Øst politidistrikt vil ha mer mediekontakt mot hver enkel politistasjon. Her ved Ski politistasjon.

MENINGER:

Det er ikke slik at vi stenger presse­telefonen ved operasjons­sentralen

«Eller at mediene ikke «får lov» til å ringe oss på kveldstid og i helger – men vi ønsker at flere av de lokale henvendelsene svares ut lokalt.», skriver politiinspektør Trond Arvid Olsen i svar til Eidsvoll Ullensaker Blad.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I et innlegg 7. januar stiller ansvarlig redaktør Bjørn Inge Salberg Rødfoss i Eidsvoll Ullensaker Blad spørsmål ved informasjonsflyten mellom politi og presse.

Kommunikasjon med innbyggerne gjennom mediene er høyt prioritert i Øst politidistrikt. Media er viktig kanal for politiet for å nå fram til innbyggerne med informasjon som kan bidra til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiet er opptatt av å ha et godt samarbeid med mediene, med høy grad av tillit. Tillit skapes gjennom det daglige arbeidet, og ved å sørge for at vi er så åpne og så tilgjengelige som vår kapasitet tillater.

Operasjonssentralen er et viktig kontaktpunkt, og mediehåndtering er en integrert del av sentralens arbeid. Rask og profesjonell mediehåndtering fra operasjonssentralen er avgjørende for å at politiet skal nå ut med informasjon i mediene og til befolkningen.

Operasjonssentralen vil fortsatt i stor grad svare ut mediene om pågående hendelser, men vi ønsker at henvendelser om avsluttede oppdrag, og hva som har skjedd siste døgn, rettes til den enkelte politistasjon på dagtid, i midtuken.

Politistasjonene vil større grad kunne gi mer detaljerte opplysninger om lokale forhold, og informasjon om oppfølging i den enkelte sak. Dette vil skape et tettere bånd mellom mediene og politiet lokalt, og frigjøre kapasitet ved operasjonssentralen.

Dette var bakgrunnen for at Øst politidistrikt sendte ut informasjon til redaksjonene med kontaktinformasjon til politistasjonene. Vi burde vært mer presise i denne kommunikasjonen: Det er ikke slik at vi stenger pressetelefonen ved operasjonssentralen, eller at mediene ikke "får lov" til å ringe oss på kveldstid og i helger – men vi ønsker at flere av de lokale henvendelsene svares ut lokalt.

I helg og på kveldstid skal selvsagt operasjonssentralen kunne bistå, men kapasiteten er avhengig av aktivitetsnivået i sentralen.

Oslo-piloten, som redaktøren i Eidsvoll Ullensaker Blad viser til er et prøveprosjekt der Politidirektoratet og Oslo politidistrikt i samarbeid med pressen selv har utviklet en teknisk løsning som skal gjøre kommunikasjonen med mediene enklere. Prøveperioden varer etter planen et år, og erfaringene fra piloten skal deles med de andre politidistriktene.

Vi i Øst politidistrikt ønsker ny teknologi og arbeidsmetoder velkommen, og vi håper at prøveprosjektet blir vellykket og at det i så fall rulles ut i resten av politiet.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS