Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken er ferdig. Mediehuset legger fram evalueringen onsdag kveld.

VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær Varsom-plakaten – men avviser å ha utlevert upublisert materiale

«Da VG offentliggjorde sin rapport, var det allerede kjent fra TV2s reportasje at VG hadde snakket med Sofie på McDonalds», skriver de sitt PFU-tilsvar.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Onsdag 28. august er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU), der blant annet Sofies klagesak mot VG skal opp.

Medier24 har tidligere skrevet at leder Alf Bjarne Johnsen, nestleder Anne Weider Aasen og varamedlem Lars Helle er inhabile.

Her er utvalget som skal behandle VG-saken.

Den desidert mest omtalte saken i neste PFU-møte er nemlig Sofies klage mot VG for deres dekning av dansevideoen på Bar Vulkan i februar.

Slik klager ser det, har VG brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.
  • 3.3: Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.
  • 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
  • 3.7: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
  • 3.9: Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.
  • 4.2: Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
  • 4.13: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Sofie har fått bistand av ålesundsdvokat Knut-Asbjørn Solevåg.

VG er enig i å ha brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13, står det i deres tilsvar som ble kjent i PFUs oppsummering av saken torsdag.

I sitt tilsvar erkjenner VG, som de tydeliggjorde i den offentliggjorte granskningsrapporten i mars, at de har brutt god presseskikk.

Klager mener at avisen brøt god presseskikk (pkt. 3.6) da de utleverte «off the record»-samtaler fra hennes møte med VG-journalist Lars Joakim Skarvøy.

VG mener de ikke har brutt god presseskikk, da Sofie allerede hadde gjort samtalene kjent i TV 2s reportasje om hennes møte med VG.

De skriver:

«Det er her verdt å minne utvalget om at da VG offentliggjorde sin rapport, var det allerede kjent fra TV2s reportasje at VG hadde snakket med Sofie på McDonalds. I reportasjen, hvor det for første gang ble kjent for offentligheten at det var Sofie som var på videoen, ble det også lagt frem dokumentasjon på innholdet i hennes kontakt med VG. Når VG i evalueringsrapporten viser til denne allerede omtalte kontakten, er det i en kontekst hvor vi setter kritisk søkelys på egen håndtering av saken og søker å besvare Sofie og TV2-reportasjens helt betimelige spørsmål til VGs arbeidsprosess og artikkel. Vi vil også peke på at bestemmelsen i VVP 3.6 gjelder overlevering av upublisert materiale til andre, mens det her var tale om en journalistisk evaluering, som ble publisert på VGs egen plattform.»

Ellers er avisen enig i store deler av  Sofies klage:

«I rapporten konkluderer vi med at VG sviktet i dekningen av dansevideoen og i håndteringen av Sofie som kilde. Det konkluderes også med at VG skulle ha rettet og beklaget artikkelen på et tidligere tidspunkt. En raskere håndtering ville ha vært riktig overfor både Sofie og Trond Giske. Innledningsvis finner vi også grunn til å understreke at VG underveis i evalueringsarbeidet, i rapporten og i all kommunikasjon i etterkant har festet lit til at Sofie snakker sant. (…) Klagen har ikke medført noen endringer i VGs tidligere konklusjoner›, skriver VG i sitt tilsvar.

Videre skriver avisen at det er «godt samsvar mellom Sofies klagepunkter og de konklusjoner VG selv har trukket i sin evaluering».

Sofie har ikke gitt ytterlige merknader til klagen etter å ha lest VGs tilsvar. 

Saksliste onsdag 28. august: 

Åpne saker:Sak 294/19 – Soheila Yalpani pva. Danny Hayes mot Bodø NuSak 041/19 – Lars Christian Beitnes mot Dagens NæringslivSak 053/19 – Anne-Margrete Bollmann mot Tidsskriftet BrannmannenSak 099/19 – Sofie mot Verdens GangSak 105/19 – Neshagen mot BygdepostenSak 109/19 – Estate Media mot Faktisk

Lukkede saker:Sak 035/19 – NN og ZZ mot DagbladetSak 040/19 – NN mot Verdens GangSak 064/19 – NN mot JournalistenSak 094/19 – NN mot KlassekampenSak 077/19 – NN mot SunnhordlandSak 100/19 – NN mot Åndalsnes Avis

Powered by Labrador CMS