PFU:

Smaalenenes Avis felt i PFU for artikkel om ubetalte graver

Østfold-avisen ble felt for brudd på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Publisert

Østfold-avisa Smaalenenes Avis ble felt i PFU for brudd på god presseskikk, etter publiseringen av en sak med tittelen «Varsler sletting av ubetalte graver» og ingressen:

«Merket med gule pinner: Flere pårørende som har grav på Askim kirkegård har ikke betalt festeavgiften som allerede er forfalt for 2019. Hvis kirkekontoret ikke hører fra dem innen desember, vil gravstedene tilbakeføres til kirkegården og slettes».

PFU-utvalget konkluderte med at avisen at de har brutt god presseskikk på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

I PFU-sakspapirene heter det at det sammen med artikkelen ble det også publisert en liste med navn på de avdøde i gravene med forfalt festeavgift.

Klager er en pårørende til en av dem som er gravlagt i en grav med forfalt festeavgift, og mener at avisa henger henne ut for å ikke betale regningene sine, og som en som ikke bryr seg om gravstedet. 

Hun viser til at hun mener avisa har brutt følgende fire punkter i Vær Varsom-plakaten: 

  • 4.3 (Vis respekt for menneskers egenart og identitet)
  • 4.4 (dekning for titler og ingresser) 
  • 4.12 (For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling)
  • Klager har i ettertid gjort sekretariatet oppmerksom på at hun også mener å klage med henvisning til VVP 4.1 (saklighet og omtanke)

I sitt tilsvar skriver avisa:

«Partene var i møte enige om at innholdet i artikkelen var korrekt og at den ikke inneholdt noen feil. Det klageren mener gir et feil inntrykk er 1.sideoppslaget i papir. Det ligger vedlagt. Hva som evnt er feil ukjent. Vi forstår at saken bringer fram vonde minner og at vi kunne droppet saken. Listen over ubetalt festeavgift sto først i Menighetsbladet».

PFU-sekretariatet gikk også inn for at avisen skulle bli felt.

I innstillingen heter det blant annet: 

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) har forståelse for at det omtalte er et sårt tema forpårørende. At den aktuelle navnelisten var blitt offentliggjort et annet sted tidligere, forhindrer ikke at Smaalenenes Avis var ansvarlig for å gjøre sin egen presseetiske vurdering av publiseringen.

Så langt utvalget kan se, er ikke den avbildede gravsteinen knyttet til klager eller noen i klagers familie. Følgelig oppfatter utvalget at henvisningen til VVP 4.12, om generelle aktsomhetskrav til bildebruk, faller utenfor det PFU kan ta stilling til i denne klagesaken.

I forsideoppslaget sto det om ubetalte graver og om festeavgifter som ikke var betalt. Selv om det ikke dreide seg om ubetalte regninger, men et uavklart spørsmål knyttet til betaling for videre feste, kan ikke utvalget se at formuleringene var upresise i en slik grad at de brøt med VVPs 3.2 om kontroll av opplysninger eller 4.4 om dekning for titler. Til vurdering kommer det da også at de faktiske forhold gikk frem av den samlede omtalen.

Utvalget forstår imidlertid godt at forsideoppslaget, kombinert med den publisertenavnelisten, føltes belastende for klager. PFU utelukker ikke at navnelisten kunne ha en opplysningsverdi, men mener likevel at redaksjonen burde ha lagt større vekt på hensynet til de omtalte, jf. VVP 4.1 om omtanke i innhold og presentasjon.

Ivaretakelse av gravsteder er et ømtålig tema og burde påkalle ekstra varsomhet rundt identifisering i omtale som kan oppleves rammende av pårørende.

Smaalenenes Avis har brutt god presseskikk på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten».

Powered by Labrador CMS