Pressen vil ha ny gjennomgang av varslervernet - mener lovforslag kan skremme folk fra å si fra

NJ, NR og NP med tydelig høringsuttalelse om regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

- Både hver for seg og til sammen er trolig de to kriteriene «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig» så kompliserende at mange potensielle varslere ikke tør å si fra, simpelthen fordi de ikke er trygge på om det faktisk er på riktig side av lovens grense. Dette bør lovgiverne rydde opp i.

Slik oppsummerer Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund et av punktene i en felles høringssuttalelse til regjeringens forslag om styrking av varslernes rettsvern.

I uttalelsen understreker pressens organisasjoner en generell støtte til arbeidsminister Anniken Hauglies forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, men etterlyser likefullt en mer omfattende gjennomgang av reglene.

Uttalelsen understreker at det må være tydeligere at reglene om varsling innebærer et forsterket vern av den som sier ifra, målt opp mot de generelle prinsipper for ytringsfrihet som ellers gjelder etter Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10.

Uttalelsen, som er signert Nils Øy, Arne Jensen og Ina Lindahl Nyrud peker på uklarheter i både ordlyden, innretningen og flere av de konkrete forslagene.

> LES HELE høringsuttalelsen her: Høringssuttalelse om varslervern (PDF)

Powered by Labrador CMS