Fra PFUs møte tirsdag. Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen sittende bakerst.

For andre gang på tre måneder er Moss Avis felt i PFU for å ha gjengitt et rykte uten å sjekke om det var sant

Politikere «hadde hørt om funksjonshemmede som ikke har vært utendørs på ett år». Og Moss Avis presenterte påstanden uten å sjekke om det faktisk var slik.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Moss Avis har brutt god presseskikk, slo Pressens faglige utvalg fast tirsdag. Dette etter en klage på omtale av kvaliteten på omsorgstjenester for funksjonshemmede.

En stikktittel i en sak publisert på nett torsdag 30. mars og på papir neste dag, lød som følger: «Ap og SV har hørt om funksjonshemmet som ikke har vært utendørs på ett år».

Moss kommune reagerte på stikktittelen, og klaget avisa til PFU - fordi påstanden rett og slett ikke stemte.

Kommunen fikk medhold av utvalget, som slår fast at redaksjonen burde sjekket om dette faktisk var tilfelle.

 

- Dette er å regne for et rykte

- Dette er å regne for et rykte, og avisen har ikke sjekket om påstanden stemmer, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under klagebehandlingen.

Påstanden ble rettet gjennom et sitat fra en politiker som «hadde hørt om» at dette skulle vært tilfelle:

Moss Avis fredag 31. mars.
– Vi har hørt om funksjonshemmede i Moss som ikke har vært utendørs på et helt år. Vi er bekymret for hva som blir konsekvensene av de kuttene som er i gang, sier May Hansen (SV) og Hanne Tollerud (Ap).

Moss Avis undersøkte ikke om dette stemte før publisering av saken, men gjenga et tilsvar på nett fredag - dagen etter første publisering.

Avisa mener også dette var en del av løpende debatt, og at de ikke har fremmet påstanden som et «faktisk forhold».

- Det avisen har videreformidlet som et faktisk forhold er at politikere har blitt kontaktet og fortalt om slike forhold, het det i avisens tilsvar til PFU.

Men dette synet var ikke utvalget enig i, og mente avisa skulle undersøkt påstanden dersom den skulle være med i saken.

- Det burde også ha vært enkelt å sjekke, uttalte nestleder Anne Weider Aasen.

Liv Ekeberg sa det slik:

- Og det hadde ikke vært nødvendig å utsette saken: De kunne om så bare tatt ut dette, kjøre resten av saken og så grave videre i akkurat den påstanden.

 

For andre gang i år

Fra Vær varsom-plakaten:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Dette er forøvrig andre gang i år Moss Avis felles for et lignende forhold. I mai ble avisa felt for brudd på god presseskikk etter omtale av en påstått konflikt mellom grunneiere og et lokalt turlag.

Den gang slo avisa opp påstander om at en utpressing hadde funnet sted, uten å sjekke om det var hold i påstandene. Avisa ble da felt for brudd både på 3.2 om faktasjekk og 4.14 om samtidig imøtegåelse. 

I denne siste klagen mot avisa, hevdet Moss kommune at avisa hadde brutt de samme paragrafene. Utvalget valgte imidlertid «bare» å felle for punkt 3.2 om kontroll av opplysninger. PFU mente at beskyldningen ikke var rettet mot noen i tilstrekkelig grad.

Slik lyder PFUs uttalelse: 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Moss Avis der én Ap- og to Sv-politikere var intervjuet om kutt i tjenestetilbudet til funksjonshemmede i Moss. Politikerne sa at de hadde hørt pårørende fortelle om funksjonshemmede i Moss som ikke hadde vært utendørs på ett år. Nå skulle politikeren legge frem et forslag i bystyret om at innsparingene ble stoppet til de hadde fått mer innsikt i konsekvensene av kuttene.

Klager er Moss kommune som mener kommunen skulle hatt samtidig imøtegåelse på det de mener er en beskylding om et faktisk forhold mot kommunen som tjenesteyter: påstander om at brukere av tjenester for funksjonshemmede i Moss kommune ikke har vært utendørs på ett år. Videre reageres det også på kildegrunnlaget til Moss Avis, og at ikke avisen sjekker ut slike påstander om faktiske forhold, og bare videreformidler det ukritisk. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkter (VVP) 3.2 og 4.14.

Moss Avis mener Moss kommune, som drifter av tjenester, ikke er den angrepne part, men at påstanden retter seg mot det politiske nivået/posisjonen i Moss bystyre, og at 4.14 derfor ikke er utløst for klagers del. Avisen mener dette er en løpende politisk debatt om ressurser, og viser til debatten som har pågått når det gjelder de økonomiske prioriteringene i kommunen. Videre anfører avisen at politikerne ikke kommer med påstander om faktiske forhold, men gjengir en frustrasjon som pårørende uttrykker i kontakt med dem. Det som fremstilles som fakta i denne saken er at politikerne har blitt kontaktet av pårørende, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at et grunnleggende krav til all journalistikk er at det utvises kildekritikk og kontroll av opplysninger. Ikke bare skal man gjengi kilder korrekt, men også forsøke – så langt det er mulig – å finne ut om det kilden opplyser, er korrekt. Dette må også gjelde når politikere brukes som kilde.

I det påklagede tilfellet blir det fremmet en påstand fra en anonym tredjepart. Påstanden er slik utvalget ser det, av faktisk karakter, men ikke direkte rettet mot kommunen. Den fremmes som en del av den løpende politiske debatten. Utvalget mener derfor at den samtidig imøtegåelsesretten (VVP punkt 4.14) ikke er utløst. Utvalget viser i stedet til tilsvarsretten (VVP punkt 4.15), som i dette tilfellet også ble benyttet.

Etter utvalgets mening er det imidlertid kildekritikken og kontroll av opplysningene (VVP punkt 3.2), som er det presseetisk problematiske i denne artikkelen.

Moss Avis skulle ha kontrollert innholdet i denne påstanden, og ikke bare videreformidlet den som et rykte til publikum. Utvalget viser til den presseetiske forpliktelsen om å tilstrebe bredde og relevans i kilder.

Moss Avis har brutt god presseskikk på punkt 3.2 Vær Varsom-plakaten.

Oslo 29. august 2017,

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum

Powered by Labrador CMS