Det var grunn til jubel for avisen Budstikka, da de vant prisen for «Årets Mediehus» i 2020.

DEBATT:

Det har gått bedre for mediene enn det var grunn til å frykte

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja vil vil berømme norske medier for jobben de har gjort under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Norske medier har under pandemien gjort en kjempeinnsats med å informere befolkningen, sette kritisk søkelys på tiltak og stimulere til debatt. Heldigvis har det gått bedre for mediene enn det var grunn til å frykte da pandemien brøt ut. Nå er det viktig å sikre mediene forutsigbarhet så de kan utvikle og tilpasse seg for å fortsatt stå sterkt i det norske samfunnet.

Under pandemien har vi sett veldig tydelig hvor viktig det er å ha en levende og etterrettelig offentlig samtale, et ordskifte som ikke hadde vært mulig uten innsatsen fra små og store redaksjoner over hele landet. Jeg vil berømme norske medier for den kjempejobben de har gjort. Takk!

Jeg er stolt over at vi fikk til meget gode tiltak for mediene under korona-krisen. Media fikk rause kompensasjonsordninger, og Medietilsynets rapport Koronapandemiens effekt på medienes økonomi 2019-2020 viser at bransjen totalt sett har kommet godt ut. Det er gledelig. God økonomi i norske redaksjoner er kanskje den viktigste vaksinen mot falske nyheter og desinformasjon.

Jeg er derfor glad for at vi har gjort mye for å styrke medienes posisjon de siste årene. Vi innførte momsfritak for digital omstilling av elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier i 2016. I 2020 ble momsfritaket for aviser utvidet til også å omfatte dybdejournalistikk. Vi opprettet også en tilskuddsordning for innovasjon og utvikling i 2018. Innovasjonstilskuddet har vært og vil være et viktig bidrag for å sikre fremtiden til lokale nyhetsmedier.

I 2020 endret vi tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier. Med det støttet vi lokalradioer som kunne søke om driftsstøtte til digitalisering. Og i mai i år sendte vi på høring et forslag om forlengelse av eksisterende lokalradiokonsesjoner på FM for å gi lokalradio mer tid til den digitale overgangen. For oss er lokale norske medier viktigst. Ikke globale aktører.

Jeg er stolt av tiltakene vi har fått til som gir mediebedriftene forutsigbarhet og trygge rammer. Den politikken vil jeg føre videre, samtidig som vi jobber med å løse fremtidige utfordringer. For utfordringene er mange - både alternative medier, påvirkningsaksjoner og falske nyheter truer den opplyste debatten og med det demokratiet vårt.

Jeg ønsker å gi media de verktøyene som trengs for å stå som et bolverk mot de negative kreftene, og sammen med bransjen skal vi styrke den kritiske og gravende journalistikken i Norge.

Vi trenger media som bygger og bærer samfunnet. Venstre, jeg og regjeringen skal sørge for at det finnes ordninger og tiltak som støtter dette.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS