Sivert Rossing, John Arne Moen og Per Axel Koch i rettssaken mellom Polaris Media og Trønder-Avisa

Trønder-Avisa og Polaris inngår forlik

Flerårig rettsstrid over. Nå er partene enige om eierpost. 

Publisert Sist oppdatert

Polaris Media, AS Nord-Trøndelag og Trønder-Avisa er enige om et rettsforlik som legger eierstriden i selskapet død. Det setter endelig punktum for en årelang prosess.

Etter forliksforhandlinger i Frostating lagmannsrett er partene enige om en ny fordeling av eierskapet i Trønder-Avisa og TA Media. Det lokale selskapet AS Nord-Trøndelag skal eie 65 prosent av Trønder-Avisa, mens trøndelagsbaserte Polaris Media får en eierpost på 35 prosent. 

Det skrives også en tilleggsavtale til dagens aksjonæravtale, som gir begge eierselskapene noen rettigheter.

AS Nord-Trøndelag skal fortsatt oppnevne styreleder i selskapet, og ytterligere tre styremedlemmer. Polaris Media får nestledervervet i styret, samt én ytterligere styreplass.

De ansatte skal ha to styreplasser.

Lokalt eierskap

Forliket setter punktum for eierkonflikt som strekker seg over flere år, fordelt på to ulike rettsprosesser.

Medier24 har dekket de tidligere rettssakene bredt, både i kampen om forkjøpsrett på aksjene, og kampen for å få aksjene.

– Det er til det beste for alle parter, ikke minst Trønder-Avisa, at punktum nå er satt. Jeg er veldig glad for at vi kom til enighet i saken. Nå ønsker vi å se framover, sier Kristin Wibe, som er styreleder i både Trønder-Avisa og AS Nord-Trøndelag.

Hun fremhever at det lokale eierskapet nå er styrket.

– AS Nord-Trøndelag styrker sin eierposisjon i TA Media, og har fått enda større grunnlag for å sikre lokalt eierskap på kort og lang sikt. Med et sterkere lokalt eierskap sikrer vi at verdigrunnlaget til selskapet realiseres, sier Wibe.

– Vi er glade for at det nå er inngått rettsforlik mellom AS Nord-Trøndelag, Trønder-Avisa og Polaris Media om eierskapet i TA Media. Dette sikrer et langsiktig eierskap for Trønder-Avisa med AS Nord-Trøndelag og Polaris Media som eiere, sier Per Axel Koch som er konsernsjef i Polaris Media og styremedlem i TA Media.

Konflikt over flere år

Striden om eierskapet strekker seg flere år tilbake i tid. Det var i 2010 Polaris Media kjøpte 10,02 prosent av mediekonsernet, og samtidig ble det inngått en strategisk samarbeidsavtale mellom partene. 

I 2020 valgte Trønder-Avisa ikke å fornye denne, og i stedet inngå en samarbeidsavtale med Amedia. Omtrent samtidig kjøpte Amedia nesten alle aksjene i selskapet LL Inntrøndelagen, som på det tidspunktet eide 38 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. 

Da gikk Polaris Media til søksmål LL Inntrøndelagen, om løsningsrett i aksjer. Polaris vant både i tingretten og lagmannsretten.

I mars nektet styret i Trønder-Avisa å gi samtykke til overdragelsen. Da gikk Polaris Media til søksmål mot styret i Trønder-Avisa og det ene eierselskapet AS Nord-Trøndelag. 

Saken skulle opp i Frostating Lagmannsrett 25 september. 

Utvikling

Sjefredaktør og administrerende direktør Sivert Rossing har representert Trønder-Avisa i forliksforhandlingene. Han er fornøyd med at rettsstriden nå er over.

- Denne saken har i hovedsak vært en konflikt mellom eierne, men den har også vært krevende for oss i Trønder-Avisa. Derfor er jeg lettet over at dette er over, sier Rossing.

Rettsforliket får ingen konsekvenser for den strategiske samarbeidsavtalen Trønder-Avisa har med Amedia.

- Vi er heldige, for vi har å gjøre med to helprofesjonelle mediekonsern som vil oss vel. Vi skal samarbeide godt med begge parter. Nå skal vi bruke energien på å utvikle konsernet Trønder-Avisa som et sterkt og regionalt mediehus, sier Rossing.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS