NJ-nestleder Hege Fagerheim leder Norsk Presseforbunds arbeidsutvalg.
NJ-nestleder Hege Fagerheim leder Norsk Presseforbunds arbeidsutvalg.

Støtter endringer i Vær varsom-plakaten

Norsk Presseforbunds arbeidsutvalg går inn for å endre ordlyden i VVP-punktene om sponset journalistikk og om selvmord.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Presseforbund (NP) har siden i vinter vært enige om å gjøre en ny vurdering av Vær varsom-plakaten.

Det var spesielt punkt 2.8 om sponset journalistikk og punkt 4.9 om selvmord som skulle vurderes av to egne arbeidsutvalg.

Nå er det klart at de to utvalgene som ble nedsatt til dette går inn for å gjøre endringer, og at flertallet av høringssvarene støtter dette. 

NPs eget arbeidsutvalg støtter også endringene, og det foreslås et vedtak om at NP-styret slutter seg til dette.

Dette fremgår i sakspapirene til NPs styremøte førstkommende fredag, der endringene vil bli behandlet. 

Det var Journalisten som omtalte dette først.

For punkt 2.8 gås det inn for å endre ordlyden slik: 

«Eksterne finansieringskilder skal ikke ha innflytelse på mediets journalistiske virksomhet, kildevalg og prioriteringer. 

Unngå ekstern finansiering og avtaler som bidrar til at publikum kan reise tvil om redaksjonens troverdighet. 

Vær særlig varsom ved ekstern finansiering av nyhetsjournalistikk. Ekstern finansiering av journalistikk rettet mot barn må ivareta barns særlige behov for vern. 

Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Vis åpenhet om avtaler og hvordan journalistikken er finansiert. Dersom journalistisk innhold er eksternt finansiert, skal dette være åpenbart for publikum».

NPs eget arbeidsutvalg støtter i all hovedsak denne endringen, men mener første setning bør omformuleres, ved at det settes punktum etter «journalistisk virksomhet».

For punkt 4.9 foreslår utvalget å bruke denne ordlyden: 

«Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til de som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet».

NPs arbeidsutvalg støtter også i all hovedsak denne endringen, men mener det også bør utarbeides en ny veileder i etterkant av endringen.

De foreslår at ordlyden i siste setning endres slik: 

«Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen».

NPs eget arbeidsutvalg foreslår i tillegg mindre endringer i punkt 1.1 om pressens samfunnsrolle.

For punkt 1.1 foreslås denne nye ordlyden: 

«Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig og sannhetssøkende presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn»

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS