Konsersjef i Polaris Media, Per Axel Koch
Konsersjef i Polaris Media, Per Axel Koch

Polaris Media med inntektsfall: – Ikke tilfredstillende resultat

Inntektene går ned for Polaris Media. 

Publisert Sist oppdatert

Torsdag la Polaris Media kvartalstallene for fjerde kvartal, og tallene for hele fjoråret. 

Konsernet endte fjerde kvartal med inntekter på 942 millioner kroner, ned fra 968 millioner. Det er en nedgang på fire prosent. 

De norske mediehusene hadde inntekter på 500 millioner kroner, ned fra 511 millioner. 

EBITDA endte på 57 millioner kroner, en nedgang på 25 prosent, og konsernet har en driftsmargin på seks prosent. EBITDA for hele 2023 endte på 237 millioner kroner, noe som er 96 millioner eller 29 prosent lavere enn i 2022. 

Konsernsjef Per Axel Koch sier i kvartalsrapporten at resultatet ikke er tilfredsstillende. 

– 2023 har vært et år preget av omstilling for Polaris Media. Krevende makroøkonomiske forhold har påvirket konsernets annonsemarkeder negativt, og høy generell prisvekst skaper et underliggende kostnadspress på våre innsatsfaktorer. Samtidig ser vi et tiltakende fall i etterspørselen etter papirprodukter, sier Koch. 

FJoråret var tøft for konsernet. I februar i fjor meldte Polaris at de må kutte 94 årsverk i løpet av 2023 og 2024. I tillegg måtte Stampen Media, som er konsernets svenske virksomhet, kutte 100 årsverk. I november meldte konsernet at de også la ned det 50 år gamle trykkeriet i Trondheim, og kuttet 20 årsverk der. 

I tillegg har Polaris kuttet 20 årsverk til innenfor trykk. 

I kvartalsrapporten påpeker selskapet at omstillingstiltakene og kuttene vil ha en effekt fra 2024, mens full helårseffekt av tiltakene vil oppnås i 2025. 

– Dette vil gi konsernet en buffer til å håndtere fortsatt krevende markedsforhold og et underliggende kostnadspress som følge av fortsatt høy inflasjon i Norge og Sverige.

Konsernet kan likevel vise til sterk vekst i digitale brukerinntekter. Konsernets brukerinntekter økte med to prosent i fjerde kvartal, mens digitale inntekter økte med 23 prosent. I løpet av året økte antallet abonnenter med 19 prosent. Totalt ved utgangen av året hadde konsernet 623.000 abonnenter.

—Vi har lyktes godt med de digitale brukerinntektene. Den digitale transformasjonen i mediehusene har skutt ytterligere fart i året som har gått. Det er gledelig å se at veksten i digitale abonnement gjør at vi også har vekst i den samlede abonnementsmassen, til tross for stort frafall på papir, sier Koch.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS