Fra venstre: HR-direktør Bård Idås i NTB, generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, Fagpressens direktør Per Brikt Olsen, generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og NTB-sjef Mads Yngve Storvik.
Fra venstre: HR-direktør Bård Idås i NTB, generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, Fagpressens direktør Per Brikt Olsen, generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og NTB-sjef Mads Yngve Storvik.

Denne gjengen vil trekke ut mot gata. Nå starter jakten på lokaler til «Pressens Hus»

Sju medieorganisasjoner leter etter sitt nye hjem, som skal bli et åpent samlingspunkt for journalistikken. Og de kan bli mange flere: For nå snuser også NTB på prosjektet.

Publisert

- Dette er gammel idé som har vært oppe på bordet mange ganger. Og som vi nå har lyst til å realisere. Fordi vi ser hvor viktig samhandling er på alle områdene hvor vi står sammen opp, sier Elin Floberghagen.

Hun er generalsekretær i Norsk Presseforbund, har vært direktør i Fagpressen - og leder i Norsk Journalistlag. Tre av organisasjonene som lenge har snust på et «Pressens Hus» i Oslo sentrum, og som nå, litt i kjølvannet av Media City Bergen, virkelig har fått blod på tann.

Før jul undertegnet sju organisasjoner en intensjonsavtale. Styringsgruppe og arbeidsgruppe er i full gang.

Disse står bak prosjektet «Pressens Hus»:

Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Landslaget for lokalaviser (LLA), Fagpressen (F), Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR) Institutt for journalistikk (IJ) og Norsk Journalistlag (NJ).

De sju organisasjonene har hver sin representant - i all hovedsak leder / generalsekretær - i styringsgruppa. Den litt mindre arbeidsgruppa består av Fagpressens direktør Per Brikt Olsen, Torill Roås (MBL) og Torbjørn Brenna (NJ).

Og nå har de gjort klart et fysisk prospekt i jakten på de perfekte lokalene for å huse rundt 70 ansatte.

Men dette handler ikke bare om et fysisk kontorlokale - ambisjonen er å skape et senter som kan bli et åpent samlingspunkt, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Litt som Litteraturhuset, bare for journalistikk:

- I en tid hvor det er mye diskusjon rundt pressen, tror vi det også kan være viktig å synliggjøre redaktørstyrte medier, sentralt i gatebildet. Og være et sted som ikke bare kan huse våre kontorer og hvor vi kan holde møter, men også kurs, debatter, seminarer og andre arrangementer.

 

NTB snuser også

At disse sju organisasjonene har snakket sammen noen år er i og for seg ikke nytt, og det har vært kjent lenge at nesten alle nærmer seg utløp av eksisterende leiekontrakter.

Men når vi møter dem i møterommet til Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund i Rådhusgata er det med ytterligere en gjest som vil være med på fest: 151-åringen NTB lukter også på prosjektet.

Sammen med datterselskaper vil det si cirka 150 ansatte. Med en leiekontrakt i Havnelageret som også nærmer seg utløp om noen år.

- Vi har startet en prosess for å ikke komme for sent i gang, og kommet dit at vi ønsker å ha en dialog med initiativtakerne bak Pressens Hus. NTB er på mange måter et slags «nav» i Medie-Norge, og de fleste aktører i bransjen er kunder av oss, sier NTB-sjef Mads Yngve Storvik.

Hen liker tanken om fellesskap, og kanskje også tilby noe for folk som vil skape noe nytt:

- Jeg mener Oslo trenger et slags episenter for journalistikk og medieutvikling. Hvis vi kan være en slags katalysator for det, med våre 150 ansatte i tillegg til medieorganisasjonene, kan det til sammen bli en solid «muskel» i Oslo. Og ikke bare et lukket sted for fagfolk og foreningene, sier Storvik.

 

Forsiden på «Pressens Hus»-prospektet.
Forsiden på «Pressens Hus»-prospektet.

Delte samboerskap

Sedet hvor vi møter gjengen for å snakke illustrerer på mange måter også det som er tema: I Rådhusgata deler Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening et møterom som bare brukes ordentlig 10-15 ganger i året, til styremøter og Pressens Faglige Utvalg. Men som samtidig egentlig er for lite, når PFU-møter trekker flere enn to gjester.

Slik er også de litt spredte samboerskapene i dag. Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser bor sammen i Kongens gate. Fagpressen har litt for god plass i Akersgata. Men man møtes ofte. Eller går sammen til Stortinget for å snakke politikk og møte politikere.

Sagt med andre ord: Et felles bygg må ligge i sentrum.

- Vi har ikke sagt nøyaktig hvor, men det er klart at innenfor ring 1, i aksen fra Kvadraturen mot Akersgata, er nok det mest interessante, sier Elin Floberghagen.

Fagpressens direktør Per Brikt Olsen, som leder arbeidsgruppa, understreker at det er mange detaljer som er åpent:

- Men det vi har gjort nå er å avdekke alle behovene, og så har vi samlet det i et prospekt vi tar med til en rekke aktuelle og profesjonelle aktører. Slik får vi avdekket hvilke muligheter som fins i Oslo sentrum, sier han.

- Hva er realistisk framdriftsplan?

- I god tid før sommeren regner vi med å ha en oversikt. Så vil bli bruke høsten godt, og kanskje ta en beslutning før jul. Da er det realistisk å begynne med innflytting rundt nyttår 2019/20, sier Olsen.

Slik illustrerer og presenterer medieorganisasjonene behovet.
Slik illustrerer og presenterer medieorganisasjonene behovet.

 

 

Håper NJ blir med

Men det er ikke gitt at det blir helt plankekjøring. Ei heller hvor mange som skal være med å bygge - om monopolspillet ender med at det blir hus, hotell eller et helt slott på Stortorvet eller Prinsens Gate:

  • NTB er formelt ikke en del av prosjektet eller prospektet, men en mulig tilknyttet aktør og stor leietaker.
  • Enda mer usikkert er det rundt den største partneren, Norsk Journalistlag - som krever flest arbeidsplasser av de sju medieorganisasjonene.

Som omtalt på Medier24 tidligere er det stor strid internt om NJs deltakelse i forprosjektet og intensjonsavtalen. Blant annet fordi journalistlaget akkurat nå står midt i en flytteprosess fra Torggata til Brugata med en ny femårskontrakt.

Men kanskje aller mest fordi store deler av NJ er prinsipielt motstander av å dele hovedinngang med arbeidsgiverforeningen MBL. Nettopp denne aksen har også ved tidligere korsveier de seneste tiåra vært hindringen. Men redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen håper han får journalistene med på laget:

- Hvis Bergens Tidende kan samlokaliseres med BA, så tror jeg vi her i Oslo må klare å samle medieorganisasjoner under samme tak...

Nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag.
Nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag.

- Det ligger selvsagt utfordringer her for tariffparter, men det er jo ikke snakk om at man skal dele et åpent kontorlandskap. Også for oss er det ting vi ikke deler med MBL eller Norsk Presseforbund, og alt dette må hensyntas. Men veldig mye av det vi jobber med handler om journalistikken, og der opptrer vi stadig sterkere når vi står sammen, mener Jensen.

 

NJ er med i styringsgruppa - med en nestleder som selv er mot Pressens Hus

Alle de sju medieorganisasjonene som har undertegnet intensjonsavtalen er med i styringsgruppa, inkludert Norsk Journalistlag. NJ stiller med nestleder Dag Idar Tryggestad - som er mot fagforeningens deltakelse i prosjektet.

Han understreker samtidig overfor Medier24: 

- Gruppa er godt kjent med mitt standpunkt, og jeg går selvsagt inn i dette med profesjonalitet og for å følge opp landsstyrets vedtak. Du må av og til styre en organisasjon også etter ting du ikke er enig i.

Tryggestad understreker at NJ signerte intensjonsavtalen med forbehold om at man kanskje må flytte inn på et senere tidspunkt enn resten. Det er også lagt opp til det i prospektet, ettersom organisasjonen i skissen har fått en helt egen etasje.

Nestlederen er også klar på at man ikke har bundet seg til noe annet enn å være med på å undersøke i hvilken grad et Pressens Hus er mulig å gjennomføre.

- Og så er noen prinspielt i mot, noen mener det er bra - og noen er mer skeptisk til økonomien i dette, sier Tryggestad.

- Kan den undersøkelsen ende med at det blir så bra at du blir for?

- Et prinsipp er ikke noe man har halvveis; enten har man det, eller så har man det ikke. Landsstyret har fattet vedtak om at de vil vite mer om prosjektet før endelig beslutning tas. Det følger vi selvsagt opp.

 

Powered by Labrador CMS