PFU: Disse ble felt og disse gikk fri

Fire åpne og fire lukkede saker skal behandles i onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg.

Publisert Sist oppdatert

Årets tredje møte i PFU har fire åpne saker og fire lukkede saker på agendaen.

Av de fire åpne sakene skal blant annet en klage mot VG behandles. Andre åpne saker er klager mot Agderposten, Namdalsavisa og Helgelendingen.

Her er hele listen:

256/23 – Adv. Sondre Trommestad pva klient mot Agderposten

Status: Brudd på 3.2

Agderposten har brutt god presseskikk etter klage på en dykkesak som koblet en stjålet bil i et tjern opp mot en tidligere ansatt i et konkursrammet bruktbilfirma.

Etter at klager tok kontakt med Agderposten ble artikkelen endret og alle koblinger til bruktbilfirmaet ble fjernet.

– Jeg forstår klager veldig godt. Det er en mistenkeliggjøring, og han blir trukket inn på et ganske merkelig grunnlag. Masse misforståelser som burde vært ryddet opp i, sier utvalgsmedlem Gunnar Kagge.

Utvalgsmedlem Ingrid Rosenhof Joys er enig.

– Feil person er sitert. Det er mye som går galt.

I sitt tilsvar skriver avisen at de har «beklaget faktafeil i opprinnelig artikkel, hvor vedkommende var omtalt anonymt», og at artikkelen ble endret da den ble oppmerksom på feilene etter «et snaut døgn». 

Agderposten påpeker at verken denne personen eller klager var etter endringen en del av saken, og at saken ble republisert med rettelogg.

PFU registrerte at Agderposten har rettet feil, men at det ikke veier opp for overtrampet. Anne Weider Aasen skjønner at omtalen i første publisering er rammende for klager.

– Hele første publiserte sak er knyttet opp til klager. Det blir et premiss som ikke holder vann, sier hun.

181/23 – Geir Arne Torgersen mot VG

Status: Brudd på 4.14

VG har brutt god presseskikk på 4.14 etter klage fra vekter Geir Arne Trogersen.

Han klaget inn VG for brudd på 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde, samt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Saken handler om en video publisert av VG, der Torgersen er en av de sladdede vekterne som blir vist. 

Les saken her: VG brøt god presseskikk

304/23 – Merete og Katrine Berg-Hansen mot Namdalsavisa

Status: Ikke brudd

Klagen mot Namdalsavisa handler om en artikkel med tittelen «Søstrene som gir av seg selv: - Vil skape noe i bygda».

Klagerne hevder at artikkelens hensikt virket å være fokus på skattelistene, noe de mener de ikke var informert om, og at deres privatliv og jobb ble blandet på en måte som kom uheldig ut både for deres arbeidsplass og for dem personlig. 

Videre skriver klagerne at de opplever at deres uttalelser ble misvisende i den konteksten de ble presentert i.

Namdalsavisa tar selvkritikk, men mener at premissene for intervjuet var klare. I sitt tilsvar skriver de at de kan forstå at Berg-Hansen i ettertid reagerer på konteksten det er satt inn i.

«Det er likevel ikke slik at vi kan akseptere som premiss at det i en sak der de uttaler seg om bakgrunnen for at de arbeider i Bruktikken, ikke kan omtale offentlig informasjon som er relevant. Dette premisset kom ikke tydelig nok fram i intervjusituasjonen, og det beklager vi.», skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg gikk for å ikke felle Namdalsavisa. 

– Utfordringen er vinklingen, og den er det avisa som bestemmer. Under tvil mener jeg dette er innafor, sier Stein Bjøntegård.

I saksbehandlingen kommer det fram at sitatsjekken havnet i spam-mailen.

 – Hvorfor sender de ikke en tekstmelding og spør om de har sett sitatene?, spør Gunnar Kagge.

Utvalgsmedlem Nina Fjeldheim er ikke like kritisk til saken.

– Sitatsjekk er ikke noe du skal få uansett. Det er et tilbud, mens samtidig imøtegåelse er et krav. og det har med 3.2 å gjøre. Det er ikke riktig å sammenligne, sier hun.

Utvalgsleder Anne Weider Aasen påpeker at det er mediets rett å velge tittel, og at de har tatt med offentlig informasjon, men mener Namdalsavisa hadde vært tjent med å være åpne om hvilken sak de skulle lage.

– Jeg skjønner godt at klagerne ble overrasket over hvordan artikkelen ble seende ut, sier hun.

003/24 – FUSAM SA mot Helgelendingen

Status: Brudd på 3.3

Helgelendingen har brutt god presseskikk på 3.3, om premisser. Det konkluderte PFU onsdag.

Klager mener han hadde avtalt med avisen om at en artikkel om friskmelding av Fustadvassdraget ikke skulle publiserers før klarsignal var gitt.

Klager opplevde det som et avtalebrudd da avisen publiserte artikkelen.

Utvalgsmedlem Ingrid Rosenhof Joys sier at hun opplever at kommunikasjonen mellom partene har vært rotete.

– Men jeg opplever at vedtaket skulle komme først. Da tenker jeg at det trumfer tidspunktet, sier hun.

Helgelendingen var uenig og avviste brudd på god presseskikk, og hevder at klager bekreftet at avisen stod fritt til å publisere saken etter klokken 12.

Ifølge avisen ba journalisten klager om å bli kontaktet dersom det skulle oppstå endringer.

I sitt tilsvar skriver avisen at klokken 13.19 sendte klager en e-post til journalisten med beskjed om at premissene var endret og at saken først kunne publiseres etter klokken 15.30. Journalisten var på oppdrag og registrerte ikke e-posten med en gang.

Klokken 13.46 ble saken publisert.

Rundt 20 minutter senere fikk journalisten melding om umiddelbar avpublisering av klager. Journalisten svarte at sperrefristen var klokken 12, og at de skulle ha beskjed dersom den måtte forskyves.

Avisen opplyser at nyhetsredaktør tok kontakt med Mattilsynet og fikk bekreftet at vedtaket ikke var formelt fattet, og endret derfor saken.

Nina Fjeldheim synes det er vanskelig, og synes mediet har prøvd.

– Men de er enige om at de skal vente til etter vedtaket. Jeg skjønner at klager opplever dette som problematisk at det kommer ut før endelig vedtak er gitt, sier hun.

– Det er litt strengt, men de har en avtale om å vente til vedtaket er fattet. Sånt sett er det logikk i strengheten.

Gunnar Kagge påpeker at det er medienes plikt å avklare premisset.

– Det er et brudd, og når man har brutt en avtale så veier ikke en rask rettelse opp, sier han.

Lukkede saker

265/23 – Birkenes kommune mot Birkenesavisa

Status: Brudd på 3.2, 4.14 og 4.8

Birkenesavisa ble felt på tre punkter. 3.2 om kontroll av opplysninger, 4.14 om samtidig imøtegåelse, og 4.8 om omtale av barn. Avisen var klaget inn etter å ha skrevet flere saker om mobbing ved navngitte skoler i kommunen. 

Klager var Birkenes kommune, som mente at sakene bidro til indirekte identifisering av barna som mobbet, og som ble mobbet.

PFU mener detaljene i et leserinnlegg i dekningen førte til at andre barn ble indirekte identifisert. De påpekte at angrepen part også skulle blitt kontaktet for å få svare før publisering. 

Når det ikke skjedde, brøt også avisen punktet om opplysningskontroll, og PFU konkluderte med at leserinnlegget var i strid med de tre punktene.

288/23 – NN mot Frolendingen

Status: Brudd på 4.8

PFU mente Frolendingens omtale av en sak om en tenåring som ble dømt for vold brøt med god presseskikk etter å ha omtalt offeret som «mobber». Avisen endret ordet til «krenkeren», noe utvalget mener ikke bedret saken.

307A/23 – Ullensaker kommune mot Utrop

Status: Brudd på 3.7, 4.8 og 4.14

Utrop ble felt på tre punkter i en lukket behandling i PFU. Utvalget konkluderte med at avisen ikke utviste tilstrekkelig hensyn til hvordan omtalen rammet barn, at de ikke ga tilstrekkelig anledning for samtidig imøtegåelse, samt at de siterte en kilde feil.

013/24 – NN mot Avisa Oslo

Status: Brudd på 3.2 og 4.14

Avisa Oslo ble klaget inn etter å ha publisert et intervju med en profilert person i forbindelse med et nytt verv. Der ble også intervjuobjektets skilsmisse et tema.

Avisen ble klaget inn av intervjuobjektets eksmann, som ikke ble kontaktet. PFU mener det var relevant å omtale skilsmissen, men påpekte at siden avisen ikke kontaktet eksmannen, ble omtalen ensidig og uten nødvendige forbehold. Avisen ble derfor felt å punkt 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS