Helge Lurås i iNyheter, Veslemøy Østrem i Altinget, og Knut Kristian Hauger i Kampanje har alle søkt pressestøtte.

16 nye aviser søker pressestøtte: iNyheter og Altinget på listen

174 aviser har i år søkt om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Publisert Sist oppdatert

I år skal 424,4 millioner kroner fordeles mellom avisene som har rett på støtte. 16 nye aviser søker om produksjonstilskudd i år, åtte lokalaviser og åtte nasjonale aviser.

– Vi ser at det også i år er mange søknader fra aviser som ikke er inne i ordningen fra før. Dette viser at det fortsatt er stor aktivitet i avismarkedet, og at støtteordningen er viktig for mediemangfoldet, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet skal nå vurdere hver enkelt søker opp mot de ulike kriteriene i ordningen for å avgjøre om avisen er kvalifisert for å motta støtte.

– Hvilke aviser som får, og hvor mye den enkelte avis får, blir klart til høsten – etter at Medietilsynet har behandlet alle søknadene, sier Velsand. 

For å få produksjonstilskudd, må avisene oppfylle en rekke kriterier.

Blant annet må avisen ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

Disse avisene har søkt støtte for første gang:

Altinget – Nasjonal nettavis, eid av Alrow Media, Danmark 

Motparten – Nasjonal nettavis, eid av Jesper Enerstvedt 

iNyheter – Nasjonal nettavis, eid av privatpersoner 

Kampanje -Nasjonal nettavis, eid av Sablonville AS, Ekely Invest AS og privatpersoner 

Watch Media (Norway) – Nasjonal nettavis, eid av Watch Medier AS, Danmark 

Samtiden – Nasjonal nettavis, eid av Medier og Ledelse AS 

Psykologisk.no – Nasjonal nettavis, eid av bl.a. Krutt & Plutt AS, Psykologiforbundet og privatpersoner 

IT-avisen – Nasjonal nettavis, eid av privatpersoner 

Frøya – Lokal nettavis, eid av Polaris Media Midt-Norge AS 

Stjørdalsnytt.no – Lokal nettavis, eid av Midt Norsk Avisdrift AS 

Grimstad Adressetidende – Lokal nettavis, eid av Polaris Media Sør AS 

Nordre Aker Budstikke – Lokal nettavis, eid av Amedia Lokal AS 

Akersposten – Lokal nettavis, eid av Amedia Lokal AS 

Oppegård Avis – Lokal nettavis, eid av Element Holding AS 

Hvaler Budstikke – Lokal nettavis, eid av privatpersoner 

Jessheimpuls.no- Lokal nettavis, eid av Tore Kværner AS og privatperson 

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS