PFU:

Smaalenenes Avis gikk fri i PFU for omtale av SV

Avisen brøt ikke god presseskikk for oppslag om SVs partiprogram, slår Pressens Faglige Utvalg fast.

Publisert

Smaalenenes Avis ble ikke felt for brudd på god presseskikk for en artikkel om SVs partiprogram i fjor høst. 

Det ble klart i onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det var enstemmighet i utvalget og vurderingen var samlet. Den fulgte også innstillingen fra PFU-sekretariatet.

Artikkelen ble publisert 6. september i fjor med tittelen «Vil kreve inn eiendomsskatt for de dyreste eiendommene og bygge gang- og sykkelvei i hele kommunen» og ingressen: «Partiet vil såkalte velferdsprofitører til livs, men fastlegene skal fortsett kunne tjene så mye de vil.»  

To av SVs kandidater i Østfold var intervjuet i saken, og tidlig i brødteksten sto det: 

«Partiet som ble stiftet av utbrytere fra Arbeiderpartiet som ikke ønsket Nato-medlemskap og har dedikert seg til en ideologi som har feilet i såvel Øst-Europa som Venezuela har aldri hatt det helt store draget på indre østfoldingene. Men partiet håper dette skal endre seg nå.»

Klageren er Indre Østfold SV som reagerer på omtalen av partiet og behandlingen av de to intervjuede. Klager mener journalisten kom «sjikanerende og feilaktige uttalelser» om partiet og de to intervjuede.

Ett av spørsmålene i artikkelen var:

«– Så dere skal i hovedsak kun skattlegge Høyre-folk og andre velhavende? Er ikke det misbruk av demokratiet, en form for politisk korrupsjon?» 

Klager mener avisen har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 1.2, 2.2, 3.2, 4.1 og 4.2.

I innstillingen heter det blant annet: 

«Utvalget mener at den påklagede formuleringen nærmer seg det kommenterende, og er sleivete, men ikke nok til å bryte med VVP 4.2, som gjelder skillet mellom fakta og kommentar.

 For øvrig merker utvalget seg at avisen lot klager få slippe til med et tilsvar der avisens journalistikk ble kritisert. Dette er i tråd med VVP 1.4. 

Etter en samlet vurdering har Smaalenenes Avis ikke brutt god presseskikk».

Powered by Labrador CMS