Stortingsrepresentant Silje Hjemdal mener det er flere utfordringer for norsk presse i dag.

DEBATT:

Siden det meste av medier er avhengig av statsstøtte, er uavhengig journalistikk svekket

Og de tradisjonelle mediene har ikke vært lydhøre nok for den variasjon i stemmer som finnes, skriver stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP). Hun vil også omstrukturere NRK.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

De største utfordringene for norske medier i dag kan oppsummeres ganske enkelt. Hvordan utvikle seg på en relevant og god måte for norske folk? Hvordan sikre en god, opplyst og bred debattflate?

En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. Dette er spesielt viktig siden det for tiden er et press mot de grunnleggende vestlige verdier. Vi opplever forsøk på å innføre såkalt frihet fra religionskritikk. Noen mener at det går an å klistre et såkalt ytringsansvar på folk.

Ytringsfriheten er og må være vid. Det er ikke ytringer vi må slå ned på, med mindre de angriper enkeltpersoner eller oppfordrer til ulovligheter, men handlinger. Å tåkelegge skillet mellom ytringer og handlinger er i strid med fundamentet for vår vestlige sivilisasjon.

For å sikre konkurranse og mangfold i mediene vil vi arbeide for størst mulig grad av etableringsfrihet i medienæringen. Ordinære konkurranseregler skal også gjelde for mediebedrifter. På den måten får vi et bredest mulig medielandskap.

Tiden er også preget av såkalte ekkokammer og en altfor lav terskel for god og respektfull dialog i lavterskelmedier. Mye av dette skyldes at de tradisjonelle mediene ikke har vært lydhøre nok for den variasjon i stemmer som finnes. Marginaliserte stemmer blir høylytte og finner sammen i et felles utenforskap. Årsaken er at de tradisjonelle mediene ikke har «likt» hva folk har sagt.

En av forklaringene på at mediene sliter med å opptre uavhengig er at de fleste er avhengig av støtte fra staten. Siden det meste av medier er avhengig av statsstøtte, er uavhengig journalistikk svekket. Kroneksempelet på dette er NRKs særstilling, med milliardstøtte fra staten. Selv andre mediehus føler seg sterkt tynget av at NRK har så mye større ressurser enn dem. Nå som NRK finansieres over statsbudsjettet bør det vurderes om det er mer hensiktsmessig å dele NRK opp i ulike deler og konkurranseutsette de ulike oppdragene, f.eks nyheter eller sport. Modellen med en allmennkringkaster er en anakronisme, når det finnes så mange gode miljøer som kan levere bedre.

Det er også en utfordring at internasjonale teknologigiganter opptrer som et slags mediehus. Utfordringer blir større når de ikke er underlagt norske reguleringer, og ikke følger norske tradisjoner. Et eksempel på det er når amerikansk bluferdighet fører til at et ikonisk bilde fra Vietnamkrigen blir avpublisert. Heldigvis ble akkurat dette eksempelet korrigert.

De internasjonale teknologigigantene har også langt igjen før de klarer på tilfredsstillende vis å stoppe desinformasjonskampanjer. Noen av disse kampanjene kommer fra land som ikke er demokratiske og som har til hensikt å påvirke vår samfunnsdialog og noen ganger vestlige demokratiske valg. Her er teknologibransjen og mediene et særskilt ansvar for å hindre slik negativ påvirkning.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS