Styret i Norsk lokalradioforbund ønsker at pressestøtten skal ta mer hensyn til flermedialitet.
Styret i Norsk lokalradioforbund ønsker at pressestøtten skal ta mer hensyn til flermedialitet.

MENINGER:

Nå avgjøres lokalradioenes redaksjonelle fremtid

«Vi trenger gode, brede mediestøtteordninger som støtter journalistikk, ikke valg av publiseringsplattform.», skriver Norsk Lokalradioforbund.

Publisert Sist oppdatert

Det lokale mediemangfoldet består av mer enn aviser, men det gjenspeiles ikke godt nok i de offentlige mediestøtteordningene. Mediestøtten evalueres nå, og Stortinget skal for første gang fastsette fireårige styringssignal for mediepolitikken. Lokalradioene har hatt store forventninger til prosessen.

Mediemeldingen i 2019 var opptatt av hvordan vi skal dekke «hvite flekker» i medielandskapet – her bidrar lokalradio både demografisk, geografisk og innholdsmessig.

Ap, Sp og SV bad i 2019 regjeringen styrke produksjons- og innovasjonsstøtten for lokalradio. Stortingsflertallet uttalte samtidig at lokalradioene gir et stort og viktig radiotilbud til befolkningen, bidrar til mediemangfoldet med dekning av lokale nyheter, samfunnsdebatt og kultur, og at det er viktig å legge opp til en politikk som legger til rette for sterke og livskraftige lokalradioer – samt at lokaljournalistikken må styrkes på flere plattformer enn de lokalavisene allerede benytter, for å sørge for å gi lokalmiljøene flere journalistiske aktører å velge mellom.

«Mobbing og trakassering av kommunedirektøren i Kautokeino», «fattigdom og språkbarrierer hindrer minoriteter å gå til tannlege», «pasientsikkerheten glipper ved legevakten i Trondheim», «ordføreren i Bø i Vesterålen vil ikke stoppe med bare lavere formuesskatt», «Våler kommune forsøkte ikke å opprettholde de 30 arbeidsplassene ved det lokale flyktningmottaket» og «rektoren ved Skåredalen skole i Haugesund bekymret for følgene av lærerstreiken». Det er et lite utvalg saker dekket av journalister i lokalradioer rundt om i landet de siste dagene – i lokalmiljø der de opererer side om side med journalister i lokale aviser, men uten den samme pressestøtten i ryggen.

Nesten 500.000 nordmenn lytter til lokalradio hver eneste dag, og på samme måte som lokalavisene, bidrar lokalradio til å sette dagsorden i sine lokalsamfunn. Lokalradio innehar i mange tilfeller rollen som meningsbærende opponent til lokalavisen. Enkelte steder utgjør lokalradioen den eneste redaktørstyrte stemmen i lokaldemokratiet.

For å styrke og opprettholde et sunt demokrati, mottar lokalavisene produksjonstilskudd. Lokalradio får ikke samme drahjelp. Denne økonomiske forskjellsbehandlingen er ikke lenger bærekraftig. Godt redaksjonelt innhold er ressurskrevende og lokalradiobransjen er i en presset økonomisk situasjon, med helt andre rammevilkår enn lokale avishus.

Lokaljournalistikk er mer enn det trykte ord – de fremtidige mediestøtteordningene må gjenspeile dette, og tilpasses utviklingen og endringene i medietilbudet. Medievirkeligheten er for lengst blitt flermedial. Lokalaviser produserer lyd og bilde, lokalradioer lager nettavis og web-TV.

Vi trenger gode, brede mediestøtteordninger som støtter journalistikk, ikke valg av publiseringsplattform.

Rapportene som nå danner grunnlaget for Stortingets beslutninger om lokalradio, er utarbeidet av Medietilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Medietilsynet foreslår å øke rammene for støtte til utbygging av lokale DAB-nett, øke taket på driftstilskudd som gis til minoritetsradioer og bedre innretningen på den redaksjonelle støtten – gjennom å etablere en ny ordning for å styrke produksjon av lokale nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt.

Medietilsynets forslag adresserer bransjens største utfordringer. Norsk Lokalradioforbund berømmer tilsynet for virkelighetsbeskrivelsen i bransjen og de utfordringene vi står ovenfor, men er bekymret for om forslagene følges opp av departementet.

Norsk Lokalradioforbund forventer at det kommende statsbudsjettet synliggjør lokalradioenes plass i mediemangfoldet, også når det kommer til bevilgninger. Vi har forståelse for at offentlig pengebruk skal reduseres i årene som kommer, men mener anledningen må benyttes nå, når mediestøtteordningene skal justeres.

Mediestøtten må innrettes slik at den best mulig ivaretar et mangfold av lokale medier.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS