Disse ble felt i PFU

Ni saker, der to er unntatt offentlighet, ble behandlet i april-møtet til Pressens Faglige Utvalg.

Publisert Sist oppdatert

Samtlige innklagede medier ble felt i april-møtet til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Blant de felte er NRK, Nettavisen og Subjekt.

Disse ble felt:

023/23 – Dyrebeskyttelsen Norge mot Oppland Arbeiderblad

Status: Brudd

Oppland Arbeiderblad (OA) har brutt god presseskikk på punkt 4.13 og 4.14.

Avisen publiserte høsten 2022 tre artikler om en alvorlig dyretragedie med funn av mange døde og vanskjøttede katter.

Artiklene inngikk i en bredere dekning, der det blant annet ble reist kritikk mot Dyrebeskyttelsen sentralt for ikke å ha fulgt opp forholdene i lokalavdelingen.

Dyrebeskyttelsen Norge mente avisens dekning av tragedien var kampanjepreget.

I et intervju med leder for Dyrebeskyttelsens avdeling på Hadeland, ble det ifølge klager fremsatt usanne påstander om Dyrebeskyttelsen Norge, som organisasjonen ikke fikk svare på.

Oppland Arbeiderblad fremholdt at det hadde offentlighetens interesse å reise spørsmålet hvorfor ingen i foreningen oppdaget tragedien.

PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys, mener OA er i sin fulle rett til å skrive om dyretragediene og avdekke forholdene.

– Dyrebeskyttelsen skulle fått svare opp nye beskyldinger. Selv om klager ble sitert i artiklene på andre ting, er det ikke nok til å oppfylle dette punktet, sier Joys.

017/23 – Willy Busch mot Subjekt

Status: Brudd

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Subjekt har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Subjekt ble klaget inn for to artikler i en artikkelserie om en lærer som varslet mot en rektor og to administrativt ansatte i Trondheim kommune. En rapport avviste varslerens anklager.

Klager er enkemann til rektoren som det ble varslet mot. Han mener Subjekt har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, 3.9, 4.1, 4.13, 4.14 og 4.15.

Utvalgsmedlem Nina Fjeldheim, mener at kommunen har gjort det vanskelig for Subjekt, og merker seg at avisen har forsøkt å få mange i tale.

Samtidig er hun enig i fellelse på 4.1, og viser til at varsleren skal ha kommet med det som kan oppfattes som indirekte anklage mot den avdøde rektoren, til tross for at granskingsrapporten i stor grad frikjente skolen.

– Klarere brudd får vi ikke, sier hun, og får støtte av utvalgsmedlem Jonas Stein.

– Har rullegardinene gått ned i redaksjonen. Full fellelse når man skriver slike ting, sier han.

Ingrid Rosendorf Joys, medlem i Pressens Faglige Utvalg, under onsdagens møte. PFU-kollega Nina Fjeldheim til høyre.
Ingrid Rosendorf Joys, medlem i Pressens Faglige Utvalg, under onsdagens møte. PFU-kollega Nina Fjeldheim til høyre.

015/23 – Benjamin Bjørnsen Anda mot NRK

Status: Brudd

NRK skrev om en sokneprest skal ha bedt biskopen i Møre «om økonomisk fallskjerm» for å slutte.

Soknepresten opplevde NRKs omtale krenkende, og mente det handlet om en personalsak som ikke hadde noe i offentligheten å gjøre.

Han reagerte også på betegnelsen «fallskjerm», og på å bli omtalt som «kvinneprestmotstandar», og anførte at NRK feilaktig fremstilte det som at han bevisst hadde søkt seg til en menighet med flere kvinnelige prester.

NRK mente saken hadde offentlig interesse, og avviste at det omhandlet private forhold. Brevet var ikke unntatt offentlighet, og det kom frem at det inngikk i en lengre korrespondanse, anførte NRK.

Allmennkringkasteren forsto først ved mottak av PFU-klagen at det var feil at klager hadde søkt seg til et sted med kvinnelige prester. Feilen ble rettet straks NRK ble klar over den, skriver de i sitt tilsvar.

Sekretariatets innstilling gikk for ikke brudd for NRK. Men under diskusjonen i utvalget landet PFU på brudd.

– Skjønner godt at han ikke vil lese om dette i avisen. Ingen som vil lese om personalsaker om seg selv i avisen. Det er ikke vanskelig å anerkjenne det. Men NRK har sin fulle rett til å omtale dette, sier PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys.

PFU-leder Anne Weider Aasen påpeker at NRK fikk vite om feilen på et tidligere tidspunkt enn i PFU-klagen.

– Det er slurvete håndtert. Selv om klager mener det ikke har offentlig interesse, så mener vi at den har det. Men det er et presisjonsnivå som ikke er det beste i denne saken, sier Weider Aasen.

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, tilstede under onsdagens møte i PFU.
Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, tilstede under onsdagens møte i PFU.

013/23 – Kindred Group mot Nettavisen

Status: Brudd

Kindred Group har klaget Nettavisen inn til PFU der de hevdet brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 – om å verne om sin uavhengighet, 2.6 – om å skille mellom journalistikk og reklame, 2.7 – om journalistiske motytelser for reklame og 2.8 – om tydelig merking av kommersielt innhold.

Kindred Group mener Nettavisen ikke har et tydelig nok skille mellom hva som er kommersielt og redaksjonelt innhold.

I sitt tilsvar avviser Nettavisen brudd på god presseskikk, og mener de forholder seg til en omforent praksis blant norske medier. De mener all annonsevirksomhet, inkludert fra Norsk Tipping, blir tydelig merket med «Reklame», «Annonse» eller «Annonsørinnhold».

Det var ikke PFU enige med, som gikk for å felle på 2.6, om å skille mellom journalistikk og reklame.

PFU-medlem Gunnar Kagge er glad for at PFU får behandle denne problemstillingen. Han synes norske medier er blitt bedre til å merke innholdsmarkedsføring bedre.

– Men å kalle noe for oddstips og sportsspill forteller ikke meg noe som helst om at dette ikke er redaksjonelt innhold, sier Kagge og håper Nettavisen også vil se på de andre kategoriene sine.

Politisk redaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, fulgte behandlingen i Pressens Faglige Utvalg onsdag.
Politisk redaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, fulgte behandlingen i Pressens Faglige Utvalg onsdag.

010/23 – Fiskeridirektoratet mot Kystmagasinet

Status: Brudd

Kystmagasinet har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg med onsdag.

Magasinet publiserte en nyhetsartikkel og et debattinnlegg som inneholdt anklager mot inspektører i Fiskeridirektoratet om at fiskere skal ha følt seg utsatt for trusler. Direktoratet fikk også kritikk rettet mot seg.

Utvalget trekker frem en SMS-korrespondanse som det fellende elementet, da de var i kontakt med inspektørens overhode, som var på ferie og ikke kunne svare før over helga. I stedet for å vente, publiserte Kystmagasinet.

– Det er et soleklart brudd på 4.14 på begge sakene, uttaler utvalgsmedlem Gunnar Kagge.

028/23 – Jehovas Vitner mot Fædrelandsvennen

Status: Brudd

Fædrelandsvennen har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Det var artikkelen «Krever svar fra Jehovas vitner», samt en lederartikkel med tittel «Faren for maktmisbruk» som var klaget inn. Det var nyhetsartikkelen som ble felt.

PFU-leder Anne Weider Aasen synes saken har offentlig interesse, og mener avisen kunne unngått fellelse om de hadde tatt mer forbehold.

– Når man leser artikkelen får men inntrykk av at dette har skjedd. Så viser det seg at det ikke grunnlag for å si at det har skjedd i denne saken, sier Weider Aasen og fortsetter:

– Det er synd fordi det er en interessant sak og gir en innsikt som jeg mener offentligheten har krav på å vite.

025/23 – Legatum Publishing mot NRK

Status: Brudd.

NRK var ikke stramme nok i debatt på Dagsnytt 18 og ble felt på 4.14. Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg med.

NRK ble klaget inn av Legatum Publishing for det de mener er brudd på samtidig imøtegåelse i et innslag i Dagsnytt 18.

Temaet var hvem som bør få være medlem av Den Norske Forleggerforening. Legatum Publishing var ikke invitert til innslaget, som inneholdt flere karakteristikker som Legatum Publishing mener utløste rett på samtidig imøtegåelse.

NRK avviste at god presseskikk er brutt, og mente at det som ble sagt under debatten var meningsytringer som heller utløste retten til tilsvar.

Utvalgsmedlem Asle Toje.
Utvalgsmedlem Asle Toje.

To lukkede behandlinger

I tillegg til de syv åpne sakene ble to saker behandlet bak lukkede dører.

I sak 251/22 ble Vårt Oslo felt på Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 og 4.14 etter klage fra Voksen skole.

I sak 019/23 ble Nidaros felt for brudd på 4.8 etter anonym klage.

Powered by Labrador CMS