PFU med prinsipp-uttalelse om sitering: Troverdighet forutsetter respekt for andre mediers arbeid

Klar tale om kreditering og sitering.

Publisert Sist oppdatert

I kjølvannet av sommerens plagiat-avsløringer, vedtok Pressens Faglige Utvalg i mandagens møte en prinsipputtalelse om sitering og kreditering.

Den følger i sin helhet og lyder slik:

Om sitering og kreditering

Pressen skal sitere presist og kreditere samvittighetsfullt. Når medier bruker informasjon fra andre kilder, har dette både en juridisk og en presseetisk side. Redaksjonene plikter å være kjent med presseetikken gjennom Vær Varsom-plakaten og forutsettes å kjenne reglene om sitering og gjenbruk i lov om opphavsrett til åndsverk.

Pressens Faglige Utvalg understreker betydningen av en redelig og etterrettelig omgang med informasjon fra andre kilder. Vær Varsom-plakaten har flere punkter som skal sikre dette: Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier (4.4.), pressen skal gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser og direkte sitater skal gjengis presist (3.7), videre er det pressens hovedregel å identifisere kilden for informasjon med mindre dette kommer i konflikt med kildevernet eller hensyn til tredjeperson (3.1).

Formidling av informasjon fra andre kilder i tråd med god presseskikk, skal sikre at publikum selv kan ettergå medienes arbeid og kildekritikk. Pressens samfunnsoppgave bør være å legge til rette for slik utvidet kildekritisk vurdering for å bidra til en offentlig, opplyst samtale. En redelig sitering skal også sikre at det kommer tydelig frem hvor intervjuobjektet/ene opprinnelig ytret seg.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at medienes troverdighet også forutsetter respekt for andre mediers og journalisters arbeid.

Denne uttalelsen erstatter tidligere prinsipputtalelse «Om sitering fra internett» 17. juni 1996.

Oslo, 21. september 2015

Powered by Labrador CMS