Nå er avisanbudene bestemt: Slik blir post­ombæringen i årene fremover

Aktiv Norgesdistribusjon AS og Posten skal distribuere papiravisene fremover.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Det har lenge vært knyttet spenning til hvem som skal levere abonnementsaviser i områder uten rene kommersielle distribusjonsmuligheter i dag.

For en stund tilbake lyste Samferdselsdepartementet ut et anbud og nå er det klart hvem som er vinner:

Selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS er valgt til å omdele aviser på lørdager, mens Posten Norge AS er valgt til leverandør av såkalt motsyklisk distribusjon på ukedager.

– Konkurransen om levering av abonnementsaviser i områder uten egne avisbudnett har resultert i en pris som gjør det mulig å opprettholde dagens leveringsfrekvens de neste årene, opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding. 

Motsyklisk innebærer levering av abonnementsaviser på de ukedagene som ikke posten blir levert. Fra 1. juli i år blir omdelingsfrekvensen for post halvert fra fem dager i uka til annenhver dag, det vil si tre dager den ene uka og to dager den neste, opplyser departementet.

Tre kvalifiserte kandidater

I april i 2019 ble Stortinget enige om at departementet skulle innføre distribusjon av aviser på de dagene Posten ikke skal levere post – innenfor en ramme på 255 millioner kroner per år. I konkurransen som nå ble utlyst, har de derimot valgt en leverandør som mente de kunne gjøre jobben for 165 millioner – altså en vesentlig lavere pris.

Kontraktene som Samferdselsdepartementet har inngått, gjelder fra 1. juli 2020 for distribusjon på ukedager og fra 16. januar 2021 for lørdagsdistribusjon. Kontraktene med både Aktiv Norgesdistribusjon og Posten Norge varer ut juni 2022, med opsjon på to år.

Det var tre selskaper som ønsket å være med i konkurransen om anbudet, ifølge pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet: Easy2You – Logistikk og Transport AS, Posten Norge AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS. 

Ifølge meldingen var alle tre selskapene kvalifiserte. 

– Fornøyde 

Konsernsjef i Posten, Tone Wille, sier i en pressemelding at hun er fornøyd med at de vant anbudet om avisdistribusjon på ukedagene uten vanlig postlevering. 

– Jeg er svært fornøyd med at Posten vant anbudet og skal fortsette å levere aviser mandag til fredag. Tildelingen har skjedd i skarp konkurranse med flere andre aktører. Med Posten som leverandør blir dette en sømløs overgang for både avisutgivere og avisabonnenter, sier hun i meldingen og legger til: 

– Det var viktig for oss å vinne dette anbudet. I tillegg til å sikre et godt tilbud for våre kunder, betyr det også at de personalmessige konsekvensene ved sommerens omstilling blir noe mindre, sier Wille.

Når det gjelder lørdagsutdelingen, har den tidligere blitt distribuert av selskapet Easy2You – og tas nå over av Aktiv Norgesdistribusjon AS. Slik sett innebærer endringen av lørdagsanbudet ingen endring for Posten sin del, opplyser de i meldingen. 

– Veldig bra

Nationen er blant avisene som hadde blitt hardt rammet om det opprinnelige forslaget fra departementet hadde gått gjennom. Det opprinnelige forslaget innebar et kutt i antall postdager, uten egen avisdistribusjon de dagene Posten ikke kjører. Det ville ifølge avisa selv ha rammet mellom 35 og 40 prosent av opplaget deres.

Nationen-redaktør Irene Halvosen er glad for at man nå har landet på denne løsningen. 

Irene Halvorsen, Nationen

– Dette er veldig bra og det beste vi kunne håpe på, når det først ble slik at Posten ikke skal gå seks dager i uka, sier hun til Medier24. 

Hun er glad for at det har skjedd en utvikling fra det opprinnelige forslaget – til løsningen man nå lander på. 

– Det vi er veldig glade for er at politikerne, både i regjering og på Stortinget, innså underveis i denne prosessen at spørsmålet om distribusjon er mediepolitikk – og en forutsetning for Grunnlovens paragraf 100, sier hun og legger til: 

– Vi er kjempeglade for at vi nå er sikret dager med levering fram til sommeren 2022 – og at lesere, uansett hvor de bor i landet, skal få lese papiravisa si. 

Powered by Labrador CMS