Arne Jensen.
Arne Jensen.

Norsk Journalist­lag og redaktør­foreningen går ut med støtte til rettspraksis.no

– Tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen, sier Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en pressemelding.

Publisert

Lørdag anket de to mennene bak rettspraksis.no kjennelsen fra Oslo byfogdembete, og nå går både Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ut med støtteerklæring, skriver de i en pressemelding. 

Rettspraksis.no har publisert dommer fra blant annet Høyesterett åpent på nettet, og har derfor havnet i konflikt med Lovdata, som har de samme dommene tilgjengelig, men bak betalingsmur. 

– Høyesteretts avgjørelser er viktige arbeidsverktøy for journalister.  I journalistikken kan for eksempel avgjørelsene settes inn i en større sammenheng, blant annet for å kunne gjøre analyser av endringer i straffeutmålinger i sammenliknbare saker over tid. Dagens avtale mellom Høyesterett og Lovdata bidrar til å uttydeliggjøre offentlige myndigheters ansvar for tilgjengeliggjørelsen, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag i en pressemelding. 

Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag.
Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag.

Også Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier at de går ut med en støtteerklæring, i form av et støtteskriv som sendes til Borgarting lagmannsrett. 

– Tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Lovdatas historie og eksklusive avtaler gjør at de ikke kan sies å konkurrere på like vilkår som private, og at de derfor må finne seg i at informasjon fra Lovdata videreformidles, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i pressemeldingen. 

Powered by Labrador CMS