Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, administrerende direktør i MBL, Randi Øgrey, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen. 
Foto: Torill Henriksen, Kent Olsen og Kristine Sterud
Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, administrerende direktør i MBL, Randi Øgrey, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen

Presseorganisasjonene stiller seg bak søksmål mot staten

Går inn som partshjelpere til det varslede søksmålet fra Stiftelsen Tinius.

Publisert Sist oppdatert

Hovedeier i Schibsted, Stiftelsen Tinius, varslet i vår at de mener fullmaktene PST og E-tjenesten har fått til å overvåke norske innbyggere, er i strid med loven. De varslet søksmål mot staten.

Nå går Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening inn som partshjelpere til det varslede søksmålet, skriver de i en pressemelding.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, viser til at dette er en prinsipiell og viktig sak, ikke bare for pressen, men for hele samfunnet. 

Presseorganisasjonene skriver at de er særlig bekymret for medienes mulighet til å gi et tilstrekkelig vern av kilder og mener det er nødvendig å få testet de nye fullmaktene opp mot kildevernet og ytringsfriheten.

– Med en så stor grad av overvåking som det nye lovverket legger opp til, vil kildevernet rammes direkte og indirekte, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. 

Hun viser til at det både vil innebære en fare for å avsløre kilder, og at frykten for at dette i seg selv kan ha en nedkjølende effekt på om folk tør ytre seg. 

Leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, viser også til den massive informasjonsmengden som nå skal lagre hos norske myndigheter, og at dette kan bidra til at kilder forblir tause. 

– Det vil gjøre det vanskeligere for mediene å utføre samfunnsoppdraget sitt, sier Tryggestad.

Adm. direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, understreker at kildevernet må være absolutt, at MBL derfor mener det er viktig å få en domstolsprøving av de nye overvåkningslovene.

– Med disse nye fullmaktene er vi på vei til et overvåkningssamfunn vi ikke ønsker hvor ytringsfriheten og kildevernet blir satt i spill, uttaler Øgrey.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS