På bildet: Harald Nygaard Kvam, kommunikasjonssjef ved Avinor Oslo Lufthavn og redaktør i Oppland Arbeiderblad, Erik Sønstelie.
Fra venstre: Harald Nygaard Kvam, kommunikasjonssjef ved Avinor Oslo Lufthavn og redaktør i Oppland Arbeiderblad, Erik Sønstelie.

Avinor klager inn lokalavis til PFU: – Insinuerer at et barn ble utsatt for vold

Oppland Arbeiderblad klages inn til PFU etter en sak om en fireåring som skulle ha blitt holdt fast av vektere: – Graverende galt å sette teksten på trykk, sier Avinor.

Publisert Sist oppdatert

Avinor mener Oppland Arbeidblad (OA) har brutt god presseskikk – og klager inn avisa til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Rådgiver og fagleder i PFU-sekretariatet, Trude Hansen, bekrefter til Medier24 at de har mottatt klagen. Det er satt i gang full behandling av klagen.

Kommunikasjonssjef ved Avinor Oslo Lufthavn, Harald Nygaard Kvam, gikk torsdag hardt ut mot OA i et debattinnlegg i avisa.

«I Oppland Arbeiderblad den 7. juni møtte leserne overskriften «Slik så gutten (ut) ut etter at vekterne på flyplassen holdt ham fast». Med bilde av et barn med blåmerke på ryggen. Det ble skapt et inntrykk av at voksne vektere brukte fysisk makt og holdt barnet fast, for å gjennomføre sikkerhetskontrollen. Det var graverende galt å sette denne teksten på trykk, for dette var ikke riktig. Vekterne tok aldri på barnet», skriver Kvam.

Saken var på trykk i OA torsdag. Avinor mener kombinasjonen av tittel og bilde er svært problematisk.
Saken var på trykk i OA torsdag. Avinor mener kombinasjonen av tittel og bilde er svært problematisk.

– Det er grovt

– Vi er vant med kritikk, men vi er ikke vant til at det slås fast fullstendig feil påstander i titler og ingresser, som ikke engang har sitatstrek, utdyper Kvam overfor Medier24.

– Først vil jeg gjerne si at vi også kan gjøre feil, det skal vi være ydmyke på. Den første ryggmargsrefleksen når vi får en slik sak er at dette skal vi undersøke grundig.

Kvam sier han selv har sett videoen.

– Videoen viser at vekterne våre ikke tar på gutten en eneste gang. Det er ingen fysisk kontakt mellom vårt personell og gutten.

Avinor har klaget inn avisen til PFU basert på to forhold: Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 som handler om å kontrollere opplysninger og kilder – og punkt 4.4, at titler og ingress ikke går lenger enn det er dekning for.

– Det vi reagerer på i artikkelen er at det, til og med uten sitatstrek, blir slått fast at «Slik så gutten ut etter at vekterne holdt ham fast» – og et bilde av et blåmerke på ryggen. Da insinuerer du at et barn ble utsatt for vold av vårt personell – det er grovt, sier kommunikasjonssjefen.

Medier24 har vært i kontakt med moren til fireåringen i saken. Hun er kjent med at vi omtaler saken, og ønsker ikke å kommentere.

– Feil av oss

Torsdag ettermiddag la OA inn en rettelse i saken, der de presiserer at de har tatt vekk påstanden om at gutten ble holdt nede av vektere, fordi de ikke har sett dokumentasjon som verken kan bekrefte eller avkrefte hendelsesforløpet.

– Selv om det er uenighet om rutiner ved hendelsen ble overholdt eller ikke, så gikk tittel og ingress sammen med det bildet vi hadde i saken – lenger enn det avisens hadde dekning for. Det var feil av oss har vi beklaget overfor Avinor, og vi gjør det også i avisen, sier Sønstelie.

Han peker på at pressen har et ansvar i punktene i Vær Varsom-plakatens første punkt, særlig 1.5 – i å omtale saker om enkeltpersoners møte med makt.

– At partene er uenig i hva som skjedde skal ikke hindre oss i å skrive om det – men fakta må være på plass og er det ikke det, må vi rette opp. Det mener vi at vi har gjort og skal gjøre. 

Saken vil bli løftet til diskusjon innad i OA og de vil gå gjennom egne rutiner, varsler redaktøren.

Redaktøren velkommen til å se videoen

Redaktøren mener saken kunne vært løst lettere dersom OA hadde fått innsyn i videoen, men har forståelse for strenge personvernhensyn rundt video fra lufthavner. 

På grunn av personvernhensynet og fordi sikkerhetskontrollen er skjermet, har de ikke mulighet til å sende ut videoen ved innsynsforespørsler, sier Kvam i Avinor.

Han forteller at dersom OA-redaktøren ønsker det, er han hjertelig velkommen til operasjonssenteret ved Oslo Lufthavn for å se videoen for å få det bekreftet.

Det er flere faktorer som gjør saken enda mer alvorlig, mener Kvam. 

Han peker på at saken ble sendt ut til flere Amedia-aviser på grunn av konsernets stoffutveksling. 

Den ble også publisert i papiravisen torsdag, etter Avinor var i kontakt for å korrigere saken. Og at saken fortsatt lå uendret med originaltittel på OAs Facebook-side torsdag kveld.

– En ting er at det er skadelig for omdømmet til Avinor. Vi vil ikke være oss bekjent den type ting. Hadde det skjedd på ordentlig hadde vi tatt tak i det på fullt alvor. Det etterlatte inntrykket er kjempealvorlig, sier Kvam. 

– Det som gjorde at vi til slutt valgte å gå til PFU var det at dette er så graverende. Det er påstander uten rot i virkeligheten. De slår fast noe i tittel og ingress som ikke stemmer. Det er ikke fordi vi får kritikk, det er måten dette fremstilles på som vi reagerer på, sier han.

Redaktøren i OA, Erik Sønstelie, har blitt forelagt kritikken:

– Vi har publisert leserinnlegget til Avinor på facebooksiden vår. Vi har torsdag kveld også sørget for at det første Facebook-posten er endret. Vi mener at vi har ryddet opp i det inntrykket Avinor mener var skapt, svarer Sønstelie, som også har videreformidlet leserinnlegget til de andre Amedia-avisene.

Avisa Oslo publiserte også saken

Avisa Oslo (AO) har som samarbeidsavis med OA også publisert saken og debattinnlegget fra Avinor. De er ikke omfattet av PFU-klagen.

Som tidligere pressemann ønsker Avinor-kommunikasjonssjefen å hylle AOs håndtering av saken. Kvam sier at de tok kontakt med ham straks de ble klar over feilen.

Nyhetsredaktør Hanne Taalesen i AO skriver i en e-post til Medier24 at det ble en diskusjon rundt saken på desken. 

Etter å ha undersøkt saken vurderte hun det til at det ikke var god nok dokumentasjon rundt hva skjedde, til at hun kunne stå inne for publisering.

Da avpubliserte de saken og beklaget til Avinor.

– Det er naturligvis vårt ansvar å sjekke dette før publisering, men dessverre gikk det litt for fort i svingene denne gangen. Da er det riktig å vise at man har gjort en feil, og også gi Avinor mulighet til å rette opp i form av et leserinnlegg, skriver Taalesen.

Powered by Labrador CMS