NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, og TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør, Olav T. Sandnes.
NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, og TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør, Olav T. Sandnes.

MENINGER:

NRK er en irriterende god storesøster

«Fristelsen til å kritisere NRK for dominans, rolle og størrelse er der. Absolutt. Men av alle utfordringer og konkurrenter norske medier møter i dag, er tross alt ikke NRK problemet. Tvert imot», skriver Olav T. Sandnes.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har som TV 2-sjef blitt spurt om å skrive om NRKs rolle og posisjon. Jeg merker med en gang en slags refleks, som skal ha meg til å kritisere denne mediekjempen som mottar tre ganger så mye offentlig støtte som alle andre medier til sammen.

Men refleks er som kjent en ufrivillig reaksjon. Og selv om den er der for å beskytte oss, har vi som bransje heldigvis blitt mer bevisste andre farer som krever mye mer enn refleks for å overleve. 

For av alle utfordringene norsk media møter i dag, så er ikke NRK problemet.

Hardt arbeid og god politikk

NRK lager svært godt innhold, de har dyktige journalister og kunnskapsrike medarbeidere. NRK er samtidig en viktig del av vår felles historie og samfunnets infrastruktur. Posisjonen NRK har er et resultat av hardt arbeid, men også av en langsiktig, konsistent og framsynt mediepolitikk. 

Samtidig har NRKs evne og vilje til utvikling, sammen med en hittil forutsigbar mediepolitikk, bidratt til å opprettholde et mediemangfold i verdensklasse og to sterke norske allmennkringkastere. 

Det er alltid behagelig å ha monopol, men jeg er sikker på at konkurransen fra en utfordrer i Bergen har bidratt til å gjøre NRK bedre de siste 30 årene. Men det er verdt å merke seg at dette er politikk som har vært utviklet i medgangstider.

Hva nå, NRK?

Gjennom reportasjer, debattinnlegg og podkast skal Medier24 sette søkelys på hva NRK har vært, hva det er nå, og hvilken retning NRK bør gå i fremtiden.


Har du innspill, eller vil du skrive en tekst selv? Ta kontakt på kristine@medier24.no


Prosjektet har fått støtte av Fritt Ord.

Her kan du lese alle sakene. 

Vi står sammen 

Det er bekymringsfullt at etter kun et år med dyrtid og svekkede inntekter for staten, så blir et mediepolitisk virkemiddel som momsfritak fjernet ved et pennestrøk

I dag står TV 2 som eneste redaktørstyrte medium utenfor fritaksordningen, og denne endringen i rammebetingelser på rundt 150 millioner kroner får nå store konsekvenser for TV 2.  

Heldigvis står vi ikke alene. For dette handler om mer enn TV 2. For avisene vil effekten være mer langsiktig, men like alvorlig. Derfor står en samlet mediebransje, inkludert NRK, bak kravet om at nyhetsformidling gjennom tekst, lyd og levende bilder er likeverdig og må likebehandles. 

Det er nyhetsinnholdet som må være avgjørende, ikke hvordan det formidles. Det er ikke minst avgjørende dersom redaktørstyrte medier skal kunne nå de unge med nyhetsinnhold. 

VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro utfordret nylig regjeringen på det samme, og ikke minst understreket han hvilke aktører som er redaktørstyrte mediers – og dermed samfunnets – virkelige konkurrenter. Nemlig plattformselskaper som kaprer den oppvoksende generasjonens oppmerksomhet, uten å gi dem tilgang på en sannhetssøkende journalistikk, og dermed virkeligheten. 

Det var også sterkt å lese oppropet fra et samlet redaktørkorps på Vestlandet, med en NRK-redaktør i spissen, om at TV 2 må få momsfritak på linje med alle andre redaktørstyrte medier. 

Dette flerstemte koret av mediestemmer sier ikke så rent lite om den egentlige konkurransen mediene møter. 

Jovisst er TV 2 og NRK fortsatt konkurrenter, men mest av alt kjemper vi sammen med de andre redaktørstyrte mediene mot globale medie- og sosiale medieaktører, som med enorme markedsmuskler kaprer både rettigheter og folks oppmerksomhet, uten å ta ansvar for norsk språk, kultur eller nyhetsproduksjon.

Da TV 2 ble etablert i 1992 var vi en stor fisk i et lite vann. I dag er TV 2, i likhet med NRK, en liten fisk i et stort verdenshav. Det er de globale aktørene som utgjør den virkelige konkurransen som TV 2 kjemper mot, sammen med NRK og andre norske redaktørstyrte medier.

En kamp vi må vinne

Mangel på troverdig, sann og balansert informasjon fra redaktørstyrte medier gir grobunn for polarisering og mistro – som igjen svekker tilliten til politiske og demokratiske institusjoner. 

Uten en felles forståelse av hva som er sant vil demokratiet sakte forvitre. USA er et illustrerende og skremmende eksempel på en slik utvikling. 

Ny teknologi hvor kunstig intelligens gjør det mulig å forfalske virkeligheten mer overbevisende enn noen gang før, gjør sterke allmennkringkastere som NRK og TV 2, sammen med et sterkt mangfold av redaktørstyrte medier, viktigere enn noen gang.

Du skal ikke langt utenfor Norge for å se hvordan mediemangfoldet og allmennkringkastingsinstitusjonen er under kraftig press. Heldigvis har vi hatt fremsynte politikere i Norge som ikke bare har satset på én statlig finansiert allmennkringkaster, men som også har gitt TV 2 mulighet til å ta på seg dette ekstra samfunnsansvaret.

NRKs ansvar 

Gjennom tverrpolitisk enighet over tid har NRK også fått et ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet, ved å samarbeide og dele med andre medieaktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er politiske krav, og de er viktige. 

For selv om NRK er en dyktig og godt likt medieaktør, så ville nok ikke NRK i ren refleks tatt ansvar for å løfte en samlet norsk mediebransje. 

I hverdagen er det tross alt krevende for oss alle å løfte blikket. Her kan NRK godt øke sine ambisjoner fremover. I så måte er teknologidirektør Pål Nedregrottens initiativ til mer samarbeid veldig positivt. For TV 2 sin del har vi spesielt tro på en teknologisatsing i Bergen, der NRK kan bli del av det unike og verdensledende medieteknologimiljøet vi har her. 

I skrivende stund dekker TV 2 og NRKs journalister krig, politiske skandaler, ekstremvær og korrupsjon. Vi sørger for at en stor og viktig kreativ næring kan lage programmer og TV-drama for folk flest, men også for de få. Vi samarbeider om enormt dyre sportsrettigheter slik at store og viktige sportsbegivenheter kan følges på norske medieflater. Alternativet er at vi begge taper.

NRK har en viktig posisjon og rolle i det norske samfunnet og de forvalter den godt – i tråd med det oppdraget de har fått. Det skal vi være glade for. 

Og så fryder vi oss når vi i TV 2 vinner kampen om seerne i helgen, eller setter dagsorden før NRK – som en god utfordrer og lillesøster skal gjøre.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS