NRK har fått kritikk for å bruke mange midlertidige ansatte. Men bruken av tilkallingsvikarer er mer enn halvert

I 2014 var det til sammen 94 årsverk på tilkallingskontrakt i NRK, men nå er det betydelig redusert.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Medier24 har i det siste satt søkelys på bruken av midlertidige ansatte i NRK.

Undersøkelser viste at bruken av midlertidige ansatte var doblet på tre år.

Sakene har skapt sterke reaksjoner blant både de ansatte og hos Arbeiderpartiet, som tok saken skriftlig til kulturministeren, som svarte at tallet var relativt lavt.

Dramatisk reduksjon

Men det er flere kategorier midlertidige ansatte: 

I de første sakene våre var fokuset på personer i midlertidige stillinger. På NRK har imidlertid bruken av tilkallingsvikarer og andre kategorier vært mer utbredt. Men nå viser nye tall, som Medier24 har fått tilgang på, at bruken av tilkallingsvikarer har blitt dramatisk redusert fra februar 2014 til februar 2017.

Den viser også at bruken av vikarer er noe redusert - i tillegg til doblingen blant midlertidige ansatte, som vi allerede har omtalt.

Medier24 ba om innsyn i antallet midlertidige kontrakter - basert på de ulike bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. NRK har svart med å gi oss en full oversikt for samtlige arbeidstakerkategorier som har hatt midlertidige kontrakter i statskanalen.

Årsverk NRK
Kilde: NRK

 

May Iren Solum i NRKs kommunikasjonsavdeling skriver i en e-post til Medier24 at det er viktig å bemerke at antallet midlertidig ansatte i NRK er redusert gjennom de siste tre år.

Dette sier loven om midlertidige ansettelser:

§ 14-9.Midlertidig ansettelse

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter,
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
c) for praksisarbeid,
d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,
e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller
f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

– Det gjelder ikke minst bruken av tilkallingsvikarer. Fagforeningene har tidligere vært særskilt opptatt av denne gruppen og vi er derfor glade for å ha redusert bruken så betydelig. Vi har mer enn halvert bruken av tilkallingsvikarer, skriver hun.

Klar økning i midlertidige

Personaldirektør Olav Nyhus i NRK uttalte i april at «om man ser på det samlede antall for midlertidige, som innbefatter tilkallingsvikarer (hovedsakelig journalister) og andre vikarer, er antallet vesentlig redusert»

Videre i e-posten fra NRK skriver Solum at man ser en forholdsmessig klar økning i  kategorien midlertidige som knyttes til prosjekt.

Personaldirektør Olav T. Nyhus i NRK.

– Sett i forhold til NRKs totale bemanning på 3450 årsverk utgjør imidlertid antallet en relativt liten andel. Dette dreier seg i hovedsak om medarbeidere som tilsettes på særskilte prosjekt og for å dekke ekstra behov i produksjonsintensive perioder.

– I februar/mars 2017 har vi eksempelvis hatt flere store produksjoner fra fem forskjellige verdensmesterskap i vinteridrettsgrener. I 2014 hadde vi ingen slike, mens TV2 hadde vinter-OL.

– Sammenlikningen med 2014 gir derfor ikke et riktig inntrykk. NRK mener bruken av midlertidige er i tråd med lovgivningen og at nivået for prosjektansatte midlertidige på ca. 2 pst. er relativt lavt.

Powered by Labrador CMS