Anne Weider Aasen. PFU, Pressens Faglige Utvalg.

Disse ble felt og gikk fri i årets første PFU-møte

Hvem ble felt og hvem gikk fri?

Publisert Sist oppdatert

Medier24 gikk fri i PFU etter å bli klaget inn i sak 240/23. Vi kommer ikke til å dekke saken redaksjonelt, ettersom vi er part i saken. Les mer i Journalisten.

I årets første PFU-møte har utvalget 15 klager til full behandling. Tre av sakene går for lukket behandling.

Blant mediene som er klaget inn er TV 2, Medier24, Dagbladet, Bergens Tidende og Dagens Næringsliv.

Av de 12 åpne sakene, endte halvparten av sakene med brudd på god presseskikk.

Saken oppdateres underveis i PFU-møtet fra kl. 09.00.

Disse sakene ble behandlet: 

258/23 – Yousuf Gilani mot Drammens Tidende

Status: Ikke brudd

Drammens Tidende (DT) skrev at utestedet Jaguar i Drammen fikk suspendert serveringsbevillingen etter varsler om lovbrudd. Avisen fortalte at en enkelt person står oppført som utestedets eier og styreleder.

Klager mente DT brøt god presseskikk fordi det ikke stemmer at han eier utestedet.

Han solgte stedet i 2023, og dette ble opplyst til avisen før publisering.

Det var usaklig å fokusere på ham som person, og avisen burde tatt høyde for at han ikke lenger eier stedet.

DT opplyste at både klager og stedets daglige leder ble kontaktet før publisering, og at begge ble spurt om dokumentasjon som viser at stedet er solgt. 

Ingen av dem ga slik dokumentasjon, fortalte avisen. Derfor måtte de forholde seg til hva som står i offentlig registre. 

DT påpekte at daglig leder uttalte i artikkelen at han har kjøpt utestedet.

– Det hadde vært fullt mulig for DT å aksepterer at stedet var solgt, som begge bekrefter i saken. Men jeg kan ikke se at det er et presseetisk brudd å skrive saken slik DT gjør, sier PFU-medlem Stein Bjøntegård.

194/23 – Evenes Tverrpolitiske Liste mot Fremover

Status: Fremover har brutt god presseskikk på 4.14 i VVP

Fremover publiserte valgkvelden i september 2023 en nyhetsartikkel der ordføreren hevdet at Evenes Tverrpolitiske Liste hadde drevet med usannheter og personangrep i valgkampen.

Leder i Evenes Tverrpolitiske Liste, Jan Inge Yttervik, reagerte på han ikke fikk anledning til å imøtegå påstandene om «usannheter og løgner» før artikkelen ble publisert.

Videre anførte klager at Fremovers nyhetsredaktør, som hadde byline på påklaget artikkel, har bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Klager pekte blant annet på at ordføreren er gudfar til nyhetsredaktørens sønn.

Fremover avviste at klager hadde krav på samtidig imøtegåelse. Redaksjonen pekte på at beskyldningene kom som en del av en løpende dekning valgkvelden, og at de hverken var sterke eller rettet mot navngitte personer.

Redaksjonen avviste også klagers påstand om habilitet, og kunne ikke se at det lå noen interessekonflikter i den påklagede artikkelen. 

Ifølge avisen kom nyhetsredaktørens byline på ved en teknisk feil. Han var ikke forfatter av artikkelen, skriver avisen.

263/23 – Anestesiavdelingen ved Haukeland universitetssykehus mot Bergens Tidende

Status: Ikke brudd

Bergens Tidende (BT) skrev at Kvinneklinikken i Bergen skulle stramme inn bruken av epidural-bedøvelse nattestid, og at fødende kvinner «risikerer å måtte vente tre timer på smertelindring». 

BT publiserte også en kommentarartikkel om saken.

Anestesiavdelingen ved Haukeland universitetssykehus mente artikkelen var feil.

Klager mente kommentarartikkelen tok utgangspunkt i de samme feilaktige opplysningene. Videre mente klager at de ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. 

I en telefonsamtale med klinikkoverlegen som har det faglige ansvaret for epidural, ville ikke journalisten utdype hva saken handlet om, anførte klager. 

Artikkelen ble publisert uten noen kommentar fra klinikkoverlegen.

BT  mente å ha dekning for det publiserte, og viste til skriftlig dokumentasjon som ifølge avisen viser at anestesilegene ba om en innskjerping av rutinene, slik som beskrevet i artikkelen.

Etter BTs syn, fikk klager god anledning til samtidig imøtegåelse. Redaksjonen intervjuet først administrerende direktør i Helse Bergen om saken, men han trakk sitatene sine i etterkant. 

Redaksjonen ba da kommunikasjonsavdelingen i helseforetaket om noen andre som kunne svare. Klinikkoverlegen fikk tilsendt denne henvendelsen, der det ble redegjort for saken. 

Da klinikkoverlegen etter dette ringte journalisten, ville hun ikke la seg sitere. I telefonsamtalen ble det ikke lagt skjul på hva som skulle publiseres, ifølge BT.

Flere i utvalget peker på kommunikasjonen mellom BT og Haukeland sykehus virker til å være det mest problematiske i saken.

– Det er tydelig at BT virkelig har forsøkt å få svar her, men ikke kommet gjennom og fått hjelpen de trenger fra kommunikasjonsavdelingen, sier Kagge.

– Det fremstår som en kamp, eller utfordring, mellom BT og en lang rekke portvoktere, sier PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys.

268/23 – Elin Herjehagen mot Ånsdalsnes Avis

Status: Brudd på god presseskikk på punkt 4.15 i VVP

Åndalsnes Avis publiserte i oktober 2023 en lederartikkel som svarte på et debattinnlegg som var kritisk til avisa. 

Lederen ble publisert samme dag på nett, og også i samme papirutgave som det kritiske innlegget.

Forfatteren bak det kritiske debattinnlegget reagerte på at avisas redaktør svarte på hennes innlegg samtidig, og etter at innlegget kun hadde ligget ute på avisas nettsider i 27 minutter.

Åndalsnes Avis viste til at papirutgaven kun kommer ut tirsdag og fredag, og mente den måtte kunne publisere klagers innlegg og lederartikkelen i samme utgave, for at lederen ikke skulle miste kontekst og aktualitet, og for å balansere debatten.

Avisen mener også at lederen var nøktern og svarte på faktafeil i klagers innlegg.

– Klart brudd på 4.15 om polemisk replikk, sier PFU-medlem Stein Bjøntegård som mener 27 minutter for kort tid.

Han får støtte fra PFU-medlem Gunnar Kagge.

– En soleklar fellelse, sier Kagge.

PFU-leder Anne Weider Aasen vil gi avisen ros for at de faktisk satte leserinnlegget på trykk.

Avisen har nylig blitt felt i to andre saker i PFU, i oktober og november i fjor.

259/23 – Yvonne Wold mot Åndalsnes Avis

Status: Brudd på god presseskikk på punkt 4.14 og 4.15 i VVP

Åndalsnes Avis publiserte 24. oktober 2023 nettartikkelen «Ordføreren hevder å ikkekjenne til planene – en rekke brev viser noe annet».

I artikkelen vises det til Romsdals Budstikke som skrev at ordføreren i Rauma ikke visste om UDIs plan om å opprette et asylmottak i kommunen. 

Åndalsnes Avis skrev at kommunen fikk forvarsel allerede i juni, ved at Isfjorden Turisthotell & Motell ba om bruksendring for å kunne drive asylmottak.

Ordfører Yvonne Wold anførte at avisa blandet sammen to forhold: ønsket om bruksendring fra hotellet og UDIs beslutning om å opprette asylmottak.

Wold anførte at avisa ga et uriktig bilde av fakta, at tittelen var misvisende og rammende, og at hun ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse.

Åndalsnes Avis viste til flere dokumenter i kommunens postjournal. Ifølge redaktøren dokumenterte disse at vedtaket ikke kunne komme uventet på ordføreren. 

Avisen anførte at artikkelen ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse, fordi omtalen bygget på offentlige dokumenter. Redaksjonen kunne ikke se at ordføreren ble utsatt for angrep.

PFU-medlem Stein Bjøntegård mener saken er et brudd på 4.14 når avisen vinkler saken som de gjør.

– Det er vanskelig å komme unna av at avisen beskylder ordføreren for å lyve. Det er en sterk påstand som utløser retten til samtidig imøtegåelse, sier Bjøntegård.

PFU-kollega Ingrid Rosendorf Joys støtter Bjøntegård, og trekker også frem punkt 3.2 i VVP.

– Jeg tenker også at det er brudd på 3.2 for manglende opplysningskontroll. Det kunne man løst ved å ikke tråkke ut i det på 4.14. Men det er ikke bare ordføreren som ikke er kontaktet, men også UDI, sier Joys.

PFU-leder Anne Weider Aasen synes det er strengt å felle på punkt 3.2.

– Det er først og fremst en 4.14-sak. Kunne sikkert vært fint å ha UDI som kilde, men det er ikke presseetisk påkrevd, sier PFU-leder Anne Weider Aasen.

PFU-lederen synes saken i utgangspunktet var interessant.

– Jeg synes ideen deres var god. De tar tak i det ordføreren sier. Utfordringen deres er hvordan de vinkler saken.

249/23 – Askøy kommune mot Dagbladet

Status: Brudd på god presseskikk på punkt 4.4 i VVP. 

Les mer om saken her

248/23 – Askøy kommune mot Bergensavisen

Status: Ikke brudd

Bergensavisen (BA) skrev om en treåring som ble innlagt på sykehus med kraftige vannkopper og skarlagensfeber.

I artikkelen fikk Askøy legevakt kritikk for ikke å ha undersøkt jenta da moren mistenkte skarlagensfeber og var i kontakt med legevakten via videokonsultasjon.

Askøy kommune mente BA fremstilte det som at barnet måtte legges inn på sykehus fordi legevakten ikke undersøkte henne. Kommunen mener avisen ikke hadde det dekningen for deg.

Klager mente også at bildene av jentas vannkopper var en unødvendig eksponering av et barn i en sårbar situasjon.

I sitt tilsvar mener BA at historien hadde offentlig interesse og at det var riktig å publisere påstandene fra jentas mor, om at sykdomsforløpet kunne blitt bedre dersom legevakten hadde oppdaget skarlagensfeber.

Avisen gjorde en grundig vurdering før publisering, skriver de.

De vektla morens ønske, bildenes dokumentasjonsverdi og at det ikke er belastende å ha vært smittet av vannkopper og skarlagensfeber, som er vanlige barnesykdommer.

Avisen valgte likevel å fjerne barnets etternavn fra artikkelen en tid etter publisering.

PFU-medlem Øyvind Kvalnes savner en faglig stemme i saken.

– Jeg savner en faglig vurdering om dette kunne vært unngått om legevakten hadde undersøkt med en gang. Det er en påstand fra mor som ikke blir sjekket opp med faglig helsepersonell, sier Kvalnes.

PFU-medlem Gunnar Kagge er enig med at saken kunne vært bedre med en faglig stemme i artikkelen.

– Det er en svakhet, men jeg tror ikke det er nok til et brudd, sier Kagge.

Han synes bildebruken er mer problematisk.

– Jeg synes BA gjør veldig mye ut av dem, og det er i hvert fall på grensen til brudd. Da tenker jeg særlig hvordan de kan brukes senere når jenten blir større, sier Kagge. 

– Bildene er vonde å se på, men sykdommer er ofte vondt. Jeg har ikke noe problem med det. Men jeg synes omfanget er problematisk, sier Nina Hernæs.

240/23 – Tor Arne Brekne mot Medier24

Status: Ikke felt

198/23 – Elnesvågen håndball mot Midsundingen

Status: Ikke felt

Midsundingen publiserte en artikkel om en lokal håndballkamp. Her sto det blant annet: «ein blir ikkje dommar sjølv om ein får ei fløyte å blåse i».

Elnesvågen håndball, med samtykke fra den omtalte dommeren, anførte at hele artikkelen gjorde den dømmende treneren til syndebukk uten at han fikk anledning til å forklare sin versjon av saken før publisering.

Midsundingen erkjente at avisen med fordel kunne innhentet kommentar fra den omtalte dommeren. Dette ville styrket dekningen, mener de.

Redaksjonen avviste likevel at klager ble utsatt for sterke beskyldninger som utløste rett til samtidig imøtegåelse. 

– Det blir veldig strengt å dømme på dette, sier PFU-medlem Øyvind Kvalnes.

Utvalget var likevel kritisk i diskusjonene sin.

– Det er i grenseland, sier PFU-medlem Ellen Ophaug.

239/23 – Åsmund Sjøberg mot Selbyggen

Status: Brudd på god presseskikk på punkt 3.3

Selbyggen ble felt for brudd på 3.3 i Vær Varsom-plakaten.

– Dette er en mildt sagt merkelig prosess, sier PFU-medlem Ellen Ophaug.

Bakgrunnen for fellelsen er et intervju med ordføreren, der det i ingressen ble anført at ingen fornærmede var i sikte, og «kommunestyrerepresentant Sjøberg har visstnok ferie».

Klager er Sjøberg som oppfattet ingressen som et tydelig redaksjonelt spark» til ham, noe han kontaktet avisen om. 

Det resulterte i et møte med journalisten, og påfølgende epostkorrespondanse med redaksjonen. I den sammenheng ble en av hans eposter til avisen videresendt til en tredjepart, som var omtalt i eposten. 

Ifølge Selbyggen var denne tredjeparten et familiemedlem av journalisten.

Selbyggen avviste at videresendingen av eposten innebar et presseetisk brudd, men erkjente at eposten ikke skulle vært videresendt. Avisen beklaget dette overfor klager.

Etter avisens mening var klager ingen kilde i intervjuet med ordføreren. Slik mediet så det, utleverte avisen heller ikke upublisert materiale eller fortrolige opplysninger.

PFU-medlem Gunner Kagge mener dette går på premisset for kontakt med redaksjonen.

– Dette er en merkelig sak, sier Kagge.

– Folk skal kunne stole på at når noen sender en e-post til meg i TV 2, så skal ikke det ende opp hos noen av mine familiemedlemmer. Det er faktisk veldig alvorlig, sier PFU-leder Anne Weider Aasen.

209/23 – Simen Thorvaldsen, Jan-Roger Samuelsen og Terje Mæland mot Dagens Næringsliv

Status: Brudd på god presseskikk på punkt 4.4 i VVP

Les mer om saken her

230/23 – Samira Lekhal, Re-Start AS mot TV 2

Status: Ikke brudd

PFU konkluderte med at TV 2 hadde dekningen for tittelen i saken om at Statens legemiddelverk fant ulovlig reklame av legemidler i et kurs for helsepersonell.

Les mer om saken her

232/23 – NN mot Romerikes Blad

Status: Ikke behandlet

264/23 – NN mot Adresseavisen

Status: Ikke behandlet

269/23 – NN mot Firda

Status: Ikke behandlet

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS