Bruktbilselger tok ni ulike medier til PFU: Utvalget mener fagbladet Motor har brutt god presseskikk, men frikjente de andre

Motor felt, men Fredriksstad Blad, Moss Avis, Akershus Amtstidende, Sarpsborg Arbeiderblad, Smaalenenes Avis, Østlandets Blad, Porsgrunns Dagblad og Drammens Tidende ble frikjent.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I dag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) ni ulike klager fra en privatperson mot mediene Motor, Fredriksstad Blad, Moss Avis, Akershus Amtstidende, Sarpsborg Arbeiderblad, Smaalenenes Avis, Østlandets Blad, Porsgrunns Dagblad og Drammens Tidende.

De andre mediene har i all hovedsak sitert Motor, og er også klaget inn.

Motor for manglende samtidig imøtegåelse

PFU har konkludert med at fagbladet Motor har brutt god presseskikk for manglende samtidig imøtegåelse (4.14). Dermed gikk utvalget mot sekretariatets innstilling, som var ikke-brudd.

Hovedklagen gjelder en nettartikkel publisert av magasinet Motor, om at NAF advarer mot to navngitte bruktbilforhandlere, og politiet anbefaler folk om å utvise forsiktighet med bilselgerne.

Den som har klaget inn til utvalget er den ene bruktbilforhandleren, som mener seg hengt ut av Motors omtale. Han kan ikke se at det var berettiget å omtale han med navn, og opplyser at omtalen har fått negative konsekvenser, også for tredjepart.

Slik klager ser det, har han ikke fått tilstrekkelig anledning til samtidig imøtegåelse.

Han reagerer på at Motor ikke gjorde han kjent med uttalelser fra politiet om anmeldelser mot ham. Etter klagers mening var det også irrelevant å nevne to av hans andre selskaper i denne sammenhengen.

- Det er problematisk at et medie skriver om en anmeldelse uten at personen får samtidig imøtegåelse, uttalte Anne Weider Aasen fra TV 2, som representerer redaktørene i utvalget.

 Utvalget brukte mye tid på å diskutere betydningen av en anmeldelse og hva det har å si for pressens behandling av slike saker.

Fredriksstad Blad frikjent

Også Fredriksstad Blad var klaget inn for sin artikkel, der de hadde navngitt bruktbilforhandleren, som mente seg uthengt av avisa.

PFU konkluderte, etter en samlet vurdering, at Fredriksstad Blad ikke har brutt god presseskikk.

Klageren sa i sin tekst at han ikke kunne se at F-B hadde grunnlag for å omtale han med navn og bilde, og opplyser at omtalen har vært en belastning, også for tredjepart.

Bilselgeren reagerer på at avisen publiserte et arkivbilde av ham, og mener bildet er egnet til å stigmatisere ham. Ettersom F-B fjernet bildet på nett etter publisering, mener klager at FB også har innsett at det ikke var riktig å identifisere ham.

Slik klager ser det, har han heller ikke fått tilstrekkelig anledning til samtidig imøtegåelse; han ble ikke konfrontert med en anonym kundes uttalelser, heter det i uttalelsen fra PFUs sekretariat.

Anne Weider Aasen fra TV2, som representerer redaktørene i utvalget, skrøt av avisen for å i all hovedsak ha jobbet seriøst med den samtidige imøtegåelsen.

Journalist-representant Liv Ekeberg mener også at F-B har vært rause med den anklagede part ved å utheve hans tilbakevisning av anklager.

Slik konkluderte PFU

De andre avisene har gjenbrukt Fredriksstad Blads artikkel og utvalget konkluderte med følgende mot de øvrige innklagde avisene:

  • Moss Avis har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.
  • Akershus Amtstidende har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.
  • Sarpsborg Arbeiderblad har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.
  • Smaalenenes Avis har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.
  • Østlandets Blad har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.
  • Porsgrunns Dagblad har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.
  • Drammens Tidende har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.
Powered by Labrador CMS