Journalister bør passe seg på sosiale medier, mener Stephan Pettersen, journalist i Forsvarets forum.
Journalister bør passe seg på sosiale medier, mener Stephan Pettersen, journalist i Forsvarets forum.

MENINGER:

Aktivist eller journalist?

«Jeg opplever i økende grad det jeg anser som problematiske tendenser av journalister på sosiale medier», skriver Stephan Pettersen.

Publisert

Som nyhetsjournalist skal man være en objektiv formidler av nyheter og hendelser basert på fakta, ikke en selektiv påvirker med politisk slagside. Hver gang en journalist på sine «private» kanaler bryter med dette, svekkes tilliten til pressen blant de som allerede står på vaklende grunn.. Og det forstår jeg.

Jeg har ved flere anledninger diskutert problemstillingen med bekjente av meg. Dette er ikke konspirasjonsteoretikere med virkelighetsfjerne ideer, men fornuftige samfunnsborgere som følger nyhetsbildet og det som foregår i verden.

Jeg ser stadig eksempler

De stiller spørsmål ved enkelte journalisters objektivitet og rolleforståelse. Ofte er det eksempler på rolleblanding eller ensidig fremstilling som trekkes frem for hvorfor de setter troverdigheten til journalister i tvil og hvorfor de mener journalister ikke forvalter sin makt og samfunnsoppgave med stor nok respekt eller objektivitet. Dessverre ser jeg stadig eksempler som gjør at det blir vanskeligere å overbevise dem om noe annet.

Norge er ett av landene med høyest tillit til nyheter, og tilliten til norske nyhetsmedier er generelt høy på tvers av både kjønn og aldersgrupper. Samtidig har færre enn én av tre tiltro til at norske journalister opptrer objektivt og ikke lar seg påvirke av personlige bindinger, ifølge Medietilsynets rapport.

På enkelte journalisters «private» kanaler synes jeg det kan være vanskelig å skille mellom journalisten og aktivisten. Dette er et problem fordi journalistens objektivitet senere kan trekkes i tvil om de dekker samme eller lignende tematikk. Medieledere og redaksjoner bør være klokkeklare for å skjerme rundt journalistrollen, slik VVP krever av oss. De bør ikke bare passe på hva som gjelder deres journalister, men også hvordan det følges opp i praksis. Særlig for de som tøyer strikken, eller har et slepphendt forhold til gjeldende føringer.

To sider av saken

Det er alltid to sider av en sak. Hvilken av sidene man mener er rett, mener jeg man kan og bør man ha en formening om, men som journalist skal man ikke ytre det på sosiale medier eller la det farge nyhetene man formidler.

I podkasten «Tut og Mediekjør», snakker VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro blant annet om sin mening om journalister som inntar en aktivistrolle, gjengitt av Journalisten.

«Jeg mener at hvis du velger å være journalist, er det et stort privilegium. Du tar på deg et oppdrag, ikke bare for en arbeidsgiver, men også på vegne av befolkningen.»

Man kan heller ikke gi uttrykk for meningene sine i sosiale medier, stå på en talerstol eller delta i en del markeringer, mener VG-sjefen.

«Jeg pleier å si at hvis du er ansatt i VG så er du ansatt i VG døgnet rundt, du kan ikke da oppføre deg som du vil på fritiden.»

Dette gjelder langt fra alle journalister og er ikke ment som et generaliserende angrep på alle de journalistene som hver dag utfører viktig og godt nyhetsarbeid, men jeg opplever i økende grad det jeg anser som problematiske tendenser av journalister på sosiale medier. Dette går rett hjem hos de som enten ønsker å svekke tilliten til pressen, eller som allerede sår tvil til vår troverdighet.

– Journalister, ikke aktivister

Torsdag 9. november publiserte Medier24 et opprop signert av 317 mediefolk, som «anmoder norske redaksjoner og redaktører om å fordømme drapene på våre journalistkolleger» i forbindelse med konflikten mellom Israel og Hamas.

VG-redaktørene gikk ut med en felles oppfordring til sine journalister om å tenke seg om før de signerte. Ingen VG-journalister står på listen. Flere andre store mediehus har ikke lagt føringer for sine journalister, men er tydelige på at journalister må være kritiske til hva de signerer og sørge for å unngå dobbeltroller.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier til Medier 24 at NRK ikke ser noe problematisk i at NRK-journalister uttrykket solidaritet med kollegaer som jobber i krigsområder, men legger til at generelt bør journalister avstå fra å engasjere seg personlig og uttrykke sterke meninger om saker de jobber med eller kan komme til å jobbe med, også den pågående krigen.

– Vi er journalister, ikke aktivister - og vi tar ikke side, sier nyhetsredaktør i TV2 Karianne Solbrække til Medier24.

Ser vi mellom fingrene?

Medienorge virker samkjørt i hvilke rolle journalister skal ha. Samtidig har den brutale opptrappingen av konflikten mellom Israel og Palestina på nytt gjort meg oppmerksom på problemstillingen. Jeg opplever at enkelte journalister tar tydelige standpunkt i konflikten på sosiale medier, til tross for å være ansatte i store riksdekkende mediehus.

Har vi et behov for å rydde opp i journalistenes rolleforståelse? Er det slik at vi ser mer mellom fingrene på de ytringene journalister forfekter på sine sosiale medier enn vi er klar over?

I så fall frykter jeg dessverre en dalende tro på det jeg anser som svært viktig for et velfungerende demokrati: Tillit til pressen.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS