Per Christian Magnus og Kristine Holmelid hos Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Debatt

SKUP trenger fornyelse

«Skal SKUP-prisen fortsette å være relevant for flere enn de største redaksjonene, trenger den fornyelse», skriver Per Christian Magnus og Kristine Holmelid ved Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

  • PER CHRISTIAN MAGNUS OG KRISTINE HOLMELID, Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) 

Pallen var, som vanlig, full av nasjonale medier under SKUP-utdelingen. Ingen lokale eller regionale medier vant SKUP-prisen, som vanlig. Ingen fikk diplomer heller. Skal SKUP-konferansen og SKUP-prisen fortsette å være relevante for flere enn de største redaksjonene i Norge, må de fornye seg. Ikke ved å legge listen lavere, men ved å fornye statuttene for SKUPs priser. 

La det være sagt med en gang: Juryen har funnet verdige pris- og diplomvinnere fra VG, Dagbladet, NRK og TV 2 - alle er grundige, viktige og innovative prosjekter. 

Juryen sitt mandat er å utelukkende ha et faglig perspektiv på sine vurderinger - uavhengig av ressursene som er stilt til disposisjon, forklarer juryleder Bernt Olufsen til Medier24, og sier:

«Det kan like godt være at ny og spektakulær metode blir brukt i et lokalt som i et riksmedium. Det er opp til den enkelte journalist og redaksjon sin kreativitet». 

Det er trolig riktig at kreativiteten er relativt likt fordelt i norske redaksjoner. Men Olufsen glemmer noe viktig: Ressurser er ikke likt fordelt i medie-Norge. Og kreativitet, faglig kvalitet og ressurser henger sammen. Derfor er det heller ikke like vilkår for å levere bidrag som kan nå opp i den gjeveste konkurransen for undersøkende journalistikk her til lands. 

SKUPs formål er «Å inspirere til og styrke kritisk og undersøkende journalistikk». Men ikke bare i mediene med mest ressurser. I dag er den prestisjefylte prisen dessverre for lite relevant og kjennes uoppnåelig for journalister i mange lokale medier.

SKUP-juryen premierer i år kreativitet kombinert med andre ressurser, som til dels avansert datakunnskap og en forskningsmessig tilnærming til sakene. Og i tillegg: tid. For å lage god undersøkende journalistikk krever oftest mye tid. Den kompetansen og tiden som trengs for å nå opp i SKUP-selskapet med “ny og spektakulær metode” finnes ikke i så mange mindre redaksjoner. Og derfor har de liten sjanse til å nå opp i det gode selskap, selv om de jobber systematisk, grundig og kreativt, avslører og avdekker. 

Dette er ikke en kritikk av SKUP, men tvert om en hyllest til kulturen som flere norske redaksjoner bør ta del i. Skal SKUP fortsette å fylle mandatet sitt, må de åpne opp konkurransen for lokale medier og gjøre det mulig også for dyktige journalister her å konkurrere om heder og ære med gode undersøkende prosjekter. Vi foreslår to kategorier for SKUP-diplomer, en til de mindre og en til de større redaksjonene, mens SKUP-prisen som før bør gå til det beste prosjektet uavhengig av medie. 

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) har det første drøye året vi har vært i drift bidratt til reportasjeledelse av 15 undersøkende prosjekter. For oss har det vært et mål at undersøkende saker fra mindre redaksjoner er gode nok til å konkurrere om SKUP-prisen eller diplom. Vi er stolte over at saker der vi bidro med reportasjeledelse, fra tre lokale medier og fra en masterstudent i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen, sendte inn gode metoderapport til årets SKUP. 

Det siste året har SUJO trent til sammen 140 journalister og ledere i norske redaksjoner i gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, de fleste i små og lokale redaksjoner. Vi ser svært mange dyktige journalister med viktige, undersøkende prosjekter der ute og en vilje blant ledere til å sette av tid til graving. 

Men mens de store redaksjonene har egne gravegrupper eller kan sette ned et team på tre-fire journalister i flere måneder, kan en mindre redaksjon gjerne dedikere en eller to til graving i et par uker. De store redaksjonene har egne utviklere eller datajournalister som et “must” i store prosjekter, mens mange av de mindre redaksjonene bare kan glemme å få ansatt eller leie inn slike datakyndige, eller får tid til å lære seg for eksempel koding selv. 

SKUP er kjent for sin unike kultur for deling av kompetanse. Vi ønsker at flere dyktige redaksjoner skal oppleve SKUP-prisen som sin mulighet. Vi utfordrer derfor SKUPs styre til å endre statuttene for SKUPs priser og å inkludere både store og små medier.

Powered by Labrador CMS