PFU

VG felt på fem punkter – den interne rapporten på to: – En skamplett i norsk pressehistorie

VG er felt for brudd på punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13. VGs interne granskningsrapport er felt på 3.3, premisser for situasjonen og 3.9, om hensynsfull behandling av kilder.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Saken oppdateres

Onsdag samlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) seg for å behandle en av de mest omdiskuterte presseetiske sakene de siste månedene: VGs dekning av Sofie som danser med Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo. 

– VG er felt på punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13, sa utvalgsleder Bjøntegård avslutningsvis, da utvalget var ferdige med behandlingen. 

VGs interne granskningsrapport er også felt på 3.3 og 3.9. Punkt 3.3 i Vær varsom-plakaten er knyttet til premissene for intervjusituasjonen, mens punkt 3.9 er knyttet til hensynsfull behandling av kildene. 

– Når det gjelder 4.2, mener jeg at VG har rett. Jeg ser ikke at dette er sammenblanding av kommentar og reportasje, sa utvalgsleder Bjøntegård under behandlingen av saken.

Se intervju med Sofie: – Jeg er ganske lettet 

Ikke felt for utlevering av upublisert materiale

VG ble ikke felt på de innklagede punktene 3.6, om utlevering av upublisert materiale og 4.2, hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer, selv om Sofie hadde klaget inn avisa for brudd på disse to punktene. Det er i tråd med PFU-sekretariatets innstilling

I diskusjonen om punkt 3.6, konkluderte utvalget tidlig i behandlingen med at de mener at VGs interne granskningsrapport ikke bryter med punkt 3.6. 

– Når det gjelder rapporten er jeg enig i at det ikke er brudd på 3.6, men jeg mener det er et brudd. Jeg mener vi må tydeliggjøre det, og det er 3.3 (premisser) og seansen i VG-huset, sa Bjøntegård og fikk utvalgets støtte. 

Slik forløp diskusjonen seg: 

Leder for utvalget Stein Bjøntegård åpnet møtet: 

 • 09.31: – Jeg skal lede møtet, ettersom leder og nestleder er inhabile, sa Bjøntegård. 
 • PFU-rådgiver Trude Hansen leste opp sekretariatets oppsummering av saken, hvor de innstiller på brudd på fem punkter, og skriver: «VG har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13 i Vær varsom-plakaten».
 • 09.40: – Jeg ser for meg at dette er en sak som både journalister og journaliststudenter kan lære mye av, for her er det mye lærdom i hvordan man ikke skal gå fram i møtet med kilder, sa Øyvind Kvalnes, før han understreket at han støtter uttalelsen til sekretariatet. 
 • 09.41: – Jeg støtter uttalelsen, sa også Elisabeth Lund-Andersen.
 • 09.43 – Gjennomgangen av tilsvarsrunden har gitt detaljer om påtrykket kilden har vært utsatt for fra Norges største avis, og det er åpenbart at maktforholdet har vært så ubalansert, at det må ha vært veldig vanskelig å stå i. Dette er en skamplett i norsk pressehistorie, hva gjelder arbeidsmetoder. Det er viktig at dette blir snudd, vendt og diskutert – og det er bra at VG har gått så langt i erkjennelsen av feil. Når det er sagt så tok det for lang tid, sa Liv Ekeberg.
 • 09.45: – Man kan bli sittende igjen med et spørsmål om VG faktisk mener dette. Hvor mye har man egentlig skjønt av alvoret i saken? Dette er ikke en kategorisk mening i mine øyne, men jeg vil gjerne at vi går litt dypere, slik at dette ikke bare blir «vi legger oss flate og beklager», men at man går inn på hva vi har tatt innover oss, sa Taraldsrud Hoff. 
 • 09.47: – Selv om man kan være enig med sekretariatet om upublisert materiale, er det et tankekors at VG klarer å utsette klager for ytterligere smerte når de nå skulle rydde opp. Gitt at man selv har satt klager i den posisjonen, så manglet det støtte. Hun blir sittende med et inntrykk av at de tror hun lyver litt – og den dobbeltheten, hvor man balanserer hensynet til egen journalist og den som det har blitt begått urett mot, så skjønner jeg at det blir en ytterligere belastning, sa Fjeldheim. 
 • 09.49: – Jeg håper både VG og andre medier lærer av dette. Jeg er litt uenig når det står her at denne saken belyser forholdet mellom medier og vanlige kilder. Dette handler om alle kilder, men de proffe kildene, de kan si fra selv. – og da er vi inne på punktene vi sjelden bruker: 3.3 og 3.9, om premisser for intervjusituasjon og det å vise hensyn, sa Bjøntegård og viste til at han var enig i punktene sekretariatet innstiller på brudd på. 
 • – Når det gjelder 4.2, mener jeg at VG har rett. Jeg ser ikke at dette er sammenblanding av kommentar og reportasje, sa Bjøntegård videre. 
 • – Når det gjelder rapporten er jeg enig i at det ikke er brudd på 3.6, men jeg mener det er et brudd. Jeg mener vi må tydeliggjøre det, og det er 3.3 (premisser) og seansen i VG-huset. Jeg tror vi må ta inn et punkt på det, sa Bjøntegård. 
 • 09.53: Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, understreket at det er det sekretariatet har tenkt – altså brudd på 3.3 (premisser for intervjusituasjonen), og ikke 3.6 – når det gjelder VGs interne granskningsrapport.
 • 09.54: – Hvis dette ikke er et forhandlingsmøte, men noe som faktisk skal publiseres, så gjelder de vanlige reglene, sa Taraldsrud Hoff, og viste til at hun mener den interne rapporten bryter med 3.3. 
 • – Det er jo et faktum at Skarvøy i et intervju med Medier24 sier det er en «off rec»-samtale – visste hun det? Det han bruker som sitat, er noe hun mener hun har gitt i en «off rec»-samtale, og det er et brudd på premissene helt klart, sa Ekeberg og fortsatte: «– Jeg er urolig over å se at telefonloggen viser hvilket påtrykk først journalisten, og så sjefredaktøren, legger på kilden. Ifølge henne er tonen hissig, og hun har gjentatte ganger understreket at hun ikke mente det som stod der. Likevel blir sitatet stående. Dagen etter ringer sjefen igjen, og spør om hun oppfattet det som ubehagelig, og hun svarer som tidligere: Nei. For meg er dette helt ufattelig, sa Ekeberg. 
 • 09.57: – I den sammenheng er dette et skoleeksempel på kampanjejournalistikk, hvor avisen ikke bare har løpt andres ærend, men et klart eksempel på kampanjejournalistikk, sa Ekeberg om timingen på saken – dagen før årsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti og viste også til at hun mener VG ikke har redegjort godt nok for hvorfor det tok så lang tid før VG endret sitatene til Sofie. 
 • 10.00: – Jeg ønsker at det tas inn i uttalelsen, det at sjefredaktør grep inn på et så tidlig tidspunkt, og at Sofie likevel ikke ble hørt, understreket Ekeberg. 
 • 10.01: – Jeg synes det er vanskelig å si om dette er kampanjejournalistikk fra VG, men for oss som driver med politikk, så er det ikke så vanskelig å forstå hvorfor det var viktig for noen å få denne på trykk – og der skulle jeg ønske at det er viktig å ta en runde for VGs del, å diskutere om dette havnet på trykk raskere enn det burde, fordi VG kunne være nok en brikke i et puslespill man har lagt over tid. Bakspillet her er så enkelt å forstå, at det burde ringt en bjelle hos VG, sa Taraldsrud Hoff. 
 • – Jeg er ikke enig i at vi kan slå fast at dette er kampanjejournalistikk, men at man har vært ute etter et oppslag som vekker oppsikt, det kan vi slå fast, sa Bjøntegård, og understreket at han ikke ønsket formuleringer om kampanjejournalistikk i uttalelsen fra utvalget. 
 • 10.06: Ekeberg understreket at hun ønsker en tydeliggjøring av sjefredaktørens rolle i uttalelsen fra utvalget. 
 • 10.06: Taraldsrud Hoff understreket at hun ikke ville ha med noe om det bakenforliggende spillet inn i uttalelsen, men at hun ønsker at VG reflekterer over de bakenforliggende aspektene her. 
 • 10.07: – Jeg kunne tenkt meg at vi brukte «VG», heller enn «sjefredaktøren», ettersom vi forholder oss til mediet, og ikke til enkeltpersoner. Jeg synes vi skal forholde oss til redaksjonen. 
 • 10.10: Nina Fjeldheim understreket at hun ønsker en skjerping av det som står om beklagelse, ettersom medietrykket var massivt over lang tid, og VG hadde en rekke anledninger til å rette og beklage på et tidligere tidspunkt. 
 • 10.11: – Jeg oppfatter det slik at hele utvalget er enige i at det er et brudd, men er alle enige i at det er 3.3 (premiss for intervjusituasjon), spurte utvalgsleder Bjøntegård. 
 • 10.12: – Når vi i det hele tatt diskutere dette med rapporten innenfor presseetikkens regler, så må dette møtet sees på som et møte med en kilde, og ikke et forretningsmessig møte, som vår uttalelse gir inntrykk av. Og det er det ikke, sa Taraldsrud Hoff om møtet mellom Sofie og VG, i forkant av publiseringen av den interne granskningsrapporten. 
 • Bjøntegård pekte på at Sofie faktisk hadde signert på det som skjedde i det møtet, men pekte også på at hun er en uerfaren kilde. 
 • 10.16: – Jeg har behov for å presisere det: Når man presenterer premissene og ber noen skrive under, så er det en situasjon som legger opp til en type legalisering eller legitimitet til eget arbeid, uten at premissene er kjent eller man følger opp det øvrige. Hadde noen gjort det med meg, og bedt meg skrive under på en 20 siders lang rapport etter å ha presentert hovedpunktene, så hadde jeg tatt med meg rapporten hjem og sagt: «Vi kan snakkes tidligst i morgen», sa Taraldsrud Hoff og fortsatte: 
 • – Jeg synes VG roter det til, med noe halvveis juridisk, halvveis administrativt og halvveis journalistisk – når man påberoper seg at dette er ens egen publikasjon, så påberoper man seg også det øvrige presseetiske regelverket. Da kjenner jeg at signert eller ikke signert, det betyr ikke så mye for meg. Man kan ikke med en underskrift unndra seg det generelle regelverket i presseetikken, sa Taraldsrud Hoff videre. 
 • – Kjernen i denne saken handler også om å opptre hensynsfullt (3.9 i VVP). Det handler om både journalistens håndtering, sjefredaktørens håndtering og VGs generelle håndtering av denne saken, så har det vært lite hensynsfullt, sa Hærnes og fortsatte: 
 • 10.20: – Premissene har ikke vært klare, og man har hatt en uerfaren kilde, som ikke nødvendigvis har forstått konsekvensene av hva som skjedde i det møtet, sa Hærnes videre om møtet mellom Sofie og VG om den interne rapporten. 
 • – Dette er en type rettsliggjøring, hvor man selv sitter med regien – vi lager en rapport, vi erkjenner feil, men legger inn noen administrative grep. Jeg synes ikke vi skal kalle dette en gjennomgang. Det er nok en historie, som viser at VG ikke har skjønt helt hvem de er. Om hun har med seg noen? Det er ikke opp til VG. Det er begrensningen som eventuelt må begrunnes. Å opptre på den måten, viser at VG ikke helt har skjønt hvem de er, sa Fjeldheim. 
 • Elin Floberghagen understreket at utvalget må ta stilling til om de mener rapporten til VG bryter med kun 3.3 eller både 3.3 og 3.9 (premisser og hensynsfull opptreden), for det er viktig for hvordan VG skal merke beklagelsen i etterkant. 
 • 10.25: – Det er ekstra trist at denne rapporten, som skulle gi henne en oppreisning, men også VGs historieskriving av hvordan dette har skjedd, så opplever Sofie at hennes versjon utelates og at hennes troverdighet trekkes i tvil, sa Ekeberg, og understreket at hun mener at de trenger formuleringer om behandlingen av Sofie i selve rapporten – inn i utvalgets uttalelse. 
 • 10.26: – Jeg mener at vi ikke skal trekke inn dette møtet i uttalelsen, men at de legal-administrative rammene VG selv har lagt for dette møtet er illegitime. Å sette opp den typen premisser har ingen legitimitet, sa Taraldsrud Hoff og fortsatte: «– Jeg vil ikke at PFU skal være med inn i det sporet. Dette er publisert materiale fra VG, og det er det vi skal kalle det». 

Sofie-saken

I februar danset Sofie (27) med tidligere arbeiderpartinestleder Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo. En seks sekunder lang video ble spredt på internett, og førte til at det ble sendt en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet om Trond Giskes oppførsel. 

VG slo opp bekymringsmeldingen stort, og siterte Sofie på at «det ble litt mye». I mars publiserte TV 2 en stor sak, hvor Sofie stod fram og klaget på hvordan VG og journalist Lars Joakim Skarvøy har behandlet henne.

I etterkant har VG beklaget og gått grundig gjennom egen dekning av saken, i en intern granskningsrapport. Lars Joakim Skarvøy fikk betalt permisjon i seks måneder. 

Dette er punktene hun har klaget VG inn for: 

Sofie klaget inn VG til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på en sju punkter i Vær varsom-plakaten. VG har erkjent brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten.

Slik klager ser det, har VG brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten (VVP):

 • 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.
 • 3.3: Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.
 • 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
 • 3.7: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
 • 3.9: Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.
 • 4.2: Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
 • 4.13: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Sofie har fått bistand av ålesundsdvokat Knut-Asbjørn Solevåg i saken.

Her er utvalget som skal behandle saken.

Strid om to punkter

VG er enig i å ha brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten: 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13, står det i deres tilsvar som ble kjent i PFUs oppsummering av saken torsdag.

Nå står striden hovedsakelig om punkt 3.6 og 4.2 – altså om hvorvidt VG har utlevert «off the record»-samtaler fra hennes møte med VG-journalist Lars Joakim Skarvøy i sin interne granskningsrapport og hvorvidt avisen har gjort det klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

VG mener de ikke har brutt punkt 3.6 i Vær varsom-plakaten, da Sofie allerede hadde gjort samtalene kjent i TV 2s reportasje om hennes møte med VG.

– Jeg forstår at VG opponerer mot det punktet, fordi det ikke er åpenbart. Det vil kreve mye av PFU å behandle det, fordi det er så lite presedens på dette fra før. Her har vi en rapport, «off the record»-samtaler, og Sofie har allerede gitt materiale til TV 2. Er det da allerede publisert? Alt dette gir en miks av presseetiske nøtter, sier Trygve Aas Olsen til Medier24 tirsdag. 

Både PFU-leder Alf Bjarne Johnsen (VG) og nestleder Anne Weider Aasen (TV 2) har meldt seg inhabile for behandling av saken. 

Dermed ser utvalget som skal diskutere Sofie-saken slik ut: 

 • Stein Bjøntegård (NRK, leder)
 • Liv Ekeberg (Agderposten) 
 • Nina Hernæs (Sykepleien) 
 • Elisabeth Lund-Andersen (Egmont)
 • Nina Fjeldheim (Humanistskolen)
 • Øyvind Kvalnes (Institutt for ledelse og organisasjon, BI)
 • Kristin Taraldsrud Hoff (Norsk Landbrukssamvirke)

Les hele innstillingen til PFU-sekretariatet her

Følg sendingen direkte her

Powered by Labrador CMS