Daglig leder Pål Lomeland og Norsk Lokalradioforbund flytter årets landsmøte grunnet koronaviruset.
Daglig leder Pål Lomeland og Norsk Lokalradioforbund flytter årets landsmøte grunnet koronaviruset.

Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund flyttes til oktober grunnet koronautbruddet

– Den eneste riktige beslutningen, meddeler styret.

Publisert

Styret i Norsk Lokalradioforbund har bestemt at årets landsmøte blir utsatt til oktober grunnet den økende helserisikoen ved koronautbruddet, opplyser de en melding.

Landsmøtet skulle opprinnelig bli holdt mellom 16. april og 19. april i Trondheim, men vil nå bli flyttet til den tredje helgen i oktober: 15. til 18. oktober.  

«Lokalradioene bidrar til å fylle et viktig informasjonsbehov i befolkningen den kommende tiden, samtidig som et større antall lokalradioer innehar beredskapskapsfunksjoner i sine lokalområder. Gitt situasjonen vi kan stå ovenfor, ønsker forbundet ikke å bidra til å sette slike funksjoner i fare», skriver forbundet.

«Vi er klar over og beklager sterkt de ulemper flyttingen av arrangementet medfører for deg som deltaker, men gitt den alvorlige situasjonen vi befinner oss i og med oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, mener forbundsstyret at flytting til et senere tidspunkt er den eneste riktige beslutningen», heter det videre.

Lokalradioforbundet opplyser at det kan bli endringer i det oppsatte programmet. 

Powered by Labrador CMS