NJ og NR støtter Rettspraksis-anken

Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag støtter anken, og understreker at det er knyttet til sakens prinsipper.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tidligere denne uken ble det klart at Rettspraksis.no anker Lovdata-saken hele veien til Høyesterett. 

De to som står bak Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, har tapt i to rettsrunder. Saken handler om hvorvidt de har adgang til å legge ut, blant annet tidligere høyesterettsdommer, åpent på nettet. 

Den åpne publiseringen har ført til en langvarig konflikt med Lovdata, hvor de har hentet de tidligere dommene fra. 

Nå går Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ut med støtte til anken. 

– Vi har tidligere vist til at tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Når Lie og Ljone nå har valgt å anke til Høyesterett, så er det naturlig at vi også støtter dem der, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening til egen nettside

– Støtter kampen

Ina Lindahl Nyrud er advokat i Norsk Journalistlag, og sier til Medier24 at dette er en prinsipielt viktig sak for NJ. 

– NJ støtter den videre kampen for gratis og åpent tilgjengelige høyesterettsavgjørelser, for vi mener lagmannsrettens avgjørelse mangler en drøftelse av det underliggende spørsmålet om grunnleggende krav til samfunnets informasjonskrav om norsk rettspraksis. Lagmannsretten har etter vår oppfatning snudd hele vurderingstemaet på hodet, ved å ta utgangspunkt i databasevernet, for deretter å spørre om behovet for offentlighet og demokrati. Vi mener spørsmålet må være om databasevernet kan begrunne et inngrep i ytrings- og informasjonsfriheten. Det blir spennende når Høyesterett selv skal behandle sine egne avgjørelsers publiseringsmuligheter. Kampen er viktig for å sikre journalister gode arbeidsvilkår, sier hun. 

Ber om avveining

Lovdatas advokat, Jon Wessel-Aass sa til Medier24 da det ble klart at Rettspraksis.no anker, at han selvsagt anerkjenner deres rett til å anke, og at det i seg selv er ukontroversielt. I en e-post skrev han: 

«Lovdata noterer seg anken, og vil svare på enkelthetene i den i tilsvar til Høyesterett. Det er motpartens rett å anke nok en gang, men vi kan ikke se at anken innholdet annet enn hva de har anført tidligere uten å få medhold». 

Håkon Wium Lie i Rettspraksis.no sa til Medier24 at deres anke handler om en prinsippavgjørelse mellom to ulike paragrafer.  

– Vi ber høyesterett gjøre ei avveining mellom databaseparagrafen og åndverksloven som sier at lover og dommer skal være fritt kopierbare, sa Håkon Wium Lie i Rettspraksis.no til Medier24. 

Powered by Labrador CMS