiderpartiet formulerer seg aller mest kjærlig om NRK, og sier også at partiet vil ta et større politisk ansvar for å sikre ytringsfrihet og medienes samfunnsrolle.

Bård Borch Michalsen:

Spaltisten begynte å arbeide som journalist midt på 1970-tallet, Han har arbeidet i dags-, fag- og ukepresse, nærradio, lokal-TV og nyhetsbyrå, er utdannet cand.polit/medieviter og er i dag førstelektor i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen UiTDet arktiske universitet, Campus Harstad.

Michalsen har gitt ut en rekke bøker, blant dem Komma (2014) og i disse dager kommer Skriv bedre ut på Spartacus forlag.

Senterpartiet er opptatt av at det er NRK-kontorer i alle fylker, KrF vil tilrettelegge for lokalaviser i Oslo, og Venstre vil ha regionale gravefond. Lenger til venstre vil Miljøpartiet De Grønne at Norge skal være en trygg havn for gravende journalister, SV vil legge ned kringkastingsrådet, og Rødt vil ha pressestøtte også til gratisaviser og tidsskrifter på nett.

I sum?

Bare dersom Høyre og Frp alene får flertall, vil det kunne skje dramatiske endringer i mediepolitikken, og kanskje ikke da heller. 

 

Fremskrittspartiet:

 • Frp vil fjerne lisensavgiften, omgjøre NRK til aksjeselskap og selge statens aksjer. NRK må finansieres som andre kringkastingsselskaper.
 • «Pressen er ikke uavhengig dersom den er avhengig av støtte fra staten.»  Derfor vil Frp redusere og endre innretningen av pressestøtten.
 • Frp vil likebehandle dags- og ukepresse når det gjelder momsregler, sikre et plattformnøytralt redaktøransvar og plattformnøytrale momsregler.

 

Høyre:

 • Vil sikre NRK som et reklamefritt allmennkringkastingstilbud med høy kvalitet, og vil også opprettholde muligheten for alternative, reklamefinansierte tilbud om allmennkringkasting.
 • Høyre ønsker en endring av den statlige mediestøtten; den skal være nøytral, ubyråkratisk og med en armlengdes avstand til de politiske prosesser. Høyre vil vri støtten til produksjon av kvalitetsjournalistikk på alle plattformer.
 • Vil at internasjonale aktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurranseforhold.
 • Vil tillate politisk reklame overalt.
 • Høyre vil tilpasse momsfritaket slik at det ikke hindrer kombinasjonsløsninger av gratis og betalt innhold.

 

Venstre:

 • Vil bevare NRK som en reklamefri allmennkringkaster. Venstre vil vurdere medieskatt etter finsk modell som erstatning for lisensen. Venstre ønsker stabile rammevilkår for en kommersiell allmennkringkaster, som fortsatt bør ha hovedkontor og nyhetsredaksjon utenfor Oslo
 • Venstre vil videreføre en plattformnøytral mediestøtte, men sette tak for hvor mye enkeltmedier kan motta. Venstre vil også etablere uavhengige regionale gravefond, opprette en innovasjonsordning for digital medieutvikling og lovefeste absolutt kildevern for redaktørstyrte medier.

 

KrF:

 • KrF vil hegne om NRK og beholde lisensordningen, men gjøre den mer sosial enn i dag. KrF vil fortsatt ha et kommersielt TV-tilbud med forutsigbare rammevilkår, hvor det er avtalt hovedkontor i Bergen og daglige nyhetssendinger.
 • Partiet vil videreføre pressestøtten og vurdere tiltak som muliggjør lokalaviser i Oslo.
 • KrF vil ikke åpne for politisk TV-reklame, vil sikre digital radio for alle og vil sørge for gode levevilkår for lokalradioene.

 

Senterpartiet:

 • Sp vil sikre NRKs stilling gjennom sterke redaksjoner i alle fylker og en ny allmennkringkastingsavgift. Sp vil også videreføre en avtale med en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor i Bergen.
 • De vil styrke pressestøtten, og mener det er fornuftig at den er plattformnøytral

 

Miljøpartiet De Grønne:

 • MDG vil sikre at det finnes hovedredaksjoner for kommersielle radio- og fjernsynstilbud med allmennkringkastingsoppdrag utenfor Oslo.
 • De grønne vil videreføre mediestøtten som sikrer mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, og gradvis vri støtten over til digitale kanaler.  MDG vil opprette en innovasjonsordning der deler av mediestøtten brukes til å stimulere nyskaping.
 • MDG vil stramme inn reglene og begrense eierkonsentrasjon i mediebransjen
 • Partiet vil utvide kildevernet og vurdere strafferettslig eneansvar for redaktører hjemlet i en ny medieansvarslov.
 • MDG vil gjøre Norge til en internasjonal trygg havn for gravende journalister, kilder og varslere.

 

Arbeiderpartiet:

 • Ap vil ta et større politisk arbeid for å sikre ytringsfrihet og medienes samfunnsrolle i alle deler av landet.
 • Vil forsterke NRKs rolle gjennom å sikre forutsigbar styring og finansering, arbeide for en kommersiell allmennkringkasting for TV med hovedkontor i Bergen og en tilsvarende for radio med hovedkontor på Lillehammer.
 • Ap vil ikke svekke det samlede nivået på mediestøtten, men utvikle ordninger som bidrar til innovasjon og sørger for at lokalavisene kan lykkes med overgangen til nye plattformer.
 • Vil ta initiativ til samarbeid slik at globale aktører betaler skatt i de landene de opererer i.
 • Går inn for en mediansvarslov som styrker kildevernet.
 • Ap vil sørge for at lokalradioene får midler til å lykkes med overgangen fra FM til DAB.

 

SV:

 • SV vil bevare allmennkringkasterne. NRK skal ha retten til å drive fri og uavhengig journalistikk på alle plattformer og med sikker finansiering. Den kommersielle allmenkringkasteren skal sikres forutsigbare økonomiske rammer.
 • SV vil øke pressestøtten.
 • SV vil at de nye, store annonseaktørene skal bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, ved nye regler mot overskuddsflytting og med kildeskatt på royalties og lisenser.
 • SV vil styrke kildevernet og gjøre redaktøransvaret teknologinøytralt og legge ned kringkastingsrådet.
 • SV vil at domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner for forfulgte medier, bloggere og lignende internasjonalt.

 

Rødt:

 • Rødt vil «gjenopprette NRK som en riksdekkende kultur- og mediebedrift som ikke er markedsstyrt».
 • Rødt ønsker en strengere avgrensning av eierkonsentrasjon, økt støtte til nærradiostasjoner og ombygging fra FM-nett til DAB+.
 • Rødt vil ha økt pressestøtte, og også større til gratisaviser og tidsskrifter på nett.

 

For ordens skyld: Artikkelforfatteren er medlem av og listefyll på Troms Venstres valgliste i høst.

Powered by Labrador CMS