Arne Jensen og Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening

15 prosent av redaktørene opplever innblanding fra eiere

Ny undersøkelse fra Norsk Redaktørforening viser at flere redaktører mener eierne har for lite kunnskap om Redaktørplakaten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Ka76 prosent av de ansvarlige redaktørene oppgir at eierne er lydhøre overfor synspunkter. Samtidig oppgir en av ti redaktører at eierne har for lite kunnskap eller kritisk svak kunnskap om prinsippene i Redaktørplakaten og Medieansvarsloven.

Det viser en ny undersøkelse gjort av Redaktørforeningen.

Funnene fra undersøkelsen ble lagt frem under Norsk Redaktørforenings Høstmøte på Pressens Hus onsdag. Kampanje omtalte undersøkelsen først.

Undersøkelsen ble sendt ut til 296 ansvarlige redaktører – alle NRmedlemmer som er registrert i kategorien ansvarlige redaktører minus redaktører i NRK.

118 ansvarlige redaktører svarte på undersøkelsen.

Prinsippene i Redaktørplakaten synes generelt ikke å være under press, men 15 prosent sier de har opplevd at eierne har grepet inn i redaksjonelle prosesser en eller flere ganger.

«Stadig mer analyse og innføring av måltall legger uunngåelige føringer på redaksjonelle beslutninger som går på innhold.», var en av tilbakemeldingene i undersøkelsen.

Nær halvparten av redaktørene oppgir at har svært god innflytelse på rammevilkårene, mens 15 prosent oppgir at de har litt for svak eller kritisk svak innflytelse.

Hver tiende redaktør oppgir at eierne har for lite kunnskap eller kritisk svak kunnskap om prinsippene i Redaktørplakaten og Medieansvarsloven.

«Kunnskapen er overflatisk. Den gir seg utslag i at de har skjønt at det er viktig å vise at de ikke blander seg inn. Og det gjør de heller ikke. Men de forstår derimot ikke HVORFOR plakaten og uavhengigheten er viktig. Og de forstår heller ikke at de selv har et ansvar som utgivere for å sikre gode rammebetingelser.», var en annen tilbakemelding.

Tilsammen 17 prosent oppgir at konsernenes analyseteam/utviklingsavdelinger utfordrer redaktørens uavhengighet i stor eller svært stor grad.

Powered by Labrador CMS