Tage Pettersen forteller at lisenssystemet for å finansiere NRK ikke var tilpasset det moderne Norge. Illustrasjonsbilde av Pettersen, og av hånd som legger sedler i en søppelbøtte
Tage Pettersen forteller at lisenssystemet for å finansiere NRK ikke var tilpasset det moderne Norge.

MENINGER:

NRK-lisensen måtte skrotes

«Minstepensjonister, som ikke betaler skatt, slipper å betale noe som helst for NRKs tilbud.», skriver Tage Pettersen (H), og forteller om da de skrotet NRK-lisensen.

Publisert

Lisenssystemet for finansiering av NRK var ikke tilpasset det moderne Norge. Dersom Stortinget ikke hadde endret modellen i forrige stortingsperiode, ville et stadig synkende antall brukere måttet betale stadig mer og mer fordi stadig færre ser på såkalt vanlig TV.

Hva nå, NRK?

Gjennom reportasjer, debattinnlegg og podkast skal Medier24 sette søkelys på hva NRK har vært, hva det er nå, og hvilken retning NRK bør gå i fremtiden.

Har du innspill, eller vil du skrive en tekst selv?Ta kontakt på 

kristine@medier24.no


Prosjektet har fått støtte av Fritt Ord.

Fra 2020 ble NRK finansiert over statsbudsjettet. Vi trengte en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som dekker NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer.

Høyres hovedargument for å avskaffe NRK-lisensen vår å hjelpe NRK med å sikre at hele befolkningen har tilgang til et bredt medietilbud av god kvalitet. 

Teknologisk utvikling og nye medievaner 

NRKs tidligere finansieringsmodell ble utdatert, fordi færre og færre kjøpte tradisjonell TV, og flere så på NRK via andre plattformer som PC, nettbrett, mobil, Apple TV eller PlayStation. 

Dessuten hadde ordningen med lisensbetaling en svak sosial profil, fordi alle betalte samme avgift, uavhengig av hvor mye de tjente. I utgangspunktet betalte man lisens for hvert fjernsynsapparat man kjøpte.

Med den nye modellen betaler enslige og folk med lav inntekt langt mindre for NRKs tilbud. Eksempelvis vil minstepensjonister, som ikke betaler skatt, slippe å betale noe som helst for NRKs tilbud.

Bred politisk enighet

Det er en bred politisk enighet om at NRK er viktig for samfunnet og en sentral del av vårt demokrati. Etter Russlands invasjon av Ukraina har NRK fått en kanskje enda viktigere rolle for mange av oss.

Dessuten omfatter NRKs virksomhet også kritisk granskning av myndighetene, og de har en viktig beredskapsfunksjon ved kriser. Det kan være verdt å minne om hvordan vi samlet oss rundt NRK da pandemien for alvor inntraff i Norge.

Ifølge NRKs årsrapport for 2022 brukte 91 prosent av befolkningen minst ett tilbud fra NRK daglig året før.

NRKs uavhengighet 

En fri presse er en av grunnsteinene i det norske demokratiet. For en offentlig finansiert kanal som NRK, som skal søke å avdekke kritikkverdige forhold hos myndighetene, er det ekstra viktig å være helt uavhengig.

For å styrke NRKs uavhengighet og forutsigbarhet, sørget Solberg-regjeringen og Stortinget for at NRK får gode og forutsigbare rammer i fireårsperioder. 

Stortinget kan altså kun gjøre større endringer hvert fjerde år. 

Dette sørger for at NRK ikke blir en kasteball i de årlige budsjettprosessene, noe som også bidrar til NRKs uavhengighet.

Pressestøtte 

Selv om NRK er en viktig del av vår nasjonale infrastruktur, og derfor skal beholdes, skal det samtidig være lett å drive konkurrerende, privat medievirksomhet. 

Derfor har vi også etablert en ordning med statlig støtte til en kommersiell allmennkringkaster, i tillegg til den tradisjonelle mediestøtten og momsfritaket for media.

Sett i et retroperspektiv i oktober 2023 så mener jeg Stortinget var fremsynte og vedtok en fornuftig og forutsigbar mediefinansiering i 2020. 

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS