Einar Tho, redaktøren i Haugesunds avis, forteller hvorfor de ikke identifiserer mannen som i tingretten er dømt for drapet på Birgitte Tengs.

MENINGER:

Derfor skriver vi fortsatt ikke hva mannen i Tengs-saken heter

«Dette kan virke rart når navnet uansett er spredt mange steder, men her må hvert mediehus gjøre sine egne vurderinger», skriver Einar Tho i Haugesunds avis.

Publisert Sist oppdatert

Da tiltalen kom, var det noen få, men store medier som navnga den tiltalte i Birgitte-saken. Nå når han av tingretten er funnet skyldig, er det flere medier som vil bruke navn og bilde.

Haugesunds Avis venter fortsatt med det, etter å ha gjort en ny vurdering av saken.

Her er de viktigste grunnene for dette:

Hovedregelen vår er fortsatt å ikke navngi folk som er tiltalt eller dømt for kriminelle handlinger. Heller ikke i drapssaker pleier Haugesunds Avis å navngi de dømte, men det skjer i noen spesielle tilfeller. Vi skal da ha særskilte grunner for å gjøre det.

I pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, står det slik:

«Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

Det er sakens alvorlighet som vil være argumentet for å identifisere i denne saken, men alle drapssaker er alvorlige.

I tillegg til at ikke-identifisering er hovedregelen vår, legger vi i denne saken også vekt på at dommen ikke er rettskraftig, og at mannen fortsatt nekter å ha noe med drapet å gjøre.

Det er varslet at dommen blir anket. Da skal den behandles helt på nytt i lagmannsretten. Der kan den tiltalte bli frikjent, eller dømt igjen.

Vi fulgte behandlingen i tingretten tett. Selv om tingretten falt ned på at karmøymannen er skyldig, har vi ikke fått klarhet i hva som faktisk skjedde den forferdelige natten på Gamle Sundveg. Spørsmålene er fortsatt mange, og vi søker fortsatt svar.

Vi håper dommen fra tingretten er riktig og står seg, men per nå ser vi grunner for å vente på en rettskraftig dom før vi tror vi har de nødvendige svarene. Av varsomhetshensyn bruker vi derfor fortsatt ikke navn og usladdet bilde av mannen.

Dette kan virke rart når navnet uansett er spredt mange steder, men her må hvert mediehus gjøre sine egne vurderinger. Vi mener antakelsen om uskyld fram til rettskraftig dom best ivaretas ved anonym omtale.

———————————————-

Denne teksten ble først publisert hos Haugesunds Avis og er gjengitt med tillatelse.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS