Alexandra Beverfjord på Medieledere.
Alexandra Beverfjord på Medieledere.

Politiet ville ha Dagbladets leserlogg: Retten sa nei

– Kjennelsen er en viktig videreutvikling av kildevernet og vernet om upublisert materiale, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Aller Media og Dagbladet har fått medhold i retten, etter at politiet ville at mediehuset skulle utlevere leserlogg. Det skriver rett24. 

Bakgrunnen for politiets begjæring var at det i begynnelsen av juni ble sendt drapstrusler mot flere personer knyttet til Dagbladet, VG og Oslo Pride. 

Politiet mente at det var sannsynlig at gjerningsmannen hadde lest en konkret Dagbladet-artikkel. De begjærte derfor utlevert en fullstendig logg over alle IP-adresser som hadde vært inne på den aktuelle artikkelen i et gitt tidsrom.

Det sa Dagbladet nei til, og viste til pressens kildevern. 

– Viktig videreutvikling av kildevernet

Borgarting Lagmannsrett var enig med Dagbladet og Aller, og viste til at en slik utlevering av leserlogger på lang sikt vil kunne ha negativ betydning for pressens rolle. 

«Blant annet ved at potensielle lesere av personvernhensyn vil kunne unnlate å gå inn på visse artikler og bli mer tilbakeholdne i sin kontakt med pressen.», står det i kjennelsen. 

Aller Media, som eier Dagbladet, motsatte seg dette, under henvisning til pressens kildevern. 

– Kjennelsen er en viktig videreutvikling av kildevernet og vernet om upublisert materiale. Den viser at det også er en del av pressefriheten at pressen – som Dagbladet gjorde her – kan beskytte sine brukeres personvern. De skal ikke oppleve at opplysninger om deres leser- og brukervaner blir utlevert til politiet eller andre myndigheter uten videre. Det krever at utleveringen kan begrunnes som nødvendig og forholdsmessig i den enkelte sak. Det var derfor viktig at Dagbladet, med støtte fra Norsk Redaktørforening, anket over dette utleveringspålegget, sier Jon Wessel-Aas, som representerte Aller Media i saken, til Rett24. 

– Viktig at redaktører er tydelige

Norsk Redaktørforening støttet Dagbladet i saken. 

– Vi mener denne kjennelsen viser hvor viktig det er at mediene er restriktive på å gi etter for krav om utlevering av upublisert materiale og informasjon som potensielt kan skade kildevernet, også i saker der det handler om å forhindre alvorlig kriminalitet, sier Reidun Kjelling Nybø til Medier24. 

 Hun legger til at de får mange henvendelser fra medlemmer der politiet ønsker tilgang på IP-logger, bilder, videomateriale etc. 

– Det er viktig at redaktørene er tydelige på at avgjørelser om å dele denne typen innhold skal tas av redaktør og at man skal være svært restriktive på å gi fra seg denne typen innhold. I denne aktuelle saken var det snakk om et stort antall IP-adresser som politiet ønsket tilgang på. Her var vi opptatt av tilliten mellom de redaktørstyrte mediene og publikum. Som mediebruker må du kunne være trygg på at opplysninger om din aktivitet ikke utleveres til myndighetene, sier Kjelling  Nybø.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS