Sigmund Skomedal (23.1.1942 – 3.1.2023)

MINNEORD:

Sigmund Skomedal er død

Bredden Sigmund Skomedals (23.1.1942 – 3.1.2023) produksjon var stor, alt fra sur nedbør til folkemusikk. Han medvirket med innslag til den aller første Norge rundt- sendingen.

NRK-veteranen Sigmund jobbet ved NRK Sørlandet og var en markant personlighet som blir nevnt i samme åndedrag som Julius Hougen, Lodin Aukland, Håkon Karlsen, som var alle med å prege sendingene fra Det blide Sørland.

Sigmund bidro dessuten også med å opprettholde nynorskandelen ved distriktskontoret.

Han jobbet som journalist og programleder ved i distriktskontoret i Kristiansand fra 1972 til 1976, deretter bestyrte han kontoret i Arendal frem til underkontoret i Evje ble åpnet i 20. november 1981. Kontoret dekket området fra Iveland til Hovden.

Det var et av Bjartmar Gjerdes første offisielle oppdrag som nytiltrådt kringkastingssjef å åpne det enmannsbetjente lokalkontoret sammen med daværende distriktssjef ved NRK Sørlandet Tor Fuglevik.

Sigmund stilte i flott setesdalsbunad med sølv og søljer, som imponerte kringkastingssjefen stort. Fuglevik måtte sågar for åpen mikrofon minne Sigmund om at han var NRKs mann i Setesdal og ikke Setesdals mann i NRK.

Et av Bjartmar Gjerdes første offisielle oppdrag som nytiltrådt kringkastingssjef var å åpne NRKs enmannsbetjente lokalkontor på Evje i Setesdal 20. november 1981. Sigmund Skomedal (i setesdals-bunad til venstre) ledet kontoret fram til han gikk av med pensjon. Kontoret ble nedlagt i 2003. Til høyre Tor Fuglevik, daværende distriktssjef ved NRK Sørlandet.

Sigmund bestyrte kontoret fram til han ble pensjonist. Det ble lagt ned i 2003.

Han var kjendis i sør, men kanskje ikke så kjent nasjonalt.

Han produserte imidlertid også en rekke program og innslag både for radio og fjernsyn nasjonalt. Radioprogram, dagsrevyinnslag, tittelprogram og Norge Rundt-innslag. Han medvirket med innslag til den aller første Norge rundt- sendingen i 1976.

Og da den mye omtalte ulven i Vegårdshei ble felt, var det Sigmund som raporterte på radio.

Bredden i hans produksjon var stor, alt fra sur nedbør til folkemusikk. Folkemusikkprogrammene hans i radio og TV har blitt viktig dokumentasjon på de rike folkemusikktradisjonene i Setesdal.

Etter han ble pensjonist ble han titt og ofte brukt som foredragsholder og lokalguide på «Bjoren» på Byglandsfjorden. Han var en habil og svært god historieforteller. Humoristen Sigmund medvirket også som gjest i Tore Skoglunds «Du skal høre mye» i mai 2002.

Etter lengre tids sykdom døde Sigmund tre dager inn i 2023, nær 81 år. «Ei kjend røyst har tagna.»

Minneord skrevet av Jan-Kristian Vikeiane Schriwer.

Powered by Labrador CMS