Rajan Chelliah, her avbildet under saken i Arbeidsretten.
Rajan Chelliah, her avbildet under saken i Arbeidsretten.

Tapte saken mot NRK i Arbeids­retten: – Klart vi er skuffet, sier tillitsvalgt

I en enstemmig dom fra Arbeidsretten kommer det fram at utvalgskretsen NRK brukte i nedbemanningen av Rajan Chelliah ikke er tariffstridig.

Publisert

I en enstemmig dom fra Arbeidsretten, konkluderer de med at Norsk Journalistlag og Rajan Chelliah ikke fikk medhold i sin sak om at en nedbemanningsrunde i NRK Østlandssendingen var tariffstridig.

– Jeg er skuffet på Norsk Journalistlags vegne. Jeg hadde håpet på et annet utfall, men må bare ta denne dommen til etterretning, sier Chelliah til Medier24. 

Han understreker at denne saken er en prinsippsak og ikke er direkte knyttet til hans ansettelsesforhold i NRK.

– Et annet utfall kunne ha bidratt til at saken vår kanskje ble løst. Saken min vil være gjenstand for behandling i tingretten når den tid kommer, sier han.  

Strid om utvalgskrets

Et av hovekonfliktområdene i saken har vært hvorvidt NRK har anledning til å velge kun NRK Østlandssendingen som utvalgskrets i en nedbemanning, eller om man må se på større deler av NRK som utvalgskrets.

Her har Norsk Journalistlag hevdet at man må bruke en stor krets - altså et stort utvalg på mange personer - når man ser på hvem som skal nedbemannes, mens NRK mener det er rett å se på en mindre del av organisasjonen. 

Nå har Arbeidsretten konkludert med at NRK har muligheten til å velge en snevrere utvalgskrets. 

I dommen står det: 

«Etter Arbeidsrettens vurdering var det ikke tariffstridig av NRK å anvende kretsen som ble fastlagt i februar 2017 for omorganiseringen og oppsigelsene».

Videre står det at selv om slutningen er at «det skal anvendes bedriftsansiennitet, med mindre det er saklig grunn til å anvende en snevrere utvelgelseskrets», mener Arbeidsretten at det i dette tilfellet ikke var tariffstridig med en snevrere krets. 

«På denne bakgrunn har Arbeidsretten kommet til at det var saklig grunn til å begrense utvelgelseskretsen til NRK Østlandssendingen, og NRK har ikke anvendt en tariffstridig utvelgelseskrets ved oppsigelsen». 

– Fornøyde

Regionredaktør for region øst i NRK, Jannicke Engan, sier at hun er lettet over at de nå har fått en avklaring på plass. 

– Vi er glade for at vi har fått medhold i at Østlandssendingen er rett krets for denne nedbemanningen. Dette er en prinsipiell sak, som handler om forståelsen av en paragraf i hovedavtalen, sier Engan til Medier24. 

Hun er fornøyd med Arbeidsrettens konklusjon, samtidig som hun understreker at det har vært en lang og krevende prosess for alle. 

– Vi er fornøyde med at retten sier at vi har gjort en grundig jobb i denne sammenhengen. Men det er en krevende prosess å stå i for alle involverte, og det er fint at vi nå har fått en avklaring på dette spørsmålet, sier hun til Medier24. 

Utover det ønsker hun ikke å si noe om hvordan situasjonen framover blir for Chelliah og hans kollega.

– Det eneste dommen sier er at vi har brukt riktig krets når vi har nedbemannet. Hva som skjer videre i personalsakene kan jeg ikke kommentere, sier hun. 

– Klokt med store kretser

Tillitsvalgt for NRK-journalistene, Richard Aune, sier at de selvfølgelig er skuffet over utfallet. 

– Det er klart vi er skuffet over dommen, men det er likevel noen viktig elementer vi tar med oss videre: Dommen sier at hovedregelen er at hele bedriften skal være kretsen når man skal nedbemanne, og det er greit å ha med seg, sier NRKJ-tillitsvalgt Richard Aune til Medier24. 

Richard Aune, hovedtillitsvalgt for journalistene i NRK.
Richard Aune, hovedtillitsvalgt for journalistene i NRK.

Aune er skuffet over at man i dette tilfellet konkluderer med at NRK her har brukt en utvalgskrets som er riktig. 

– Retten sier at den konkrete anvendelsen av utvalgskrets her ikke er tariffstridig, det er vi skuffa over. Nå er det sånn at da får vi brette opp ermene og jobbe på andre og bedre måter å bistå våre medlemmer i slike saker framover, sier han. 

Videre fastslår han at NRKJ ikke kommer til å slutte å argumentere for at det er rett med store kretser i en nedbemanningsprosess. 

– Vi mener fortsatt at man har gode argumenter for at det er klokt med store utvalgskretser, og vi kommer ikke til å slutte å mene at det er klokt, bare fordi vi ikke fikk drahjelp av Arbeidsretten, sier han. 

Per nå er det usikkert hvordan dette potensielt kan påvirke andre prosesser internt i NRK, ettersom det er ulike elementer som er del av enhver slik prosess. 

Her er slutningen:  

I slutningen skriver Arbeidsretten imidlertid fast at hovedregelen fortsatt skal være store utvalgskretser: 

«1. Hovedavtalen mellom Norsk Journalistlag og Arbeidsgiverforeningen Spekter § 36 er slik å forstå at det skal anvendes bedriftsansiennitet, med mindre det er saklig grunn til å anvende en snevrere utvelgelseskrets.

2. For øvrig frifinnes Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk rikskringkasting AS». 

Powered by Labrador CMS