Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet
Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet

MENINGER:

NRKs rolle kan ikke og skal ikke undervurderes

«NRK knytter i dag Norge og det norske folk sammen. De er nyhetskilden som den største andelen av oss bruker og er det mediet som scorer høyest på tillit blant befolkningen», skriver Torstein Tvedt Solberg.

Publisert Sist oppdatert

NRK er uvurderlig for vårt demokrati. Med sterk tilstedeværelse i hele landet bidrar de til å legge til rette for at alle grupper i samfunnet får et godt medietilbud og tilgang til nyheter og informasjon. Dette er viktig for ytringsfriheten og for demokratiet.

Grunnlovens § 100 forplikter myndighetene til å legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Norge er i dag i verdenstoppen når det kommer til åpenhet og pressefrihet og har i flere år på rad, vært kåret til det landet i verden som har den frieste og mest uavhengige pressen. Vi har i dag et stort mediemangfold og en offentlig allmennkringkaster med stor tillit i befolkningen. 

Gjennom mediepolitikken legger vi til rette for dette. For, skal demokratiet fungere, er vi alle avhengige av tilgang på nyheter og informasjon.

Tillit og tempo

NRK knytter i dag Norge og det norske folk sammen. De er nyhetskilden som den største andelen av oss bruker og er, ifølge Medietilsynet og Kantar, det mediet som scorer høyest på tillit blant befolkningen. 

Hva nå, NRK?

Gjennom reportasjer, debattinnlegg og podkast skal Medier24 sette søkelys på hva NRK har vært, hva det er nå, og hvilken retning NRK bør gå i fremtiden.

Har du innspill, eller vil du skrive en tekst selv? Ta kontakt på 

kristine@medier24.no

Prosjektet har fått støtte av Fritt Ord.

Samtidig vet vi at kvalitetsjournalistikken og presseetikken stadig utfordres av et høyere tempo, hardere konkurranse om klikk og annonsekroner. 

Informasjonsflyten og falske nyheter forsterker behovet for å bygge opp om de redaktørstyrte mediene. Å sikre pressens uavhengighet også for fremtiden må derfor vernes om. Disse raske endringene medfører også behov for en jevnlig gjennomgang av tilstanden for ytringsfrihet, debatt og medier i Norge. 

Nettopp derfor fikk vi flertall for at det årlig skulle gjennomføres en årlig mediepolitisk redegjørelse i Stortinget.

Fra lisens

Omleggingen av NRKs finansiering var nødvendig. Og selv om vi i Arbeiderpartiet gjerne skulle ha utredet flere alternative løsninger, var det viktigste at vi skrotet NRK-lisensen. 

For gjennom raske teknologiske endringer, hadde folks medievaner endret seg. Da den tidligere finansieringsmodellen var knyttet direkte til TV-apparatet og ikke andre fremvisningsplattformer, ville dette raskt utfordre NRKs inntekter. Målet med omleggingen var nettopp å sikre NRK for fremtiden, med en finansieringsmodell som ga stabilitet og forutsigbarhet, samtidig som den også tok høyde for endrede medievaner og et langt større mangfold av fremvisningsplattformer. 

Det var også et viktig prinsipp at det også fremover skulle være fellesskapet som finansierte NRK, nettopp fordi det er i fellesskapets interesse å bevare NRK som en sterk allmennkringkaster.

Siden 2020 har NRK vært finansiert over statsbudsjettet, samtidig som midlene blir hentet inn i form av skatt og avgifter. Dermed er alle innbyggere med på spleiselaget på lik linje med andre offentlige tjenester som kommer fellesskapet til gode. 

Samtidig tar også finansieringsmodellen høyde for sosiale forhold, slik at enslige lønns- eller trygdemottakere betaler mindre i NRK-avgift nå, enn de gjorde med den gamle lisensordningen. 

Med andre ord kan vi si omleggingen var nødvendig, og den har fungert. Den bidrar til å sikre en forutsigbar finansiering av allmennkringkasteren som yter høy tillit i befolkningen og er det mediet som størst andel av befolkningen bruker.

Bidrar til mediemangfoldet

Medietilsynets årlige rapport viser at NRK oppfyller sine allmennkringkastingsforpliktelser på en god måte, og bidrar i tillegg positivt til mediemangfoldet og det samlede tilbudet til publikum. 

Gjennom de 4-årige styringssignalene som Stortinget for første gang vedtok i fjor, sikrer vi forutsigbarhet og en årlig pris- og lønnsjustering av bevilgningen. Denne regjeringen har i tillegg også fjernet høyre-regjeringens årlige ABE-kutt på 0,5 pst. 

Dagens modell, kombinert med faste, langsiktige rammer gjennom fireårige styringssignal, gir forutsigbare inntekter og ivaretar den uavhengige stillingen til NRK. 

Dette gjør det mulig for NRK å opprettholde sin posisjon også for fremtiden og å utvikle seg videre i en situasjon med sterk global konkurranse, økte krav til teknologisk kompetanse og beredskap. 

Regjeringens budsjettforslag for NRK neste år er i tråd med de fireårige styringssignalene, og vil fortsett legge rammene for en allmennkringkaster som er demokratiets bærebjelke. 

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS