VårtOslo ikke felt for brudd på god presseskikk

VårtOslo ble etter en samlet vurdering ikke felt for sak om parkeringshus, men utvalget mener det var krevende å få oversikt over sakskomplekset.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

VårtOslo har skrevet en sak om at selskapet Grønnere Oslo har trukket en søknad om å bygge et såkalt mobilitetshus til blant annet elbilparkering – men at planene ikke er skrinlagt, selskapet ønsker kun et mindre parkeringshus. Saken til VårtOslo har fått tittelen «Planene om stort p-hus for elbiler på Frogner likevel ikke skrinlagt».

Klager er styremedlem i Grønnere Oslo, og mener at VårtOslo blant gikk for langt i tittelen og at VårtOslo har brutt god presseskikk for å ikke tilby henne en sitatsjekk – og at premissene for intervjuet ikke var godt nok redegjort for i forkant.

Hun mener det har vært brudd på 3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 4.4, 4.13, 4.14 og 4.15 i Vær varsom-plakaten. VårtOslo mener de ikke har brutt god presseskikk i denne saken. 

Utvalget på sin side konkluderte etter en samlet vurdering med at det ikke er brudd, men at det er mye som er uklart i denne saken – og at det er vanskelig å få oversikt over saken slik papirene forelå. 

– Da har PFU kommet til at VårtOslo etter en samlet vurdering ikke har brutt god presseskikk, sa Johnsen da de lukket saken. 

 Vanskelig

– Det jeg synes er mer vanskelig og problematisk for avisen sin del er den journalistiske arbeidsprosessen, sa Anne Weider Aasen og pekte på at dette virker som at det ikke har vært en god prosess fra VårtOslo sin side. 

Sekretariatet innstilte på at VårtOslo etter en samlet vurdering ikke skulle bli felt for brudd på god presseskikk i denne saken. 

Flere utvalgsmedlemmer understreket at det er vanskelig å få oversikt over sakskomplekset. 

 – Vi konstaterer at partene har motstridende syn, og at det er vanskelig for PFU å ta stilling, sa Johnsen. 

Powered by Labrador CMS