Halvor Wium Lie fra Rettspraksis.no. Her fra tidligere i høst.
Halvor Wium Lie fra Rettspraksis.no. Her fra tidligere i høst.

Rettspraksis.no tapte database-konflikt mot Lovdata

Høyesterett har forkastet anken, skriver Rett24.

Publisert

Konflikten mellom Lovdata og Rettspraksis.no om tilgangen til tidligere dommer fra Høyesterett har rullet og gått i lang tid.

Rettspraksis.no har anket saken hele veien til Høyesterett, men nå skriver Rett24 at Høyesterett har forkastet anken.

– Jeg har nettopp mottatt kjennelsen og har ikke fått lest alle premissene, men noterer meg at Lovdata har fått fullt medhold, også med hensyn til sakskostnader for alle instanser. Det er Lovdata selvsagt fornøyd med, sier Lovdatas prosessfullmektig, Jon Wessel-Aas til Rett24. 

I september 2018 ble det nemlig klart at Rettspraksis.no måtte «slette alle rettsavgjørelser fra Høyesterett, hentet fra DVD utgitt av Stiftelsen Lovdata i 2005 og avgjørelser fra Høyesterett, hentet fra Stiftelsen Lovdatas onlinedatabase herunder fra 2006 og 2007 uavhengig av hvem som er kilden for disse avgjørelser». 

Blant annet har Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag uttrykket støtte til anken.

I anken til Høyesterett argumenterte Rettspraksis med at at databasevernet til Lovdata burde vike av hensyn til ytringsfriheten.

I avgjørelsen om å forkaste anken står det nå at Høyesterett mener Lovdata må sees på som en aktør som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører, og at deres databaser dermed er beskyttet av nettopp databasevernet, skriver Rett24

«Vår sak er et godt eksempel på begrunnelsen for å beskytte rettigheter etter åndsverkloven. Det har krevet store ressurser å bringe Lovdatas rettsinformasjonssystemer dit de er i dag. Lovdata anslår at det er medgått minst 52 årsverk til å bygge opp databasene over høyesterettsavgjørelser, og samlet har Lovdata siden oppstarten på begynnelsen av 1980-tallet foretatt investeringer og pådratt seg driftskostnader på flere hundre millioner kroner», står det ifølge Rett24. 

Rettspraksis.no må også betale fulle saksomkostninger, totalt 773.200 kroner. 

Powered by Labrador CMS